Siirry sisältöön
EN

Liittymismaksulaskuri Pirkkala

Pirkkalassa liittymismaksun laskennassa käytettäväyksikköhinta 1.1.2022 alkaen on 3,62 €/k-m2. Maksu on arvonlisäveroton (verovelvottomille liittyjille. Esimerkiksi erillisten pientalojen osalta noudatetaan kiinteistön asemakaavan kokonaisrakennusoikeuteen 250k-m2 saakka tasataksaa laskettuna 250 m2:n rakennusoikeudella. Liittymismaksu vedestä on 2172 €, jätevedestä 2715 € ja hulevedestä 543 €.

Liittymismaksu veloitetaan, kun kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon. Mikäli kiinteistöllä aiemmin sijainnut rakennus puretaan ja tontille rakennetaan uudisrakennus, on kyse uudisrakentamiseen verrattavasta rakentamisesta, jota liittymismaksu koskee riippumatta siitä, rakennetaanko uusia tonttijohtoja. Jos kiinteistö on jo maksanut siirto- ja palautuskelpoisen liittymismaksun, se hyvitetään uuden maksun laskennassa.

Liittymismaksu lasketaan pien-, rivi-, ketju- ja kerrostaloissa tontin kokonaisrakennusoikeuden mukaan. Näissä tapauksissa uudisrakennuksen rakennettavalla kerrosalalla on vaikutusta liittymismaksuun vain siinä tapauksessa jos rakennusoikeus ylittyy, jolloin liittymismaksu määräytyy rakennusoikeuden ylittäneen kerrosalan mukaan.

Toimisto-, teollisuus-, liike-, varasto- yms. rakennusten liittymismaksujen laskennassa käytetään rakennusluvan mukaista kerrosalaa.

Vesilaitoksella on velvoite osoittaa toiminta-alueella yksi liittämiskohta kiinteistöä kohti. Kiinteistön sisäiset sopimukset(esim. hallinnonjakosopimukset) eivät muuta tilannetta. Mikäli kiinteistölle halutaan useampia liittymiä, laskutetaan ensimmäiseltä liittyjältä koko rakennusoikeuden mukainen liittymismaksu ja sen jälkeen rakennettavilta liittyjiltä liittyjän kerrosalan mukainen liittymismaksu.

Lisäliittymismaksua laskutetaan aiemmin liittyneen kiinteistön olosuhteiden muuttuessa (kiinteistön laajentaminen, kiinteistötyypin tai rakennusoikeuden muutos).

Alla olevalla laskurilla voit laskea arvion liittymismaksusta vuodelle 2022.
Liittymismaksu ei sisällä tonttijohtojen liittämis-, rakennus- tai asennustöitä, vaan ne laskutetaan erikseen.

Uusilla rakennetuilla alueilla veloitetaan tonttijohtojen alkuosien (vesi-, jätevesi- ja sadevesijohdot) rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli tonttijohdot on rakennettu valmiiksi tontin rajalle saakka alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot