EN

Vesimittarin luenta

Kylmä vesi tulee kiinteistöön vesimittarin kautta, jonka Tampereen vesi asentaa, omistaa ja huoltaa. Vesimittarinluenta on lakisääteistä ja Vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen velvoittamaa toimintaa. Lisätietoja Tampereen Veden mittarien luennasta saa asiakaspalvelunumerosta (03) 5656 3600.

Esimerkkikuvassa vesimittarin lukema on 821 m3. Osakuutiometrejä näyttävien punaisten osoittimien asennolla ei ole merkitystä mittareita luettaessa.

Sekä vesi- että jätevesilaskutus perustuu kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun veden kulutukseen. Asiakkaalle lähetetään vuosittain lukeman itseluentakortti, jonka avulla vesimittarin lukematiedot voi lähettää postitse. Lukeman voi ilmoittaa myös Internetin Online -palvelun kautta. Linkki Onlinepalveluun löytyy sivun vasemmasta laidasta ja alta.

Osana online-palvelua myös vesimittarilukeman ilmoitus rekisteröitymättä, jonka kautta lukeman voi ilmoittaa tunnistautumalla palveluun asiakasnumerolla ja käyttöpaikan numerolla.

Online-palvelun käytöstä lisätietoa tästä linkistä:

(Jos tulit sivulle Online -palvelusta pääset sinne takaisin painamalla selaimen "Edellinen"-painiketta. Online-palveluun pääset myös sivuston päävalikosta.)

Kiinteistön vedenkulutuksen seuranta

Kiinteistön vedenkulutusta voi jokainen kiinteistönhaltija tarkkailla itse kirjaamalla vesimittarin lukemat ajoittain muistiin ja laskemalla näistä lukemista oman kiinteistönsä normaalin vuorokausikulutuksen pitkän aikavälin keskiarvona.

Vesimittarin tulisi pysähtyä kokonaan silloin, kun vettä ei käytetä. Jos mittari ei pysähdy tai esimerkiksi kuukauden kulutus poikkeaa huomattavasti keskiarvomäärästä, on syytä epäillä vesijohtovuotoa.

Vesivuodot kannattaa paikantaa ja tukkia ajoissa, jotta kustannukset eivät karkaa käsistä. Yksi tippumalla vuotava hana voi lisätä vedenkulutusta jopa 30 m3 eli 30 000 litraa vuodessa ja aiheuttaa kiinteistölle yli 80 euron lisän vuotuiseen vesilaskuun. Vesivuodot ovat usein korjattavissa pienin kustannuksin esimerkiksi vaihtamalla WC:n huuhtelusäiliön tiivisteen. Lue lisää vesivuotojen kustannuksista alla olevasta liitteestä.

Suojaa vesimittari ja -putket jäätymiseltä

Putkien jäätyminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia putkien haljetessa ja veden päästessä sitä kautta talon rakenteisiin. Ongelmat alkavat usein vasta silloin kun jää alkaa sulaa ja vesi vuotaa ulos rikkoutuneista kohdista. Paras keino torjua tämä vaara on eristää vesiputket hyvin ja sijoittaa ne oikein.

Jos epäilee putken tai vesimittarin olevan jäässä tai havaitsee sen rikkoutuneen, on syytä heti ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen. Kiinteistön sisäputket sulattaa putkiurakoitsija. Muiden vesijohtojen sulatus kuuluu Tampereen Veden tehtäviin, josta laskutetaan hinnaston mukaan.

Vesimittari tulee asentaa paikkaan, jossa se ei pääse jäätymään. Putki jäätyy yleensä juuri ennen vesimittaria kohdasta, jossa se nousee lattiasta huonetilaan. Helpoin keino ehkäistä jäätymistä on kiinteistön vesijohtojen riittävä eristäminen. Kovilla pakkasilla myös väliaikaisen lämmityksen järjestäminen viileisiin tiloihin ehkäisee ikäviä jäätymisiä.

Kovien pakkasten aikana voi jättää vesihanan tiputtamaan, jolloin veden virtaus estää veden hyytymisen ja jäätymisen tulpaksi. Tätä menettelyä suositellaan nimenomaan omakoti- ja rivitaloissa, jos putkien jäätymisherkkyyttä on tiedossa. Kerrostaloissa vettä kulutetaan yleensä sen verran runsaasti, ettei jäätymisen vaaraa juuri ole.

Jos jäätyminen on jokatalvinen riesa, kannattaa asiaan puuttua hyvissä ajoin ja miettiä mitä sille voisi tehdä. Jäätymiselle riskialttiiseen paikkaan voi asentaa eristettyä, sähkövastuksella varustettua putkea, joka estää veden jäätymisen

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki