Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Terveystieto

Pakollinen kurssi

zTE01 Terveyden perusteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää terveyteen, sairauksiin ja terveyskäyttäytymiseen ja sen muutoksiin liittyviä tekijöitä yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalilla tasolla. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan ja ymmärtämään syvemmin terveyttä, sairauksia ja terveystottumuksia sekä niihin liittyviä malleja ja teorioita.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zTE02 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssin tavoitteena on ymmärtää perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan laajasti mm. psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmista. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma korostuu kaikissa kurssin teemoissa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa muun muassa oikeudenmukaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon toteutumista ja turvallisuutta.

zTE03 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historian kehityslinjoihin, terveyden tutkimiseen, kriittiseen lukutaitoon ja terveysosaamisen soveltamiseen. Terveysosaamista tarkastellaan aktiivisen kansalaisen näkökulmasta lähiympäristöissä ja yhteiskunnassa sekä miten terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä on pyritty maailmanlaajuisesti kehittämään.

Vaadittavat esitiedot: TE01

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zTE04 Terveystiedon kertauskurssi (½ kurssia)

Kurssin tavoitteena on oppia laatimaan hyvä terveystiedon ylioppilaskoevastaus. Kurssi on tarkoitettu terveystiedon ylioppilaskokeeseen valmistautuville. Kurssilla harjoitellaan monipuolisten vastauksien laatimista ja kerrataan samalla terveystiedon keskeisiä aihesisältöjä.

zTE05 Terveysteknologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää teknologian merkityksen ja rajoitteet terveyden tarkkailussa sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Kurssi toteutetaan parittomina lukuvuosina alkaen 2017–2018. Ennen tätä kurssia on hyvä suorittaa vähintään kurssi TE01. Kurssilla tutustutaan vaihtelevasti opiskelijoiden toiveiden mukaan erilaisiin terveyden tarkkailussa käytettäviin teknisiin laitteisiin, ympäristön terveellisyyden tutkimiseen, joihinkin terveydenhuollossa tehtäviin tutkimuksiin, joissa teknologia on merkittävässä roolissa sekä terveysteknologia-alan yritystoimintaan.