Siirry sisältöön
EN

Tervetuloa asiakkaaksemme!

Näiltä sivuilta löydät ohjeet Tampereen Veden asiakkaaksi liittymisestä.

Liitoskohtalausunto

tarvitaan heti rakennusprojektin alussa kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia sekä verkostoon liittymistä varten. Lausunnossa käsitellään kaikki liitoslajit; jätevesi-, sadevesi- ja hulevesiliitokset.

Liitoskohtalausunto on maksuton ja voit tilata sen alla olevalla tilauslomakkeella. Toimita lomakkeen liitteenä kopio asemapiirroksesta.

Alustavat johtotiedustelut: [email protected], 040 8062747 tai 050 356 0067.

Tasokoordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN. Korkeusjärjestelmä on N2000.

Liittymismaksu

on kertaluontoinen maksu, joka veloitetaan, kun kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen palveluihin. Liittymismaksu määräytyy asemakaavan tai rakennusluvan rakennusoikeuden tai sen ylittyessä sallitun kerrosalan, sekä kiinteistötyypin mukaan. Siihen sisältyy yksi vesiliittymä kiinteistöä kohden.

Tampereen toiminta-alueella uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut on muutettu siirtokelpoisiksi ja samalla arvonlisäverolliseksi (alv 24 %) 1.4.2018 alkaen. Liittyjältä 1.8.2000 - 31.3.2018 veloitetut liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia, 1.4.2018 alkaen vain siirtokelpoisia . Liittymismaksuun lisätään Alv 24 %.

Liittymismaksu peritään uusilta liittyjiltä ja se perustuu rakennusluvan mukaiseen rakennusoikeuteen ja rakennuksen käyttötarkoitukseen. Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, jolla liittyvä kiinteistö varaa tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkostosta ja käsittelylaitoksista. Lisäliittymismaksua peritään kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistötyypin muuttuessa.

Liittymismaksu on sopimuksen tekohetkellä olevan hinnaston mukainen ja se ilmoitetaan liitoskohtalausunnon yhteydessä. Maksu laskutetaan, kun liittymissopimus (vesisopimus) on tehty.

• Liittymismaksun lisäksi kiinteistön omistajan on huomioitava tonttijohtojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset.

• Lisäliittymismaksu veloitetaan sellaisista laajennettavista rakennuksista, joista ei ole veloitettu liittymismaksua, tai rakennusoikeuden lisääntyessä, kun kerrosala lisääntyy yli 100 kerros-m2.

Arvion liittymismaksun suuruudesta voit laskea alla olevalla laskurilla. Huomaa, että Tampereelle ja Pirkkalaan on eri laskurit.

Liittymismaksun laskentaperusteet

Liittymissopimus (vesisopimus)

Tiedot sopimusta varten voi ilmoittaa asiakaspalveluun alla olevilla sähköisillä lomakkeilla. Lisätietoja asiakaspalvelusta sähköpostitse tai puhelimitse. Kun liittymissopimus on tehty, tontille voi tilata vesi- ja viemäriliittymän sekä vesimittarin.

Tampere, ml. Lempäälän Annisto
Sopimus tehdään, kun vesi- ja viemärisuunnitelmat on hyväksytty.

Pirkkala
Pirkkalassa sopimus tehdään, kun rakennuslupa on saatu.

Omistajan vaihtuminen

Kiinteistön omistajan vaihtuessa sekä uuden että edellisen omistajan tulee olla yhteydessä Tampereen Veden asiakaspalveluun. Tiedot sopimuksen tekemistä varten voi ilmoittaa asiakaspalveluumme alla olevilla sähköisillä lomakkeilla. Lisätietoja asiakaspalvelusta sähköpostitse tai puhelimitse.

Vuokralainen

Liittymissopimus:
Tampereen Vesi ei tee veden liittymissopimusta yksityis- eikä yritysvuokralaisen kanssa, vaan sopimus tehdään kiinteistön omistajan ja Tampereen Veden välille.

Käyttösopimus:
Veden käyttösopimus voidaan tehdäTampereen Veden ja yritysvuokralaisen välille. HUOM! Tampereen Vesi ei tee veden käyttösopimusta yksityisvuokralaisten kanssa.

Tonttijohtojen rakentaminen

Jos tonttijohtoja ei ole rakennettu etukäteen katu- vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisen yhteydessä tontin rajalle, voi kiinteistölle teettää ne joko Tampereen Vedellä pyytämänsä tarjouksen perusteella tai rakennuttaa ne itse valitsemallaan rakentajalla.

Vesi- ja viemärijohtojen kaivantotyöt tekee tontin alueella rakentaja. Tampereen Vesi asentaa tähän (avoinna olevaan) kaivantoon vesijohdon vesimittarille saakka ja laskuttaa asennuksesta muodostuvat työ- ja materiaalikulut.

Kiinteistön liittyjä vastaa tonttijohdosta runkojohdon yhtymäkohtaan saakka.

Liitostyöt verkostoon ja vesimittarin asennus

Liitostyöt vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesimittarin asennus tilataan Tampereen Veden työnjohdolta. Tampereen Vesi liittää tonttivesijohdon vesihuoltolaitoksen runkovesijohtoon, asentaa vesimittarin sekä tekee tonttiviemäriliitokset jäte- ja sadevesiverkostojen runkoviemäreihin yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Töiden tilaukset voi tehdä täyttämällä alla olevan lomakkeen ja palauttamalla sen meille tai puhelimitse numerosta 040 513 0842.

Vesimittarin asennuksen ja irrottamisen sekä tonttivesijohdon sulkuventtiilin avaamisen ja sulkemisen saa tehdä vain Tampereen Veden asentaja. Vesimittarin asennuksen voi tilata puhelimitse numerosta 040 513 0842.

Vesilaskutuksen alkaminen

Vesilaskutus alkaa, kun kiinteistö on liitetty vesihuoltoverkostoon ja vesimittari asennettu. Kun valmiiseen kiinteistöön on muutettu, tulee asiakkaan päivittää laskutustiedot sekä ilmoittaa vesimittarin lukema rakennusaikaisen veden laskuttamiseksi ja veden vuosikulutusarvion päivittämiseksi Tampereen Veden asiakaspalveluun.

Lisätietoja laskutuksesta linkistä:

Linkkejä

Rakennuslupa

Haetaan Tampereella ja Pirkkalassa Lupapiste-palvelun kautta osoitteessa www.lupapiste.fi. Luvan hakija tallentaa palveluun liitoskohtalausunnon ja muut luvan edellyttämät asiakirjat. Palvelusta saa myös henkilökohtaista neuvontaa, ja siellä voi seurata oman hakemuksen käsittelyä ja olla yhteydessä lupaa käsitteleviin viranomaisiin.

Lämpökaivojen porausvesien johtaminen

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan lämpökaivojen porauksen yhteydessä syntyvä karkea kiintoaines sekä kiintoainesta sisältävä porausvesi tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai porausvettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön, yleisiin viemäreihin tai lähiojiin eikä myöskään katu- tai puistoalueelle.

Porausveden riittävästä selkeytyksestä on huolehdittava tai vaihtoehtoisesti vesi on johdettava umpisäiliöön. Käsiteltyjen porausvesien johtamisesta tulee keskustella etukäteen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot