Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opiskelijan ohjaus ja tuki

Opiskelijahuolto

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu aina tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan.

Koulun henkilökunta sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat salassapitovelvollisuuden estämättä antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaiselle opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja (OPO) on opiskelijan tärkeä tukihenkilö. Hän pitää opinto-ohjauksen kurssien tiedotus- ja oppitunteja, vastaa lukion suorittamista koskeviin kysymyksiin, suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa opinto-ohjelmaa sekä ohjaa kurssi- ja ainevalintoja. Lukion sisäinen yhteistyö ryhmänohjaajien, opettajien ja rehtorin kanssa on keskeinen osa opinto-ohjaajan työtä kuin myös ulkoinen yhteistyö perusasteen ja jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten ohjauksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja (RO) seuraa opiskelijan opiskelun etenemistä kuten poissaoloja ja kurssikertymää. Hän ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan kotiin. Ryhmänohjaaja pitää opetukseen kuuluvia ryhmänohjaustuokioita (RO –tuokio)

Diagnosoidut oppimisvaikeudet

Mikäli opiskelijalla on diagnosoituja vammoja tai oppimisvaikeuksia, kuten lukemis- ja kirjoitushäiriö, ne pyritään huomioimaan arvioinnissa. Ylioppilaskirjoituksiin tarvittavat lausunnot on toimitettava koulun kansliaan hyvissä ajoin ennen ensimmäiseen ylioppilaskokeeseen ilmoittautumista.

Erityisopetus

Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista (OP5) ja yksilöllistä erityisopetusta. Kurssin tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. OP5 -kurssilla arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Erityisopettaja paikalla keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, huone L1032

Pauliina Mauno puh 040 801 6337, [email protected]

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori ja psykologi tarjoavat opiskelijoille hyvinvointia tukevia vastaanottokäyntejä. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta ja annetaan ohjausta, neuvontaa ja tukea. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja jatkohoitoon sekä muiden palveluiden piiriin. Kuraattori ja psykologi toimivat tarpeen mukaan linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen välillä.

Opiskelijat voivat hakeutua kuraattorille tai psykologille ottamalla itse yhteyttä tai pyytämällä yhteydenottoa esimerkiksi vanhempien, kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan kautta. Yhteyttä voi ottaa Wilmaviestillä, sähköpostilla ([email protected]) tai puhelimitse. Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Kuraattori

Kuraattori auttaa opiskelijoita opiskeluun (esim. motivaatio-ongelmat ja poissaolot), ihmissuhteisiin, sosiaalisiin ongelmiin (esim. perheongelmat ja päihteiden käyttö) sekä itsenäistymiseen (talous- ja asuntoneuvonta) liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kuraattori tekee myös kriisityötä.

Kuraattorina toimii Sini Salminen puh 040 184 0052

Psykologi

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia psyykkiseen hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi opiskelustressin, masennuksen, ahdistuneisuuden, jännittämisen tai yleisen pahan olon tunteiden vuoksi. Myös kriisitilanteissa voi kääntyä psykologin puoleen.

Psykologi Nanna Toivonen puh 040 198 1273

Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset tehdään kaikille 1. vuosiluokan opiskelijoille. Lisäksi on lääkärintarkastus 1. vuosiluokan tytöille ja ulkopaikkakuntalaisille pojille. Tamperelaisten poikien lääkärintarkastus tapahtuu kutsuntatarkastuksen yhteydessä.

Koulutapaturman sattuessa Ensiapu Acutaan lähetetään ne opiskelijat, joilla on välitön hengenvaara, vakava loukkaantuminen, tajuttomuus, suuri vuotava haava tai jos on vahva epäily luunmurtumasta. Muissa koulutapaturmissa (venähdykset, nyrjähdykset, pienet haavat) opiskelija ohjataan kotiosoitteen mukaiselle terveysasemalle.

Omalääkäriasioissa yhteydenotto Terveyspalveluiden neuvonta ja ajanvaraukseen 03-10023, joka päivä 7-22. Suuntanumeroa käytetään soitettaessa matkapuhelimesta ja verkkoryhmän ulkopuolelta.

Lääkäripalvelut

Tampereella opiskelevat lukiolaiset saavat perustason lääkäripalvelut kaupungin opiskeluterveydenhuollosta. Opiskelijat hakeutuvat ensisijaisesti oman koulun terveydenhoitajan vastaanotolle, jossa tarvittaessa tehdään ajanvaraus lääkärille joko koululle tai opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn toimipisteeseen. Keskitetyn toimipisteen yhteystiedot saa koulun omalta terveydenhoitajalta. Lääkäripalvelut ovat maksullisia yli 18-vuotiaille koskien sairaanhoitokäyntejä. Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä kerralta, jonka jälkeen käynnit ovat maksuttomia yhden kalenterivuoden aikana. Lisätietoja Tampereen opiskeluterveydenhuollon internetsivuilta:

Suun terveydenhuolto

Kehotuskirje varata aikaa lähetetään 17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta ma - pe klo 8.00–17.00, numerosta (03) 5657 0100. Ajan tarkistaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös sähköisen asioinnin kautta. Lisätietoja

Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Hammashoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös tilata keskitetystä ajanvarauksesta, puh. (03) 5657 0100. Ajanvaraus on tehtävä itse. Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käydä hammashoidossa myös omassa kotikunnassaan.

Koulun ja kodin yhteistyö

Ensisijainen tiedotus- ja viestintäkanava on Wilma, jonne huoltajat saavat omat tunnuksensa. Koulussa järjestetään joka lukuvuosi vanhempainiltoja. Ajankohtaisia asioita löytyy koulun kotisivuilta. Mikäli huoltajalla on opiskeluun liittyvää kysyttävää, hän voi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai rehtoriin Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Opintotuki

Opintotukijärjestelmä on kehitetty opiskelusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Opintotuen muodot ovat opintoraha ja opintolaina.

Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka saa lapsilisää. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen. Opintorahaa ei tarvitse maksaa takaisin. Opintotuen saanti edellyttää vähintään 10 kurssin suorittamista lukukaudessa (puolessa vuodessa) tai vähintään kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen osallistumista.

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan, koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa) ja teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä.

Vakuutukset

Tampereen kaupungin lukioiden oppilaat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutuksella ja matkustajavakuutuksella.

Koulun toiminnassa sattuneista tapaturmista tulee välittömästi ilmoittaa kurssin opettajalle tai matkan vastuuhenkilölle.

Tapaturmat hoidetaan terveydenhoitajan tai lääkärin ohjeiden ja lähetteiden mukaisesti.

Tapahtumasta tehdään koululla tapaturmailmoitus. Tapaturmasta aiheutuneet kustannukset maksetaan ensin itse ja korvaukset haetaan vakuutusyhtiöiltä jälkikäteen.

Vakuutuksista korvataan sekä julkinen, että yksityinen terveydenhoito.

Vakuutuksista korvataan myös lääkärin määräämät ylimääräiset koulukyydit lääkärinlausunnon perusteella.

Kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus on voimassa koulualueella varsinaisella kouluajalla opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutuksella ovat vakuutettuina myös kunnan lukioissa opiskelevat muiden kuntien oppilaat opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.

Matkustajavakuutus on voimassa lukion opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisilla ulkomaan matkoilla. Vakuutus on voimassa opiskelijoiden "työmatkoilla", joista vakuutuksenottaja suorittaa päivärahaa tai muuta matkustuskorvausta. Vakuutus on voimassa myös matkaan sisältyvinä vapaa-aikoina.

Korvauksen piiriin ei kuulu esimerkiksi matkatavaroiden katoaminen.