Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Englanti A oppimäärä

Suositeltu suoritusjärjestys: Suorita pakolliset kurssit numerojärjestyksessä.

Pakolliset kurssit

zENA01 Englannin kieli ja maailmani 

Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä. 

zENA02 Ihminen verkostoissa 

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija pyrkii parantamaan kommunikaatiovarmuuttaan ja hän tutustuu eri viestintäkanaviin.  

zENA03 Kulttuuri-ilmiöitä 

Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien tuottamista ja ymmärtämistä. 

zENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja vaikuttamiseen Suomessa sekä maailmalla. Opiskelija kehittää kriittistä lukutaitoaan ja tiedonhakutaitojaan. 

zENA05 Tiede ja tulevaisuus 

Kurssilla tutustutaan englantiin tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita. Opiskelija kehittää argumentointitaitojaan suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä. 

zENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Kurssilla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa englannin kielitaitoa. Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zENA07 Kestävä elämäntapa 

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kielellistä tarkkuuttaan omien tarpeidensa ja taitotasonsa mukaan.  

Kurssia suositellaan kolmannelle opiskeluvuodelle

zENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien aihepiirejä kerrataan ja laajennetaan.

Kurssia suositellaan kolmannelle opiskeluvuodelle

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zENA10 Kertausta abeille (½ kurssia)

Kurssi on abiturienteille tarkoitettu kertaus- ja tukikurssi, jolla on mahdollista kerrata peruskoulun ja lukion A-englannin tietoja ja taitoja. Kurssi on hyödyllinen varsinkin niille opiskelijoille, joille pakollisten kurssien oppimäärän suorittaminen on ollut hankalaa. Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppirakenteita ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

zENA13 Englannin kielen kirjallisen ja/tai suullisen viestinnän lisäkurssi

Kurssista voi saada suoritusmerkinnän esim. viestintäkurssin ENA8 suorituksesta ilman valtakunnallista koetta, vaihto-oppilasvuotena tehdyistä englannin opinnoista tai kielikursseista.