Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Yhteiskuntaoppi

Suositeltu suoritusjärjestys: Suorita ensin YH01

Pakolliset kurssit

zYH01 Suomalainen yhteiskunta

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Kurssilla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.

zYH2 Taloustieto

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys.

zYH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssilla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Kurssilla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi

zYH04 Kansalaisen lakitieto

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Kurssilla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zYH05 Oppilaskuntatoiminta

Kurssin tavoitteena on opiskelijoiden kasvaminen osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista koulun oppilaskunnan hallituksen toimintaan vähintään yhden lukuvuoden ajan.

zYH06 Sijoittamisen perusteet

Kurssi perehdyttää sijoitustoiminnan perusteisiin ja arvopaperimarkkinoiden toimintaan sekä syventää talouselämän tuntemusta. Painopisteitä ovat rahoitusmarkkinoiden historia ja toiminta, erilaiset sijoituskohteet, sijoitusperiaatteet sekä tiedonhankinta. Kurssilla voidaan tehdä yritys- ja asiantuntijavierailuja.

zYH07 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (½ - 1 kurssi)

Kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin ja viimeistellään kykyä kirjoittaa erinomainen reaalikoevastaus. Kurssilla käydään läpi yhteiskuntaopin ylioppilastehtäviä ja paneudutaan keskeisiin aihealueisiin sekä tehtävätyyppeihin. Kurssi järjestetään puolikkaana kurssina, mutta opiskelija voi saada siitä tarvittaessa kokonaisen suorituksen itsenäisesti työskentelemällä.

zYH08 NY -Vuosi yrittäjänä

Sisällössä noudatetaan Nuori yrittäjyys-opinto-ohjelmaa, jossa perustetaan oikea yritys yhden lukuvuoden ajaksi. Yritystä pyöritetään vuoden ajan ihan kuin oikeaa yritystä, jolloin on mahdollisuus myös ansaita rahaa, jos yritys menestyy.

Kurssin sisältöön kuuluu aivoriihi, liikeidean valinta ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen, yrityksen organisointi, yrityksen perustaminen ja rekisteröinti, alkupääoman hankkiminen, materiaalihankinnat, valmistus ja markkinointi, myyntitapahtumia, osavuosiraportti, mahdollisesti kansalliset NY-messut, yritys lopetetaan, tilinpäätös.

zYH09 NY 24h-leiri

Kurssin tavoitteena on perehtyä yritystoiminnan perusteisiin yhden vuorokauden aikana järjestettävän leirin aikana. Sisällössä noudatetaan Nuori yrittäjyys-opinto- ohjelmaa. Kurssin sisältöön kuuluu idean etsimistä ja kehittämistä liikeideaksi, ryhmän SWOT-analyysi, markkinointisuunnitelman tekeminen, vuorovaikutusta, esiintymistä ja yhteistyötä, tiimihenkeä ja hyvää huumoria, idean mukaisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja yritysesittely.