EN

Laskutus

Laskutuksen alkaminen

Vesilaskutus alkaa, kun kiinteistö on liitetty vesihuoltoverkostoon ja vesimittari asennettu.

Kun valmiiseen kiinteistöön on muutettu, tulee asiakkaan päivittää laskutustiedot sekä ilmoittaa vesimittarin lukema vuosikulutusarviota varten Tampereen Veden asiakaspalveluun.

Tampereen Vesi toimittaa laskut henkilöasiakkailleen e-laskuna, suoramaksuna tai paperilaskuna. Yritysasiakkaille laskuvaihtoehdot ovat joko verkko- tai paperilasku.

Arvio- ja tasauslaskutus

Laskutuksen sujuvuuden takia vedenkuluttajien tulee ilmoittaa vesilaitoksen asiakaspalveluun kaikista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista. Laskutukseen vaikuttavia muutoksia ovat: Nimen muutokset, osoitteen muutokset, omistaja- tai kuluttajamuutokset, asukasluvun muutos käyttöpaikassa jne.

Arviolasku

Arviolasku lähetetään noin 3 kuukauden välein vuoden alusta lukien. Vanhoilla kuluttajilla arvio perustuu aina edelliseen kulutukseen. Uusien liittyjien kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilöluvun mukaan

Tasauslasku

Tasauslaskussa laskutetaan veden kulutus ja jätevesimaksu edellisestä lukemasta uuteen lukemaan huomioon ottaen jo maksetut arviot. Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten Tampereen Vesi lähettää asiakkaille vuosittain itseluentakortin. Korttiin merkitään vesimittarin lukema ja lukupäivämäärä ja sen voi palauttaa maksutta postin mukana. Lukeman voi ilmoittaa myös Online-palvelun kautta osoitteessa: www.tampereenvesi.fi. Arviona perityn summan ollessa suurempi kuin tasauslasku, maksetaan yli 70 euron hyvitykset suoraan asiakkaalle. Tätä varten asiakkaan tulee ilmoittaa tilinumeronsa Tampereen Veden asiakaspalveluun. Alle 70 euron hyvitys siirtyy suoraan seuraavalle laskulle. Tasauslaskussa on mukana myös kyseisen laskutuskauden loppuarvio.

Laskujen maksukehotukset ja perintä

Tampereen kaupunki on kilpailuttanut ja ulkoistanut perinnän perintätoimistolle, joten Tampereen Vedenkin laskujen perintä on perintätoimisto Lindorff Oy:n hoidossa. Perintäkokonaisuuteen kuuluu myös maksukehotusten lähettäminen. Vesilaskuja koskevat maksukehotukset lähettää aina Lindorff Oy. Jos laskulle ei saada suoritusta, perintätoimisto jatkaa laskujen perintää Tampereen Veden puolesta. Laskun viivästysmaksu on 1,80 euroa.

Kaupunkikonsernin pääpankki on Nordea
Tampereen kaupungin ja samalla Tampereen Veden pääpankki on Nordea Pankki Suomi Oyj.

Kaupungin pankkiyhteystiedot Nordeassa ovat: IBAN FI92 2046 1800 0628 04, BIC NDEAFIHH

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki