Siirry sisältöön

Kesäajan maksuttomat jaksot päivähoidossa 2019

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt kesäajan 2019 hoidosta. Asiakkailla on mahdollisuus valita kahdeksan viikon yhtäjaksoinen poissaolo päivähoidosta ajalla
3.6. − 18.8.2019 ja saada sitä vastaan kesä- ja heinäkuu maksutta.

Kesäajan maksuttomat jaksot eivät kuitenkaan koske syksyllä 2019 ensimmäiselle luokalle siirtyviä. Heillä on mahdollisuus irtisanoutua päivähoidosta, kun päivähoidon tarve lakkaa.

Kesäaikana on tarjolla myös päivähoitoa sitä tarvitseville. 1.7. − 4.8.2019 päivähoito järjestetään
päivystyspäiväkodeissa. Päivystyshoitoon ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Asiakkaille lähetetään ilmoittautumisohjeet Helmi-järjestelmän kautta keskiviikkona 10.4.2019.

Ostopalvelupäiväkotien asiakkaille ilmoittautumisohjeet lähetetään sähköpostitse Tampereen kaupungin päivähoidon tietojärjestelmään tallennettuun sähköpostiosoitteeseen.

Maksuttomaan kesä- ja heinäkuuhun oikeuttava poissaolojakso on mahdollista valita, jos seuraavat ehdot täyttyvät:


  • Päivähoidon tulee olla alkanut ennen 1.9.2018. Hoitopaikkatakuulla olevan lapsen kohdalla hoitopaikkatakuuta edeltävän hoitosuhteen on täytynyt alkaa ennen 1.9.2018.

  • Perhe on ilmoittanut maksuttoman jakson käyttämisestä ilmoittamisjakson 16.4. – 29.4.2019 aikana kirjallisesti. Ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti varhaiskasvatuksen verkkopalvelussa (linkki alla). Tarvittaessa paperilomakkeella (saatavissa päiväkodista).

  • Lapsi on poissa päivähoidosta yhtäjaksoisesti ilmoitetut kahdeksan (8) täyttä kalenteriviikkoa ajalla 3.6.–18.8.2019.

  • Hoitosuhteen täytyy kestää vähintään valitun poissaolojakson loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä, että esiopetusta täydentävään kerhoon siirtyvät lapset joutuvat valitsemaan jakson, joka päättyy ennen kouluvuoden 2019 – 2020 alkua 9.8.2019. Näillä lapsilla on mahdollisuus irtisanoutua päivähoidosta, kun päivähoidon tarve lakkaa.

Varhaiskasvatuksen verkkoasiointi löytyy Tampereen kaupungin nettisivuilta osoitteesta
www.tampere.fi/varhaiskasvatuksenverkkoasiointi

Jos lapsella ei ole mahdollisuutta kahdeksan viikon poissaoloon ajalla 3.6.–18.8.2019, heinäkuu on tästä huolimatta maksuton, jos päivähoito on alkanut ennen 1.9.2018. Vuonna 2019 heinäkuun maksuton jakso koskee myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia, jotka ovat osallistuneet joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että yhtäjaksoinen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2018.

Muissa tapauksissa ja muiden kuukausien aikana poissaolojen osalta noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 9 §:n määräyksiä maksun perimisestä poissaolojen ajalta. Poissaolon kestäessä täyden kalenterikuukauden, peritään kyseiseltä kuukaudelta puolet normaalista asiakasmaksusta. Sairauspoissaoloista hyvitetään 11 päivän (kalenterikuukauden aikana) poissaolon jälkeen puolet normaalista asiakasmaksusta ja täyden kalenterikuukauden kestäneen sairauspoissaolon jälkeen koko kyseisen kuukauden asiakasmaksu.

Lisätietoja:

https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/asiakasmaksut.html

Asiakasmaksujen asiakaspalvelu 040 180 8476 (ma − pe klo 9 − 11)[email protected]