EN

Hinnasto

Tampereen Veden hinnasto 1.1.2017 alkaen

Liitteenä hinnasto pdf-muodossa

Pirkkalan vesimaksut löytyvät kohdasta "Pirkkalan hinnasto".

Vesi- ja jätevesimaksut

Liittymismaksu

Uudisrakennuksen liittyessä vesijohto- ja/tai viemäriverkostoon veloitetaan liittymismaksu, joka riippuu kiinteistötyypistä ja tontin rakennusoikeudesta. Laskelman maksun suuruudesta saa asiakaspalvelusta p. 040 806 2747 tai vesi.karttapalvelu@tampere.fi. Liittymismaksu laskutetaan vesisopimuksentekohetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksuun ei lisätä arvonlisäveroa.

Esimerkkinä tontti, jonka rakennusoikeus on alle 250 m2, liittymismaksu on 3 510 €

Liittymismaksun lisäksi kiinteistön omistajan on otettava huomioon tonttijohtojen rakentamisesta aiheutuva erillinen rakennuskustannus.

Alla olevalla laskurilla voit laskea arvion liittymismaksusta.

Käyttömaksu

Sekä veden- että jäteveden käyttömaksut määräytyvät vesimittarin lukeman perusteella. Maksut 1.1.2017 alkaen: Talousvesi 1,43 €/m3, (2016: 1,43 €/m3) ja jätevesi 2,06 €/m3 (2016: 2,06 €/m3). Yhteensä 3,49 €/m3 . Tampereen Veden johtokunta päätti kokouksessaan 22.9.2016 pitää veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksut ennallaan 1.1.2017 alkaen.


€/m3, veroton €/m3, sis. ALV 24 %
Vesi 1,15 1,43
Jätevesi 1,66 2,06
Yhteensä 2,81 3,49

Perusmaksu

Vesi Vesi Jätevesi Jätevesi
Mittarinkoko, mm
€/kk veroton €/kk sis. alv 24%€/kk veroton
€/kk sis. alv 24%
≤ 20 6,73 8,356,73 8,35
≤ 30 25,56 31,6925,56
31,69
≤ 40 55,39 68,6855,39 68,68
≤ 50 75,85 94,05
75,85 94,05
≤ 80 96,31 119,4296,31 119,42
≤ 150 115,17 142,81115,17 142,81
  • Jos kulutus on enintään 2,5 m3/kk luentajakson keskiarvona, alennetaan perusmaksuja 30%.
  • Luentajaksona käytetään normaalisti yhtä vuotta tai muussa tapauksessa sitä jaksoa, jolloin mittari on kytketty.
  • Tilapäisestä ja satunnaisesta, joko väliaikaismittarilla mitatusta tai arvioidusta vedestä peritään 1,33 €/m3 + 0,32 € (alv 24 %) = 1,65 €/m3 perusmaksun lisäksi.

Muut maksut

Kaukoluettavan vesimittarin vuokra

Mittarinkoko, mm €/kk veroton €/kk sis. alv 24%
≤ 20 3,86 4,79
≤ 30 6,05 7,50
≤ 40 10,90 13,51
≤ 50 23,02 28,54
≤ 80 26,64 33,03
≤ 150 31,08 38,54

Vesimittarin tarkistusmaksu

Mittarinkoko, mm €/kk veroton €/kk sis. alv 24%
≤ 30 75,00 93,00
≤ 50 105,00
130,20
≤ 150 180,00
223,20

Toimenpidemaksut

Otsikko € veroton € sis. alv 24%
Perintätoimenpiteenä tehty käynti tai sulkeminen 70,00 86,80
Tonttijohdon avaaminen 70,00 86,80
Vesimittarin poisto 70,00 86,80
Vesimittarin talvisäilöön haku 70,00 86,80
Talvisäilömittarin asennus 70,00 86,80
Vesimittarin erityisluenta 70,00 86,80
Vaurioituneen 20 mm vesimittarin vaihto- ja
korjaustyö normaalina työaikana
160,00 198,40
Vaurioituneen 20 mm vesimittarin vaihto- ja
korjaustyö päivystysaikana
210,00 260,40

Pientalojen tonttijohtojen alkuosien rakentaminen yhteiskaivantoon tontin rajalle uuden asuinalueen rakentamisen yhteydessä


€ veroton € sis. alv 24%
Vesijohto yhteiskaivantoon (de 40 mm) 900,00 1116,00
Jätevesiviemäri (de 110 mm) 1400,00 1736,00
Jäte- ja sadevesiviemäri (de 110 mm) 2300,00 2852,00
Vesijohto ja jätevesiviemäri 2300,00
2852,00
Vesijohto, jätevesi- ja sadevesiviemäri 2900,00 3596,00

Pien-, rivi-, kerrostalo-, ja teollisuustonttien tonttijohtojen alkuosien rakentaminen

  • Jos tonttijohtoja ei ole rakennettu uudisrakentamisen aikana tontin rajalle, voi kiinteistön omistaja teettää ne Tampereen Vedellä tarjouksen perusteella tai rakennuttaa ne jonkun muun urakoitsijan toimesta.
  • Rakennetaan kirjallisesti hyväksyttyjen tarjousten mukaisesti. Sisältää työ-, materiaali-, yleis- sekä varastointikustannukset.

  • Liittämistyön runkoverkostoon sekä kiinteistön sisäiseen vesijohtoon tekee laskutettavana työnä aina Tampereen Vesi.

Tonttivesijohtojen jatkaminen tontin rajalta kiinteistön vesimittarille

Tontin alueella kaivantotyöt vesi- ja viemärijohtoja varten tekee rakentajan urakoitsija.


€ veroton € sis. alv 24%
Vesijohdon asentaminen avoinna olevaan
kaivantoon, sis. työ- ja materiaalikustannukset
(de 40 mm, pituus alle 30 m)
400,00 496,00

Pientalojen tonttijohtojen muutokset verkostosaneerauksen yhteydessä


€ veroton € sis. alv 24%
Tonttivesijohto (sujutettuna vanhan putken sisään
de 25 mm, vesimittarille asti), jos talon maadoitusasiat kunnossa
500,00 620,00
Tonttivesijohto (de 40 mm) kaivamalla tontin rajalle 450,00 558,00
Jätevesi- tai sadevesiliittymän (de 110 mm) rakentaminen kaivamalla,
kaivetulla katualueella
200,00 248,00
+ Kaivamalla tehty loppuosuus tontin rajalle
(jäte- tai sadevesiliittymässä) (€/m)
60,00 74,40
+ Jatkosujutus tontin rajalta, kun tontilla on vanha
sakokaivo (€/m)
30,00 37,20

Tonttiviemärin liittäminen verkostoon


€ veroton € sis. alv 24%
de 110-160 mm. reiän poraus ja tiiviste 200,00 248,00
de 200-315 mm. reiän poraus ja tiiviste 250,00 310,00

Viemärihuoltopalvelut


€ veroton € sis. alv 24%
Jätevesi- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys (€/tunti) 100,00 124,00
Öljynerotus- ja sadevesikaivojen tyhjennys (€/tunti) 116,00 143,84
Pumppukaivojen tyhjennys (€/tunti) 110,00 136,40
Öljysäiliön tyhjennys (€/tunti) 110,00 136,40
WC-vaunun säiliön tyhjennys (€/tunti) 110,00 136,40
Viemäreiden ja rumpujen aukaisut ja sulatukset (€/tunti) 116,00 143,84
Sadevesikaivojen sulatukset (€/tunti) 116,00 143,84
Viemäreiden tyhjennykset ja aukaisut (€/tunti) 118,00 146,32
Puiden juurien poisto viemäristä (€/tunti) 121,00 150,04
Erikoistyhjennykset (€/tunti) 116,00 143,84
- laivan pilssivesien tyhjennys
- öljyn/ongelmajätteen tyhjennys mm. ojasta,
montusta, järvestä
  • Minimiveloitus on yksi tunti.
  • Taksaan lisätään ylityö- ja olosuhdelisät päivystysaikoina, jotka ovat: Ma-to 15.30.-07.00 ja viikonloppuisin pe 14.15 - ma 07.00.
  • Tyhjennyshinnat sisältävät kuljetuksen jätteen käsittelypaikalle.

Perusmaksu kiinteistökohtaisesta sammutusvedestä

Toimitusveden määrävaraus l/s
€ veroton € sis. alv 24%
alle 5
20,40 25,30
5...10 33,30 41,29
10...19 44,40 55,06
20...30 66,60 82,58
yli 30
111,00 137,64

Käsittelymaksu Tarastejärven jätteenkäsittelykeskukseen viedyistä lietteistä


€ veroton € sis. alv 24%
Erityisjäte (loka-autolla kaatopaikalle viety liete) (€/tn) 136,40 169,14
Erityisjäte, rasvakaivot (€/tn) 96,80 130,04
Öljynerotuskaivojen pinnat (€/tn) 330,00 409,20
  • Hinnoissa otetaan huomioon Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n laskutuksen muutokset. Muissa lietteissä sovelletaan Pirkanmaan Jätehuollon voimassa olevaa hinnastoa.

Asiantuntija-avun tuntiveloitus


€ veroton € sis. alv 24%
Toimistopalvelutyö 45,00 55,80
Asentaja 50,00 62,00
Työnjohtaja 60,00 74,40
Insinööri 80,00 99,20
Diplomi-insinööri 100,00 124,00

Muut palvelut


€ veroton € sis. alv 24%
Viemärin TV-kuvaus raportteineen (€/tunti) 92,00 114,08
Vuodonhaku (€/tunti) 51,00 63,24
Johdon tai kaapelin haku (€/tunti) 51,00 63,24
Kaupparekisteriote kiinteistön omistajaselvityksen yht. (€) 20,00 24,80

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Palaute Tampereen kaupunki