EN

Rakentajalle

Rakentajan muistilista

Liitoskohtalausunto tarvitaan heti rakennusprojektin alussa kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmia sekä verkostoon liittymistä varten. Lausunnossa käsitellään kaikki liitoslajit; jätevesi, sadevesi ja hulevesiliitokset.

Liitoskohtalausunto on maksuton ja sen voi tilata näiltä sivuilta Ohjeet ja lomakkeet- kohdasta löytyvällä tilauslomakkeella. Kopio asemapiirroksesta toimitetaan liitteenä. Alustavat johtotiedustelut: [email protected], 040 8062747 tai 040 806 2489.

Huom: Tampereen kaupunki on ottanut keväällä 2011 käyttöön uudet koordinaattijärjestelmät. Tasokoordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN. Korkeusjärjestelmä on N2000.

Rakennuslupaa haetaan Tampereella ja Pirkkalassa Lupapiste-palvelun kautta osoitteessa www.lupapiste.fi. Luvan hakija tallentaa palveluun liitoskohtalausunnon ja muut luvan edellyttämät asiakirjat. Palvelusta saa myös henkilökohtaista neuvontaa, ja siellä voi seurata oman hakemuksen käsittelyä ja olla yhteydessä lupaa käsitteleviin viranomaisiin.

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka veloitetaan, kun kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen palveluihin. Liittymismaksu määräytyy asemakaavan tai rakennusluvan rakennusoikeuden tai sen ylittyessä sallitun kerrosalan, sekä kiinteistötyypin mukaan. Siihen sisältyy yksi vesiliittymä kiinteistöä kohden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Huom!

Tampereen Veden liittymismaksukäytäntö Tampereen toiminta-alueella on muuttunut siten, että uusilta liittyjiltä perittävät liittymismaksut on muutettu siirtokelpoisiksi ja samalla arvonlisäverolliseksi (alv 24 %) 1.4.2018 alkaen. Uudet liittymismaksut ovat 1.4.2018 alkaen ainoastaan siirtokelpoisia mutta eivät enää palautuskelpoisia. Tampereen Veden johtokunta päätti asiasta 13.2.2018.

Liittymismaksun määräytymisperusteisiin eikä arvonlisäverottomiin hintoihin tullut muutoksia. Liittymismaksu peritään uusilta liittyjiltä ja se perustuu rakennusluvan mukaiseen rakennusoikeuteen ja rakennuksen käyttötarkoitukseen. Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, jolla liittyvä kiinteistö varaa tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkostosta ja käsittelylaitoksista. Lisäliittymismaksua peritään kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistötyypin muuttuessa. Uuden käytännön mukaista maksua peritään kaikilta uusilta liittyjiltä 1.4.2018 lähtien. Olemassa oleviin liittymiin uusi käytäntö ei vaikuta.

Siirtymävaiheessa toimitaan siten, että mikäli uudisrakennuksen rakennuslupahakemus tarvittavine liitteineen on hyväksytysti jätetty rakennusvalvontaan (lupapiste.fi) ennen 1.4.2018, ja vesisopimus tehdään 30.9.2018 mennessä, laskutetaan liittymismaksu vanhan hinnaston mukaisesti arvonlisäverottomana (alv 0 %) siirto- ja palautuskelpoisena liittymismaksuna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liittymismaksu on sopimuksen tekohetkellä olevan hinnaston mukainen ja se ilmoitetaan liitoskohtalausunnon yhteydessä. Maksu ilmoitetaan liitoskohtalausunnon yhteydessä ja laskutetaan, kun liittymissopimus (vesisopimus) on tehty. Liittymismaksuun ei tällä hetkellä lisätä arvonlisäveroa Tampereella. Pirkkalassa arvonlisäverovelvollisten liittyjien osalta maksu sisältää alv:n.

  • Liittymismaksun lisäksi kiinteistön omistajan on huomioitava tonttijohtojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset.

Lisäliittymismaksu veloitetaan sellaisista laajennettavista rakennuksista, joista ei ole veloitettu liittymismaksua, tai rakennusoikeuden lisääntyessä, kun kerrosala lisääntyy yli 100 kerros-m2.


Liittymismaksulaskurit

Arvion liittymismaksun suuruudesta voit laskea vuodelle 2018 alla olevalla laskurilla. Huomaa, että Tampereelle ja Pirkkalaan on eri laskurit.

Liittymismaksun laskentaperusteet 1.7.2010 alkaen

Liittymissopimus (vesisopimus) tehdään, kun vesi- ja viemärisuunnitelmat on hyväksytty, tai Pirkkalassa, kun rakennuslupa on saatu. Kun liittymissopimus on tehty, tontille voi tilata vesi- ja viemäriliittymän sekä vesimittarin. Tiedot sopimusta varten voi ilmoittaa asiakaspalveluun sähköisillä lomakkeilla, sähköpostitse tai puhelimitse.

Tonttijohtojen rakentaminen. Jos tonttijohtoja ei ole rakennettu etukäteen katu- vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisen yhteydessä tontin rajalle, voi kiinteistölle teettää ne joko Tampereen Vedellä pyytämänsä tarjouksen perusteella tai rakennuttaa ne itse valitsemallaan rakentajalla.

Vesi- ja viemärijohtojen kaivantotyöt tekee tontin alueella rakentaja. Tampereen Vesi asentaa tähän (avoinna olevaan) kaivantoon vesijohdon vesimittarille saakka ja laskuttaa asennuksesta muodostuvat työ- ja materiaalikulut.

Työtilaukset. Liitostyöt vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesimittarin asennus tilataan Tampereen Veden työnjohdolta. Tampereen Vesi liittää tonttivesijohdon vesihuoltolaitoksen runkovesijohtoon, asentaa vesimittarin sekä tekee tonttiviemäriliitokset jäte- ja sadevesiverkostojen runkoviemäreihin yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Töiden tilaukset voi tehdä lomakkeella tai puhelimitse.

Vesimittarin asennuksen ja irrottamisen sekä tonttivesijohdon sulkuventtiilin avaamisen ja sulkemisen saa tehdä vain Tampereen Veden asentaja.

Osoitteenmuutos. Vesilaskutus alkaa, kun kiinteistö on liitetty vesihuoltoverkostoon ja vesimittari asennettu. Kun valmiiseen kiinteistöön on muutettu, tulee asiakkaan päivittää laskutustiedot sekä ilmoittaa vesimittarin lukema rakennusaikaisen veden laskuttamiseksi ja veden vuosikulutusarvion päivittämiseksi Tampereen Veden asiakaspalveluun.

Suunnitelmasta taloksi-rakentajan opas

Tampereen kaupunki julkaisee Suunnitelmasta taloksi- opasta rakentajille. Opas on tehty omaa kotia suunnittelevien ja rakentavien käyttöön ja se sisältää myös ohjeita vesihuoltoon liittymiseen.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki