EN

Ohjeet ja lomakkeet

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot ja liittymis- ja käyttösopimuksen ehdot

Uudet toimitus- ja sopimusehdot tulevat voimaan 1.9.2017. Päivitetyt ehdot on toimitettu asiakkaille postitse toukokuussa 2017. Muutoksista ei aiheudu toimenpiteitä.

Vesilaitosyhdistys päivitti yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot vastaamaan vesihuoltolainsäädännän muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot on päivitetty. Edellä mainittuihin on lisäksi tehty muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia. Päivitykset koskevat vuonna 2001 voimaan tulleita suosituksia, joihin myös Tampereen Veden sopimus- ja toimitusehdot perustuvat. Näin ollen Tampereen Vesi on nyt päivittänyt liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot ja vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot.

Nykyiset toimitus- ja sopimusehdot, voimassa 31.8.2017 saakka

Uudiskohteet ja omistajanvaihdokset

Näillä lomakkeilla voi ilmoittaa tiedot sopimusten tekemistä varten Tampereen Veden asiakaspalveluun. Alempaa löytyy lomake myös vesi- ja viemärijohtotöiden tilaamiseen.

Varmista, että liitoskohtalausunto on tehty, ennen sopimuslomakkeiden täyttämistä.

Lisätty uusi lomake yrityksille: Omistajan vaihtuminen, lomake yrityksille.

Asumajätevesistä poikkeavat jätevedet

Muuta

Kuluttajariitojen ratkaisu tuomioistuimen ulkopuolella

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Palaute Tampereen kaupunki