Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kemia

Pakollinen kurssi

zKE01 Kemiaa kaikkialla

Kurssilla perehdytään aineiden kemialliseen rakenteeseen, rakenteen esittämiseen kemian kielellä ja aineiden ominaisuuksien päättelyyn rakenteen avulla. Aineiden ominaisuuksia tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia tietolähteitä käyttäen. Kurssi antaa valmiuksia soveltaa tietoa ympäröivän maailman ilmiöihin ja herättää kiinnostusta alan jatko-opintoihin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zKE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kurssilla perehdytään elinympäristön orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin ja tutustutaan kemian peruslaskentaan. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan kokeellisilla menetelmillä ja eri tavoin mallintaen. Kurssilla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä.

Vaadittavat esitiedot: KE01

zKE03 Reaktiot ja energia

Kurssilla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi. Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa.

Vaadittavat esitiedot: KE01, KE02

zKE04 Materiaalit ja teknologia

Kurssi käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Kurssin aikana tehdään omia tutkimusprojekteja hyödyntäen tieto-ja viestintätekniikkaa. Kurssi luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa.

Vaadittavat esitiedot: KE01 - KE03

zKE05 Reaktiot ja tasapaino

Kurssi käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn. Kurssilla vahvistetaan kemian laskutaitoja.

Vaadittavat esitiedot: KE01 - KE04

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zKE06 Kokeellinen kemia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaannuttaa kokeellisia tiedonhankinnan taitojaan suorittamalla erilaisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia määrityksiä.

Kurssilla tehdään erilaisia synteesejä ja analyysejä kemian eri osa-alueilta sekä laaditaan töistä työselostuksia. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan yliopiston, teollisuus- tai tutkimuslaitoksen laboratorioon.

Vaadittavat esitiedot: KE01, KE02

zKE07 Lukion kemian kokonaiskuva (1/2 kurssia)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa kokonaiskuvan kemian eri osa-alueista. Kurssilla luodaan kokonaiskuva kemian kurssien keskeisimmistä oppisisällöistä ja vahvistetaan laskutaitoja. Lisäksi harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista sekä ylioppilaskirjoituksissa käytettävien sähköisten ohjelmien käyttöä.

Vaadittavat esitiedot: KE01 - KE05

zKE08 Materiaalitekniikka

Toteutetaan yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa parillisina lukuvuosina alkaen 2016–2017. Kurssin sisältö, laboratoriotyöt yhdessä TAMKin kanssa, täsmentyy myöhemmin Tredun opetussuunnitelman mukaan