Siirry sisältöön
EN

Laskutus ja vesimittarin luenta

Laskutusjärjestelmämme on vaihtunut. Mikäli olette saaneet laskun virheellisesti paperisena ilmoittamanne verkko-/eLaskutiedon sijaan, pyydämme ottamaan yhteyttä [email protected] tietojen korjaamiseksi. Pahoittelemme asiaa.

Huom. Asiakaspalvelu on toistaiseksi suljettu, palvelemme sähköpostitse ja puhelimitse.

Laskutuksen alkaminen

Vesilaskutus alkaa, kun kiinteistö on liitetty vesihuoltoverkostoon ja vesimittari asennettu. Kun valmiiseen kiinteistöön on muutettu, tulee asiakkaan päivittää laskutustiedot sekä ilmoittaa vesimittarin lukema vuosikulutusarviota varten Tampereen Veden asiakaspalveluun

Lähetämme laskut ensisijaisesti e-laskuna ja suoramaksuna henkilöasiakkaille ja verkkolaskuna yritysasiakkaille. Lähetämme yhä myös paperilaskuja tarvittaessa.

Huom. Tampereen Veden vesilaskuja ei voi maksaa enää Frenckellin kassapalveluihin vaan ne on maksettava suoraan pankkiin.

E-lasku

Tee e-laskupyyntö pankkiisi Tampereen Veden laskun viitenumerolla. Viitenumero on 29-, 30-, 31-, 32- tai 33-alkuinen. Muilla viitenumeroilla tehdyt e-laskupyynnöt eivät tule perille.

Maksupohja

Jos haluat käyttää maksupohjaa maksaessasi Tampereen Veden laskuja, tallenna siihen Tampereen kaupungin tilinumero FI92 2046 1800 0628 04 (Nordea). Väärällä tilinumerolla tuleva suoritus aiheuttaa viivästystä maksusuoritukseen, koska sitä joudutaan selvittämään.

Arvio- ja tasauslaskutus

Laskutuksen sujuvuuden takia vedenkuluttajien tulee ilmoittaa vesilaitoksen asiakaspalveluun kaikista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista. Laskutukseen vaikuttavia muutoksia ovat: Nimen muutokset, osoitteen muutokset, omistaja- tai kuluttajamuutokset, asukasluvun muutos käyttöpaikassa jne.

Arviolasku lähetetään noin 3 kuukauden välein vuoden alusta lukien. Vanhoilla kuluttajilla arvio perustuu aina edelliseen kulutukseen. Uusien liittyjien kulutus arvioidaan aluksi esim. henkilöluvun mukaan

Tasauslaskussa laskutetaan veden kulutus ja jätevesimaksu edellisestä lukemasta uuteen lukemaan huomioon ottaen jo maksetut arviot. Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten Tampereen Vesi lähettää asiakkaille vuosittain itseluentakortin. Korttiin merkitään vesimittarin lukema ja lukupäivämäärä ja sen voi palauttaa maksutta postin mukana. Lukeman voi ilmoittaa myös Online-palvelun kautta osoitteessa: www.tampereenvesi.fi. Arviona perityn summan ollessa suurempi kuin tasauslasku, maksetaan yli 70 euron hyvitykset suoraan asiakkaalle. Tätä varten asiakkaan tulee ilmoittaa tilinumeronsa Tampereen Veden asiakaspalveluun. Alle 70 euron hyvitys siirtyy suoraan seuraavalle laskulle. Tasauslaskussa on mukana myös kyseisen laskutuskauden loppuarvio.

Kaupunkikonsernin pääpankki on Nordea

Tampereen kaupungin ja samalla Tampereen Veden pääpankki on Nordea Pankki Suomi Oyj.

Kaupungin pankkiyhteystiedot Nordeassa ovat: IBAN FI92 2046 1800 0628 04, BIC NDEAFIHH

Laskujen maksukehotukset ja perintä

Tampereen kaupunki on kilpailuttanut ja ulkoistanut perinnän perintätoimistolle, joten Tampereen Vedenkin laskujen perintä on perintätoimisto Lindorff Oy:n hoidossa. Perintäkokonaisuuteen kuuluu myös maksukehotusten lähettäminen. Vesilaskuja koskevat maksukehotukset lähettää aina Lindorff Oy. Jos laskulle ei saada suoritusta, perintätoimisto jatkaa laskujen perintää Tampereen Veden puolesta. Laskun viivästysmaksu on 1,80 euroa.

Vesimittarin lukeminen

Sekä vesi- että jätevesilaskutus perustuu kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun veden kulutukseen. Kylmä vesi toimitetaan kiinteistölle vesimittarin kautta. Vesimittarin omistaa sekä sen asentaa ja huoltaa Tampereen Vesi. Vesimittarinluenta on lakisääteistä ja Vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen velvoittamaa toimintaa.

Asiakkaalle lähetetään vuosittain lukeman itseluentakortti, jonka avulla vesimittarin lukematiedot voi lähettää postitse. Lukeman voi ilmoittaa myös Tampereen Veden Online -palvelun kautta. Uusi Online-palvelu on avattu huhtikuussa 2020.

Mikäli vesimittarinlukema ilmoitetaan puhelimitse tai sähköpostitse, tulee samalla ilmoittaa myös vesimittarin numero, käyttöpaikan numero tai asiakasnumero.

Esimerkkikuvassa vesimittarin lukema on 821 m3. Osakuutiometrejä näyttävien punaisten osoittimien asennolla ei ole merkitystä mittareita luettaessa.

Kiinteistön vedenkulutuksen seuranta

Kiinteistön vedenkulutusta voi jokainen kiinteistönhaltija tarkkailla itse kirjaamalla vesimittarin lukemat ajoittain muistiin ja laskemalla näistä lukemista oman kiinteistönsä normaalin vuorokausikulutuksen pitkän aikavälin keskiarvona.

Vesimittarin tulisi pysähtyä kokonaan silloin, kun vettä ei käytetä. Jos mittari ei pysähdy tai esimerkiksi kuukauden kulutus poikkeaa huomattavasti keskiarvomäärästä, on syytä epäillä vesijohtovuotoa.

Vesivuodot kannattaa paikantaa ja tukkia ajoissa, jotta kustannukset eivät karkaa käsistä. Yksi tippumalla vuotava hana voi lisätä vedenkulutusta jopa 30 m3 eli 30 000 litraa vuodessa ja aiheuttaa kiinteistölle yli 100 euron lisän vuotuiseen vesilaskuun. Vesivuodot ovat usein korjattavissa pienin kustannuksin esimerkiksi vaihtamalla WC:n huuhtelusäiliön tiivisteen. Lue lisää vesivuotojen kustannuksista alla olevasta liitteestä.

Suojaa vesimittari ja -putket jäätymiseltä

Putkien jäätyminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia putkien haljetessa ja veden päästessä sitä kautta talon rakenteisiin. Ongelmat alkavat usein vasta silloin kun jää alkaa sulaa ja vesi vuotaa ulos rikkoutuneista kohdista. Paras keino torjua tämä vaara on eristää vesiputket hyvin ja sijoittaa ne oikein.

Jos epäilee putken tai vesimittarin olevan jäässä tai havaitsee sen rikkoutuneen, on syytä heti ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen. Kiinteistön sisäputket sulattaa putkiurakoitsija. Muiden vesijohtojen sulatus kuuluu Tampereen Veden tehtäviin, josta laskutetaan hinnaston mukaan.

Vesimittari tulee asentaa paikkaan, jossa se ei pääse jäätymään. Putki jäätyy yleensä juuri ennen vesimittaria kohdasta, jossa se nousee lattiasta huonetilaan. Helpoin keino ehkäistä jäätymistä on kiinteistön vesijohtojen riittävä eristäminen. Kovilla pakkasilla myös väliaikaisen lämmityksen järjestäminen viileisiin tiloihin ehkäisee ikäviä jäätymisiä.

Kovien pakkasten aikana voi jättää vesihanan tiputtamaan, jolloin veden virtaus estää veden hyytymisen ja jäätymisen tulpaksi. Tätä menettelyä suositellaan nimenomaan omakoti- ja rivitaloissa, jos putkien jäätymisherkkyyttä on tiedossa. Kerrostaloissa vettä kulutetaan yleensä sen verran runsaasti, ettei jäätymisen vaaraa juuri ole.

Jos jäätyminen on jokatalvinen riesa, kannattaa asiaan puuttua hyvissä ajoin ja miettiä mitä sille voisi tehdä. Jäätymiselle riskialttiiseen paikkaan voi asentaa eristettyä, sähkövastuksella varustettua putkea, joka estää veden jäätymisen.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki