Siirry sisältöön

Oppikirjat

Elämänkatsomustiedossa, filosofiassa, psykologiassa ja uskonnossa on käytössä Tabletkoulun oppimateriaali. Ohjeet Tabletkoulun kirjan käyttöönottoon opiskelijalle:

Opiskelija rekisteröityy Tabletkoulun käyttäjäksi ja kirjautuu sisään.

Opiskelija ostaa verkkokaupasta kurssin lisenssin. Kurssi maksaa 13 € ja lisenssi on 5-vuotinen.

Opettaja antaa opiskelijalle kurssin alkaessa liittymisavaimen (kun opettaja on ottanut kurssin käyttöön).

Opiskelija saa kurssin käyttöön, kun on maksanut lisenssin ja liittynyt kurssille liittymisavaimella.

Biologia

BI01 Symbioosi-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja.

BI02 Symbioosi-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja.

BI03 Symbioosi-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja.

BI04 Symbioosi-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja.

BI05 Symbioosi-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja.

BI06 Ei oppikirjaa

E-opin kirjat ovat opetusryhmäkohtaisia. Saat opettajalta ennen kurssin alkua viestin, jossa on linkki kirjan hankkimista varten.

Elämänkatsomustieto

ET01 Tabletkoulu: ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS 2016) , Antti Kajas, Heidi Meltovuo, Marja Oilinki, Jani Tiirikainen

Sovi itsenäisten kurssien kirja opettajan kanssa erikseen

Englanti A1-kieli

ENA01 Karapalo, Keltto, Kilmer et al. Insights Course 1, Otava

ENA02 Karapalo, Keltto, Kilmer et al. Insights Course 2, Otava

ENA03 Karapalo, Keltto, Kilmer et al. Insights Course 3, Otava

ENA04 Karapalo, Keltto, Kilmer et al. Insights Course 4, Otava

ENA05 Karapalo, Keltto, Kilmer et al. Insights Course 5, Otava

ENA06 Karapalo, Keltto, Kilmer et al. Insights Course 6, Otava

ENA07 Karapalo, Keltto, Kilmer et al. Insights Course 7, Otava

ENA08 Karapalo, Keltto, Kilmer et al. Insights Course 8, Otava

ENA10 Tabletkoulu ENABI Ready, Set, Go! (abien ½kertauskurssi)

KAIKKI ENA - OPISKELUSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIMATERIAALIT SUOSITELLAAN HANKITTAVAKSI DIGIMATERIAALINA.

Filosofia

FI01 Tabletkoulu: FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS2016), Kaisa-Mari Majamäki, Joonas Martikainen, Marja Oilinki, Anne Rongas

FI02 Tabletkoulu: FI2 Etiikka (LOPS2016), Antti Kajas, Heidi Meltovuo, Marja Oilinki, Jani Tiirikainen, Teemu Toppinen

FI03 Tabletkoulu: FI3 Yhteiskuntafilosofia (LOPS2016), Laura Apell, Antti Kajas, Heidi Meltovuo ja Jani Tiirikainen

FI04 Tabletkoulu: FI4 Tieto, tiede ja todellisuus (LOPS2016), Apell Laura, Kajas Antti, Majamäki Kaisa-Mari, Oilinki Marja ja Tiirikainen Jani

Fysiikka

KAIKILLA FYSIIKAN KURSSEILLA TARVITSET TAULUKKOKIRJAN (MAOL) PAPERISENA TAI SÄHKÖISENÄ JA TI-NSPIRE CX CAS LASKINOHJELMISTON

FY01 Lehto et al. FY 1, Fysiikka luonnontieteenä, Sanoma Pro

FY02 Lehto et al. FY 2, Lämpö, Sanoma Pro

FY03 Lehto et al. FY 3, Sähkö, Sanoma Pro

FY04 Lehto et al. FY 4, Voima ja liike, Sanoma Pro

FY05 Lehto et al. FY 5, Jaksollinen liike ja aallot, Sanoma Pro

FY06 Lehto et al. FY 6, Sähkömagnetismi, Sanoma Pro

FY07 Lehto et al. FY 7, Aine ja säteily, Sanoma Pro

FY08 Ei oppikirjaa

FY09 Ei oppikirjaa

FY10 MAFYNETTI Fysiikan kertauskurssi (LOPS2016)

Oppikirjoista voi hankkia myös sähköisen version.

Historia

HI01 Forum I: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, Otava.

HI02 Forum II: Kansainväliset suhteet, Otava.

HI03 Forum III: Itsenäisen Suomen historia, Otava.

HI04 Forum IV: Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava.

HI05 Oppikirja ilmoitetaan myöhemmin.

HI06 Mahdollinen oppikirja ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelija voi halutessaan käyttää oppikirjan sähköistä versiota.

Kemia

KAIKILLA KEMIAN KURSSEILLA TARVITSET TAULUKKOKIRJAN (MAOL) PAPERISENA TAI SÄHKÖISENÄ JA TI-NSPIRE CX CAS LASKINOHJELMISTON

KE01 Turpeenoja et al. Mooli 1, Kemiaa kaikkialla, Otava

KE02 Turpeenoja et al. Mooli 2, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, Otava

KE03 Turpeenoja Leena Mooli 3, Reaktiot ja energia, Otava

KE04 Turpeenoja Leena Mooli 4, Materiaalit ja teknologia, Otava

KE05 Turpeenoja Leena Mooli 5, Reaktiot ja tasapaino, Otava

KE01 – KE05 vain uuden opetussuunnitelman mukaiset kirjat käyvät. Oppikirjoista voi hankkia myös sähköisen version.

Maantiede

GE01 Tellus-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja

GE02 Tellus-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja

GE03 Tellus-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja

GE04 Tellus-sarja, e-Oppi Oy:n e-kirja

GE05 Ei oppikirjaa

E-opin kirjat ovat opetusryhmäkohtaisia. Saat opettajalta ennen kurssin alkua viestin, jossa on linkki kirjan hankkimista varten.

Matematiikka, lyhyt

KAIKILLA MATEMATIIKAN KURSSEILLA TARVITSET TAULUKKOKIRJAN (MAOL) PAPERISENA TAI SÄHKÖISENÄ

MAY01 Ekonen et al. Yhteinen tekijä, lukion matematiikka 1, Luvut ja lukujonot, Sanoma Pro

MAB02 Etelämäki et al. Summa 2, Lausekkeet ja yhtälöt, Edita

MAB03 Etelämäki et al. Summa 3, Geometria, Edita

MAB04 Etelämäki et al. Summa 4, Matemaattisia malleja, Edita

MAB05 Etelämäki et al. Summa 5, Tilastot ja todennäköisyys, Edita

MAB06 Etelämäki et al. Summa 6, Talousmatematiikka, Edita

MAB07 Etelämäki et al. Summa 7, Matemaattinen analyysi, Edita

MAB08 Etelämäki et al. Summa 8, Todennäköisyys ja tilastot II, Edita

MAB09 Kurvinen, Ottelin et al. Huippu MAB Kertaus, Otava (paperinen tai sähköinen kirja) TAI MAFYNETTI: Yo lyhyt matematiikka-kertausmateriaali

MAB10 (projektiviikon tukikurssi) Kirjana Yhteinen tekijä, lukion matematiikka 1 tai Summa 2 tai 3

MAB11 (projektiviikon tukikurssi) Kirjana Summa 4, 5 tai 6

Oppikirjoista ja taulukkokirjasta voi hankkia myös sähköisen version.

Matematiikka, pitkä

KAIKILLA MATEMATIIKAN KURSSEILLA TARVITSET TAULUKKOKIRJAN (MAOL) PAPERISENA TAI SÄHKÖISENÄ JA TI-NSPIRE CX CAS LASKINOHJELMISTON

MAY01 Ekonen et al. Yhteinen tekijä, lukion matematiikka 1, Luvut ja lukujonot, Sanoma Pro

MAA02 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot ja -yhtälöt, Sanoma Pro

MAA03 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro

MAA04 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 4, Vektorit, Sanoma Pro

MAA05 Alatupa et al. Tekijä, pitkä matematiikka 5, Analyyttinen geometria, Sanoma Pro

MAA06 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 6, Derivaatta, Sanoma Pro

MAA07 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 7, Trigonometriset funktiot, Sanoma Pro

MAA08 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Sanoma Pro

MAA09 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 9, Integraalilaskenta, Sanoma Pro

MAA10 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 10, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro

MAA11 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 11, Lukutoria ja todistaminen, Sanoma Pro

MAA12 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 12, Algoritmit matematiikassa, Sanoma Pro

MAA13 Heiskanen et al. Tekijä, pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro

MAA14 Oppikirja ilmoitetaan myöhemmin.

MAA16 Etelämäki et al. Summa 6, Talousmatematiikka, Edita

MAA24 (projektiviikon tukikurssi) Kirjana Yhteinen tekijä, lukion matematiikka 1 tai

Tekijä, pitkä matematiikka 2, 3 tai 4

Oppikirjoista voi hankkia myös sähköisen version.

Ortodoksinen uskonto

Kts. Klassillinen lukio

Psykologia

PS01 Tabletkoulu: PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS2016), Minna Nummenmaa, Marjo Tavast ja Anu-Elina Väkeväinen

PS02 Tabletkoulu: PS2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2016), Nummenmaa Minna, Oilinki Marja, Tavast Marjo ja Väkeväinen Anu-Elina

PS03 Tabletkoulu: PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016), Nummenmaa Minna, Salonen Johanna, Tallgren Kristiina, Tavast Marjo ja Väkeväinen Anu-Elina

PS04 Tabletkoulu: PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016), Tarja Heikkilä, Lauri Nummenmaa, Minna Nummenmaa, Marja Oilinki ja Marjo Tavast

PS05 Tabletkoulu: PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016), Minna Nummenmaa, Marja Oilinki ja Marjo Tavast

PS06 Tabletkoulu: Sosiaalipsykologian ilmiöitä (LOPS 2016), Minna Nummenmaa, Marja Oilinki, Marjo Tavast ja Anu-Elina Väkeväinen

PS07 Tabletkoulu: PS 1–5 Psykologian kertauskirja (LOPS 2016), Heikkilä Tarja, Nummenmaa Minna, Oilinki Marja ja Tavast Marjo

Itsenäisissä suorituksissa sovitaan kirja erikseen opettajan kanssa.

Ranska

Kts. Tammerkosken lukio

Ruotsi B1-kieli

KAIKKI RUB - OPISKELUSSA KÄYTETTÄVÄT PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN OPPIMATERIAALIT SUOSITELLAAN HANKITTAVAKSI DIGIMATERIAALINA.

RUB01 Blom et al. Fokus kurs 1, Otava

RUB02 Blom et al. Fokus kurs 2, Otava

RUB03 Blom et al. Fokus kurs 3, Otava

RUB04 Blom et al. Fokus kurs 4, Otava

RUB05 Blom et al. Fokus kurs 5, Otava

RUB06 Blom et al. Focus kurs 6, Otava

RUB07 Blom et al. Focus kurs 7, Otava

RUB08 Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa

RUB09 Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa

RUB20 (kertauskurssi/projektiviikko1) Kurssin kirjat ovat Otavan Fokus kurs 1 ja 2

RUB21 (kertauskurssi/projektiviikko2) Kurssin kirjat ovat Otavan Fokus kurs 3 – 5

YO-kirjoittajille suositeltava:

Grammatik Kaunisto, Paasonen et al. Galleri, Otava. Kielioppikirja

Saksa A-kieli

Kts. Klassillinen lukio

Saksa B2-kieli

SAB211-12 Plan D 1-2, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB201 Plan D 3, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB202 Plan D 4, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB203 Plan D 5, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB204 Plan D 6, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB205 Plan D7-8, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB206 Plan D7-8, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

Saksa B3-kieli

SAB301-02 Plan D 1-2, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB303 Plan D 3, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB304 Plan D 4, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB305 Plan D 5, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB306 Plan D 6, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB307 Plan D7-8, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

SAB308 Plan D7-8, Sanoma Pro (sähköinen tai paperinen)

Suomi toisena kielenä

S201, S202 Eloranta, Lehtosaari, Kipinä 1 – 2, FinnLectura. UUSIN PAINOS.

S203, S204 Eloranta, Lehtosaari, Kipinä 3 – 4, FinnLectura. UUSIN PAINOS

S205, S206 Eloranta, Lehtosaari, Kipinä 5 – 6, FinnLectura .UUSIN PAINOS

S207 Ei oppikirjaa

S208, S209 Oppikirjat ilmoitetaan myöhemmin

Terveystieto

TE01 Lehtinen et al. Lukion syke 1: Terveyden perusteet, Edita (LOPS 2016, paperi- tai digikirja)

TE02 Lehtinen et al. Lukion syke 2: Ihminen, ympäristö ja terveys, Edita (LOPS 2016, paperi- tai digikirja)

TE03 Lehtinen et al. Lukion syke 3: Terveyttä tutkimassa, Edita (LOPS 2016, paperi- tai digikirja)

TE04 Ei oppikirjaa

Uskonto

UE01 Tabletkoulu: UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (LOPS2016), Markus Finnilä, Anu-Elina Väkeväinen, Virpi Loikkanen

UE02 Tabletkoulu: UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS 2016), Finnilä Markus, Loikkanen Virpi, Väkeväinen Anu-Elina

UE03 Tabletkoulu: UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS 2016), Finnilä Markus, Franssila-Ylinen Liisa, Heikkilä Tarja, Loikkanen Virpi, Väkeväinen Anu-Elina

UE04 Tabletkoulu: UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (LOPS 2016), Franssila-Ylinen Liisa, Loikkanen Virpi ja Väkeväinen Anu-Elina

UE05 Tabletkoulu: UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS 2016), Liisa Franssila-Ylinen, Virpi Loikkanen ja Anu-Elina Väkeväinen

UE06 Ilmoitetaan myöhemmin

Itsenäisissä suorituksissa sovitaan kirja erikseen opettajan kanssa.

Yhteiskuntaoppi

YH1 Forum I: Suomalainen yhteiskunta, Otava.

YH2 Forum II: Taloustieto, Otava.

YH3 Forum III: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, Otava.

YH4 Forum IV: Kansalaisen lakitieto, Otava.

Opiskelija voi halutessaan käyttää oppikirjan sähköistä versiota.

Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI01 – ÄI09 Haapala et al. SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus, UUSIN PAINOS sekä Digi-tehtäväkirjat 1 – 9, Otava.

ÄI07 Ei oppikirjaa

ÄI10 Ei oppikirjaa

ÄI12 Särmä Kielenhuolto-tehtäväkirja