Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Teemaopinnot

zTO1 Monitieteinen ajattelu

Tampereen teknillisessä lukiossa tarjottavien monitieteisen ajattelun kurssien sisällöt päätetään vuosisuunnitelmassa. Kurssien teemoja ovat esimerkiksi seuraavat: logiikka ja argumentoinnin taito (matematiikan, filosofian ja reaaliaineiden näkökulmat), taloustieto (matematiikan ja yhteiskuntaopin näkökulmat), kestävän tulevaisuuden rakentaminen (biologian, maantieteen, katsomuksellisten aineiden, kielten ja kulttuurin näkökulmat), kulttuurien tuntemus (historian, yhteiskuntaopin, katsomuksellisten aineiden, vieraiden kielten ja maantieteen näkökulmat). Monitieteisen ajattelun kursseja voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden seutukunnan lukioiden kanssa.

Lukuvuonna 2020-21 tarjolla on kurssi

zTO1 Kulttuurit kohtaavat

Kurssilla paneudutaan kulttuurin määritelmään, kulttuurin vaikutuksiin ja sen syntymiseen. Kulttuuri ymmärretään laajasti ja siihen liittyviä ilmiöitä ovat muun muassa identiteetti, uskonto, vähemmistöt, syrjintä, ihmisoikeudet sekä monikulttuurisuus. Kurssilla pohditaan sitä, miten kulttuuri syntyy ja kehittyy, mitä eri osa-alueita kulttuuri pitää sisällään ja kuinka se näkyy jokaisen arkielämässä (ruokailussa, arvoissa, vaatetuksessa ja valinnoissa). Toisten, itselle vieraiden kulttuurien ja tapojen ymmärtäminen voi olla hankalaa, mutta globalisaation myötä se on tärkeämpää kuin koskaan. Kurssilla hyödynnetään vierailuita ja vierailijoita. Jakso, jossa kurssi toteutetaan ilmoitetaan myöhemmin.


zTO2 Tutkiva työskentely teknologialla

Tampereen teknillisessä lukiossa hyödynnetään teknologiakurssilla kampusalueen monipuolisia oppimisympäristöjä. Tutkiva työskentely teknologialla -teemakurssit järjestetään yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston kanssa ja tarjottavien kurssien sisältö päätetään vuosisuunnitelmassa. Kurssien aiheina ovat esimerkiksi sovelletun ja sulautetun elektroniikan sovellukset tai erilaisten automaatiojärjestelmien rakentaminen. Kurssituotosten dokumentoinnissa voivat olla mukana myös äidinkielen ja/tai vieraiden kielten näkökulmat. Kurssien sisällöt päätetään vuosisuunnitelmassa.

zTO3 Osaaminen arjessa

Tampereen teknillisessä lukiossa tarjottavien TO3-kurssien sisällöt päätetään vuosisuunnitelmassa. Kurssien toteutustapana ja aiheina voivat olla esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden ja/tai vapaaehtoistoiminnan kurssi tai kansainvälisiin projekteihin (esim. e-Twinning) osallistuminen.