Siirry sisältöön

Koulukadun päiväkoti

Koulukadun päiväkoti tarjoaa turvallisen, hyviä tapoja arvostavan hoitopaikan kodinomaisessa vanhassa puutalossa Tampereen keskustassa. Osallisuuden ja kestävän tulevaisuuden periaatteet ohjaavat päiväkodin toimintaa.

Päiväkodin arjessa lapsi on aktiivinen toimija ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on oleellinen osa toimintaa. Lapset kohdataan yksilöllisesti ja sensitiivisesti positiivisessa ilmapiirissä. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet iän, kehitystason ja kiinnostuksen mukaan.

Yhteystiedot

Koulukadun päiväkoti
33200 Tampere

Johtaja Heli Rautanen, p. 040 584 7692
Apulaisesimies Sirpa Paju, p. 040 806 2845
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Irene Haronen, p. 041 730 0641
Vastuuopettaja Anu Kokko, p. 041 730 0642


Ryhmät ja puhelinnumerot

Tenavat
3 - 6 -vuotiaiden ryhmä
puh 040 549 0692

Muksut
2 - 4 -vuotiaiden ryhmä
p. 040 583 9959

Pallerot
1 - 2 -vuotiaiden ryhmä
p. 040 531 6378

Hoitopaikat

  • n. 50 hoitopaikkaa