Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen toiminta- ja loma-ajat

Syksy

 • Syyslukukausi esiopetus 10.8.-22.12.2021

Joulu

 • Joululoma esiopetus 23.12.2021-9.1.2022
 • 23.12.2021 - 7.1.2022 varhaiskasvatuksen joulupäivystys.
 • Päivystävät talot 23.12. - 7.1.2022:
  - Amuri
  - Ainikki (ent. Sampo)
  - Pellervo
  - Metsäniitty
  - Veisu
  - Haukiluoma
  - Tesoma
  - Linnainmaa

 • 3.-7.1.2022 edellisten lisäksi osa päiväkodeista avataan. Normaalitoiminta käynnistyy 10.1.2022. Päiväkodin johtajat antavat lisätietoja.

Kevät

 • Kevätlukukausi esiopetus 10.1.-3.6.2022
 • Talviloma 28.2.-6.3.2022
 • Pääsiäisloma 14.-18.4.2022 (kiirastorstai vapaa)
 • Helaloma esiopetus 26.5.2022
 • Päiväkodit auki supistetusti koulujen loma-aikoina esim. Jokaisesta päiväkotikokonaisuudesta yksi talo auki


Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksen kesäpäivystyksen hoitovarauksesta perittävä maksu

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä maksu päiväkotien heinäkuun päivystysajaksi varatun hoidon perumatta jättämisestä. Jos huoltaja haluaa perua lapselle varatun kesäpäivystyshoidon, se tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen varauksen alkua. Mikäli olette varanneet useamman jakson, tulee jokainen jakso perua.

Varhaiskasvatuksen kesäajan päivystyshoidon varaus on sitova, jotta vältetään aiheettomat varaukset. Varausten perusteella tehdään henkilöstömitoitus kesäpäivystyspäiväkoteihin. Päivystysajan toiminnan tehostamisella on merkittävä taloudellinen vaikutus. Aiempina kesinä aiheettomien ja peruuttamatta jätettyjen varausten määrä on ollut suuri, jopa 50 prosenttia varauksista.

Perumatta jätetystä hoitovarauksesta peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Maksu peritään, vaikka perheet muutoin olisivat oikeutettuja maksuttomaan heinäkuuhun. Perheiltä, joille tulojen perusteella ei ole määrätty kuukausimaksua, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Muutos koskee kesäajan päivystyshoitoa. Muissa tapauksissa ja muiden kuukausien aikana poissaolojen osalta noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 9 §:n määräyksiä maksun perimisestä poissaolojen ajalta eli poissaoloihin liittyviin käytännöt pysyvät ennallaan.

Ilta- ja vuorohoidon loma-ajat