Siirry sisältöön
EN

Liittymismaksulaskuri Tampere

Tampereella liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2020 alkaen 1,45 euroa/m2 . Esimerkiksi alle 250 m2 pientalon uusi liittymismaksu on 4 350 euroa + alv 24 % = 5 394 euroa.

Liittymismaksut ovat 1.4.2018 alkaen siirtokelpoisia mutta eivät palautuskelpoisia. Liittymismaksuun lisätään Alv 24 %.

Erillisten pientalojen kohdalla toisesta tasataksaporrastuksesta (< 500 m2) on luovuttu ja yli 250 m2:n rakennusoikeudella liittymismaksu laskutetaan kiinteistön asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan 1.1.2018 alkaen.

Liittymismaksu on vuodesta 2001 voimassa ollut maksu, joka veloitetaan, kun kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon. Mikäli kiinteistöllä aiemmin sijainnut rakennus puretaan ja tontille rakennetaan uudisrakennus, on kyse uudisrakentamiseen verrattavasta rakentamisesta, jota liittymismaksu koskee riippumatta siitä, rakennetaanko uusia tonttijohtoja. Jos kiinteistö on jo maksanut siirto- ja palautuskelpoisen liittymismaksun, se hyvitetään uuden maksun laskennassa.

Liittymismaksu lasketaan tontin kokonaisrakennusoikeuden mukaan. Uudisrakennuksen rakennettavalla kerrosalalla on vaikutusta liittymismaksuun vain siinä tapauksessa jos rakennusoikeus ylittyy, jolloin liittymismaksu määräytyy rakennusoikeuden ylittäneen kerrosalan mukaan.

Vesilaitoksella on velvoite osoittaa toiminta-alueella yksi liittämiskohta kiinteistöä kohti. Kiinteistön sisäiset sopimukset(esim. hallinnonjakosopimukset) eivät muuta tilannetta. Mikäli kiinteistölle halutaan useampia liittymiä, laskutetaan ensimmäiseltä liittyjältä koko rakennusoikeuden mukainen liittymismaksu ja sen jälkeen rakennettavilta liittyjiltä liittyjän kerrosalan mukainen liittymismaksu.

Lisäliittymismaksua laskutetaan aiemmin liittyneen kiinteistön olosuhteiden muuttuessa (kiinteistön laajentaminen, kiinteistötyypin tai rakennusoikeuden muutos).

Alla olevalla laskurilla voit laskea arvion liittymismaksusta vuodelle 2020.​Linkki liittymismaksun laskentaperusteisiin

Liittymismaksu ei sisällä tonttijohtojen liittämis-, rakennus- tai asennustöitä, vaan ne laskutetaan erikseen.

Uusilla rakennetuilla alueilla veloitetaan tonttijohtojen alkuosien (vesi-, jätevesi- ja sadevesijohdot) rakentamisesta aiheutuneet kustannukset Tampereen Veden hinnaston mukaisesti, mikäli tonttijohdot on rakennettu valmiiksi tontin rajalle saakka alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

Linkki Tampereen Veden hinnastoon

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki