Siirry sisältöön

Opinnot muissa oppilaitoksissa

Suoritukset muissa oppilaitoksissa

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla

suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hyväksilukeminen ei ole ongelmallista, mutta muiden kurssien kohdalla tämä pitää varmistaa etukäteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

On tärkeää, että hyväksilukemisesta neuvotellaan ajoissa opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa, mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia. Alla on lueteltu tarjontaa, jonka hyväksilukemisesta on sovittu koulutuksenjärjestäjien kesken.

Mistä löydät muiden oppilaitosten tarjontaa?

Tampereen kaupungin lukioiden tarjonnan löydät Wilmasta (Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio, Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio). Koodit 1, 2 ja 3 ovat samaan aikaan, joten kurssien otto myös muista lukioista onnistuu. Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Aikuislukion tarjonnan löydät aikuislukion kotisivuilta:

sekä Wilman kurssitarjottimesta. Kursseille pitää ilmoittautua ennen kurssin alkamista Wilman kautta. Varmistaaksesi paikkasi kurssilla, sinun kannattaa keskustella kurssin suorittamisesta ajoissa (viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista) opinto-ohjaajan kanssa, joka voi laittaa sinulle kurssivalinnan.

Tampereen kaupungin lukioiden ja Tampereen aikuislukion kurssit ovat maksuttomia.

Maakunnalliselta verkkokurssitarjottimelta voit valita pirkanmaalaisten lukioiden maksullisia lukiokursseja, ammatillisten oppilaitosten tarjoamia ammatillisia kursseja sekä islamin ja ortodoksisen uskonnon kursseja:

Kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella. Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kesäyliopisto tarjoavat lukiolaisille korkeakoulutasoisia opintoja:

o Tampereen yliopistoon ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksoille on elokuussa ja kevätlukukauden opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy joulukuussa.

o Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa ennen opintojakson alkamista.

o Tampereen kesäyliopiston syys- ja kevätlukukausien avoimeen yliopisto-opetukseen ja ammattikorkeakoulutasoisille kielikursseille ilmoittautuminen päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kesäajan yliopistotasoiseen opetukseen ja reaaliaineiden kertauskursseille ilmoittaudutaan huhti–toukokuussa.

o Reaaliaineiden kesäkursseista ja "kesälukiokursseista" maksat itse omavastuuosuuden. Muihin Korota-tarjottimen opintoihin voit saada maksuttoman opinto-oikeuden, mutta oma oppilaitoksesi maksaa opinnoistasi yliopistolle, ammattikorkeakoululle tai kesäyliopistolle.

o Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään opintomaksu sinulta itseltäsi.

o Kaikille Korota-tarjottimella oleville kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella.

o Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa abi- ja lukiolaiskursseja kesällä sekä kevään lukulomalla. Muista kuin Korota-tarjottimella olevista kursseista sinun täytyy itse maksaa koko kurssimaksu, joka ilmenee kurssikuvauksesta.

Tampereen Konservatoriossa ja Pirkanmaan Musiikkiopistossa lukion aikana suoritettuja kursseja hyväksytään musiikin syventävinä kursseina sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa suositetaan. Vastaavuuden ratkaisee musiikinopettaja.

Kun muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja luetaan opiskelijan suorittamiksi kursseiksi, pitäydytään suoritusoppilaitoksen arvioinnissa. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan taulukon mukaisesti:


Asteikko 1-5
Asteikko 1-3
Lukioasteikko

hylätty hylätty 4

1
1
5
2 1
6

3
2
7

4
2
8
5 3
9-10

Tapauksissa, joissa ei voida määritellä, vastaako toisen oppilaitoksen arvosana ylempää vai alempaa arvosanaa, vastaavuus määritellään opiskelijan eduksi.