Siirry sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikka

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

TVT01 Peruskurssi 1

Kurssin tavoitteena on ylioppilaskirjoituksissa tarpeellisten tietoteknisten tietojen ja taitojen oppiminen. Kurssin sisältöinä on ylioppilaskirjoituksessa käytössä olevat toimisto-ohjelmat kuten Libre Office Writer, Calc ja Impress. Tyylit, Calcin funktiot ja PowerPointin sudenkuopat.

TVT02 Peruskurssi 2

Kurssin tavoitteena on ylioppilaskirjoituksissa käytettävien erityisohjelmiin perehtyminen.

Kurssin sisältöinä on ylioppilaskirjoituksissa käytössä olevat muut ohjelmat kuten Gimp, Casio ClassPad Manager, Inkscape ja GeoGebra.

TVT03 Kuva ja video

Kurssin tavoitteena on kuvan ja videoiden käsittelyn perusteisiin ja ohjelmiin tutustuminen. Opiskelija oppii hyödyntämään omia ja koulun laitteita käytännön kuvauksissa. Kurssin sisältöinä on kuvaaminen erilaisilla kameroilla, kuvan ja videon peruskäsittely, vVideon jakaminen internetissä. Perehdytään Adoben Lightroomiin, Photoshopiin ja PremiereProhon.

TVT04 Ohjelmointi

Kurssin tavoitteena on ohjelmointiin ja tietorakenteisiin perehtyminen. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy kirjoittamaan pienen ohjelman. Kurssin sisältöinä on ohjelmoinnin perusteet, algoritmi, tietorakenteet, aliohjelmat ja dokumentointi.

TVT05 CAD-piirtäminen

Kurssin käynyt tuntee Autocadin toimintamallit ja kykenee tuottamaan, muokkaamaan, tulostamaan ja hallitsemaan piirustuksia.

TVT06 3D-mallintaminen

Kurssin tavoite on opettaa perusasiat 3D-tulostamisesta. Kurssin sisältöinä on 3D- piirtämisen ja muokkauksen perusteet.

TVT07 3D-havainnollistaminen

Kurssilla opetellaan 3D-mallin käsittelyä ja liikuttamista.

TVT08 Erityistyö 1

Kurssilla opiskelija oppii tekemään ja kantamaan vastuun itsenäisestä harjoituksesta. Kurssin sisältönä on sovitusta aiheesta tehty henkilökohtainen harjoitus.

TVT09 Erityistyö 2

Kurssilla opiskelija oppii tekemään ja kantamaan vastuun itsenäisestä harjoituksesta. Kurssin sisältönä on sovitusta aiheesta tehty henkilökohtainen harjoitus.

TVT10 Digikurssi

Kurssilla opiskellaan keskeiset tietotekniset perusvalmiudet ja ohjelmat verkkoympäristössä itsenäisesti työskennellen.