Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit

zOP01 Minä opiskelijana

Kurssilla keskitytään lukio-opiskelun alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Kurssi toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 -kurssilla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin.

• OP1-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on

o henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle

o alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma

o alustava jatko-opintosuunnitelma

zOP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun.

• OP2-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on

o päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma

o jatko-opinto- ja urasuunnitelma

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zOP03 Työelämäkurssi - TET

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan työelämätietoutta ja antaa opiskelijalle mahdollisuus tutustua erilaisiin työtehtäviin ja tarjota hänelle tietoa työelämän vaatimuksista. Työelämäjakso antaa myös virikkeitä ja tukea tuleviin uranvalintaratkaisuihin. Kurssin aikana tehdään ansioluettelo, työhakemus sekä työraportti, johon kuuluu ammattiin tutustumista ja haastattelu.

zOP04 Lukio-opintoihin ohjaava kurssi, ½ kurssi

Kurssilla tutustutaan koulun kampusalueen tarjoamiin kursseihin ja muihin palveluihin. Tutustutaan koulun käytäntöihin, opiskelutekniikkaan ja tiedonhakuun sekä tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin.

zOP05 LUE - kurssi (laajuus ½-1 kurssia)

LUE-kurssi on erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi. Tavoitteena on tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

zOP06 Tutorkurssi

Tutorkurssin tavoitteena on saada valmiuksia toimia tutorina uusien opiskelijoiden keskuudessa. Tutorit esittelevät lukiotamme vanhempainilloissa sekä peruskoulunsa päättävien tutustumiskäyntien aikana. Tutorit ohjaavat uusia opiskelijoita lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimerkinnän lisäksi tutorit saavat toiminnastaan todistuksen. Kurssi suoritetaan lukion toisen vuoden aikana. Opiskelijat valitaan kurssille hakemusten perusteella. Kurssilla opitaan esiintymään, puhumaan selkeästi, ottamaan huomioon kanssaihmiset ja toimitaan tutorina.