Siirry sisältöön
EN

Usein kysyttyä

Veden laatu

Kuinka kovaa on Tampereen vesijohtovesi?

Tarvitsenko kovuuden takia lisäsuoloja vesijohtoverkkoon liitetyssä astianpesukoneessa?

Veden laadusta ja kovuudesta eri puolilla Tamperetta voi kysellä Tampereen Veden vesilaboratoriosta, puh. 041 730 1194. Suurin osa Tampereen vesijohtovedestä on pehmeää (= <5,0 dH tai 0,89 mmol/l).

Astianpesukoneessa ei tarvita Tampereella lisäsuoloja, valmistajan ohjeita on kuitenkin noudatettava.

Mitä teen, kun vettä ei tule tai vedenlaadussa on ongelmia?

Ensin kannattaa selvittää, tehdäänkö talossa korjauksia ja johtuuko katko siitä. Asuinalueella saatetaan myös tehdä vesijohtotöitä. Tietoa voimassa olevista vedenjakelun häiriöistä saat soittamalla häiriötiedotuspalvelun puhelinnumeroon 0800 90 172 (maksuton ympäri vuorokauden). Puhelu yhdistyy nauhoitteen jälkeen asiakaspalveluhenkilölle, jos asiakas on ilmoittamassa uudesta vuodosta tai viasta. (Lämpimän veden osalta katso vastaus alla.)

Lämmintä vettä ei tule, mitä teen?

Asuessasi kerros- tai rivitalossa ota yhteys kiinteistön huoltoyhtiöön. Omakotitalossa asuessasi tarkasta lämminvesivaraajan tai kaukolämmönvaihtimen toiminta ja ota tarvittaessa yhteys alan huoltoliikkeeseen. Tampereen Vesi toimittaa vain kylmän veden ja käyttöveden lämmitys tapahtuu kiinteistökohtaisesti. Lämpimään veteen ja kaukolämmön jakeluun liittyvät vikailmoitukset tehdään Tampereen Kaukolämpö Oy:n numeroon 0800 90 171.

Paljonko vedessä on fluoridia?

Tampereen Veden toimialueella vesijohtovedessä fluoridipitoisuudet ovat 0,05–0,17 mg/l. Fluoridia ei lisätä veteen. Talousvesiasetuksen mukaisesti suurin sallittu pitoisuus fluoridille juomavedessä on 1,5 mg/l. Hampaiden hoidon kannalta vesijohtovedessä fluoridia ei ole juuri lainkaan.

Tutkiiko Tampereen Vesi kaivovesien laatua?

Tampereen Veden laboratoriossa tutkitaan vain verkostovettä. Kaivovesinäytteen voi Tampereella toimittaa tutkittavaksi esim. KVVY Tutkimus Oy:n laboratorioon, puh.(03) 246 1208.

Miksi vesi on sameaa?

Veden sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton, ja vesi muuttuu melko nopeasti seistessään kirkkaaksi. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö.

Miksi lämmintä vettä ei saa käyttää ruoan valmistamiseen?

Kysymyksessä ei ole kielto, vaan suositus, joka perustuu siihen, että kiinteistöjen sisällä lämmin vesi saattaa liuottaa putkimateriaaleista raskasmetalleja veteen. Tästä syystä kylmä vesi on laadullisesti parempaa kuin kuuma vesi. Lämmin vesi ei täytä talousveden laatuvaatimuksia ja laatutavoitteita, koska se lämmitetään kiinteistön toimesta sen omassa lämpimän käyttöveden varaajassa.

Tampereen Vesi toimittaa kiinteistöille kylmän veden, joka täyttää korkeat laatuvaatimukset


Laskutus

Miksi paritalossa täysin erillisten asuntojen vedenkulutusta ei voi mitata ja laskuttaa täysin erikseen?

Vesilaitos tekee yhden liittymän omakotitaloon, paritaloon sekä kerros- ja rivitaloon. Jokaista liittymää kohden tulee yksi vesimittari, jonka perusteella vesilaitos laskuttaa. Esimerkiksi kerrostalojen huoneistokohtaiset vesimittarit taas ovat niin sanottuja takamittareita, joiden laskutuksen hoitaa taloyhtiö. Lisätietoja voi kysyä vesilaskutuksesta, puh. (03) 5656 3600.

Asun kerrostalossa. Miten huoneistokohtainen veden käyttö laskutetaan?

Vesi laskutetaan kiinteistökohtaisen mittarin mukaan. Tarkempia selvityksiä varten voit kääntyä isännöitsijän puoleen, joka jakaa laskun huoneistokohtaisesti. Lisätietoja ks. edellinen vastaus.

Miksi etäluettavien vesimittareiden aikanakin käytetään arviolaskutusta?

Pienasiakas saa vesilaskun neljä kertaa vuodessa. Kolme laskuista on arviolaskuja ja yksi tasauslasku, joka perustuu asiakkaan vähintään kerran vuodessa ilmoittamaan vesimittarilukemaan. Arviolaskut lasketaan edellisen vuoden käytön mukaan. Arviolukemaa nostetaan tai vähennetään silloin, kun asiakkaan ilmoittaman lukeman perusteella todettu veden käyttömäärä on muuttunut huomattavasti. Asiakkaan on myös hyvä verrata arviolaskussa ilmoitettua vesimittarinlukemaa laskutusjakson lopussa toteutuneeseen lukemaan ja ottaa yhteyttä vesilaskutukseen, jos havaitsee merkittävää eroa. Vesilaskutukseen tulee ilmoittaa myös talouden henkilömäärän muutoksista.

Etäluettavat mittarit tekevät tuloaan myös veden mittaukseen. Vesilaskutuksessa ei ole ollut asiakkaiden puolelta painetta siirtyä arviolaskutuksesta reaaliaikaiseen mittaukseen, koska arviolaskutus vastaa useimmissa tapauksissa hyvinkin toteutunutta. Mekaaniseen mittaukseen verrattuna kokonaan etäluettavien mittarien kustannukset ovat suuremmat, eikä periaatepäätöstä mittarikannan uusimisesta ole vielä tehty.

Vesimittarit ja tonttijohdot

Olen rakentamassa omakotitaloa. Milloin tulette asentamaan tonttijohdot?

Jos kyseessä on kohde, jossa joudutaan kaivamaan, täytyy tätä varten varata aika. Jos kyseessä on jatko-osan asennus, se onnistuu yleensä jo seuraavana päivänä. Asennus kestää normaalitapauksessa (ellei paikassa ole kalliota) puolestatoista kahteen vuorokauteen.

Vesimittarimme vaihdettiin äskettäin. Nyt lasin alle on ilmestynyt vettä. Mistä se johtuu?

Kyseessä on niin sanottu märkälasimittari, jonka lasin alla on vesivoitelun vuoksi vettä.

Miksi vesimittarini vaihdetaan?

Vesimittari vaihdetaan huollon takia. Omakotitalon vesimittarin huoltoväli on 6-8 vuotta. Huoltoa ja mittarinvaihtoa ei tarvitse erikseen tilata, vaan se tehdään Tampereen Veden toimesta.

Saako ruoantähteet laittaa viemäriin?

Ei saa. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen. Sinne ei pidä laittaa mitään kiinteitä jätteitä, koska ne voivat tukkia viemärin. Myös ruokien sisältämät rasvat voivat aiheuttaa tukoksen. WC-paperi ei haittaa, koska se on valmistettu viemärissä hajoavaksi.

Muut asiat

Missä sijaitsevat Tampereen matonpesupaikat?

Linkki Tampereen kaupungin mattolaituriportaaliin

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot