Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Biologia

Pakolliset kurssit

zBI01 Elämä ja evoluutio

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen

zBI02 Ekologia ja ympäristö

Kurssin teemoina ovat luonnon toiminta ja merkitys ihmiselle. Kurssilla käsitellään myös luonnon monimuotoisuutta, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä kestävän tulevaisuuden toteuttamista. Keskeisiä sisältöjä ovat ekosysteemien toiminta, lajien väliset suhteet ja ympäristön muutokset.

Vaadittavat esitiedot: BI01

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zBI03 Solu ja perinnöllisyys

Kurssilla syvennetään ymmärrystä solun toiminnasta ja sen vaikutuksesta yksilön elämään. Sisältöinä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Kurssilla käytetään myös kokeellisia työtapoja.

Vaadittavat esitiedot BI01

zBI04 Ihmisen biologia

Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi hengitys, aistien toiminta, ruuansulatus, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua ja pysyä terveenä.

Vaadittavat esitiedot BI01

zBI05 Biologian sovellukset

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Vaadittavat esitiedot BI01 ja BI03

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zBI06 Ihmisgenetiikka

Kurssin tavoitteena on syventää ymmärrystä ihmisen perimän rakenteesta ja toiminnasta. Ennen tätä kurssia on suoritettava vähintään kurssit BI01 ja BI03, mielellään myös BI05. Kurssilla tutustutaan perinnöllisiin sairauksiin, perimän tutkimiseen ja perinnöllisyysneuvontaan sekä harjoitellaan risteytystehtäviä. Kurssi soveltuu perinnöllisyysasioiden kertaukseksi ylioppilaskirjoituksiin tähtääville, mutta sopii myös muille aiheesta kiinnostuneille.

zBI07 Vaelluskurssi

Kurssin tavoitteena on perehtyä vaeltamisen vaatimiin tietoihin ja taitoihin sekä tutustua metsäluonnon monimuotoisuuteen ja elimistön toimintaan rasitustilanteessa vaelluksen aikana. Kurssi toteutetaan koodien ulkopuolella muutamana iltapäivänä ja yhtenä toukokuun viikonloppuna parillisina lukuvuosina alkaen 2016 - 2017. Kurssi ei edellytä esitietoja. Kurssilla käsitellään retkeilyvarusteiden valintaa ja pakkaamista, reitin suunnittelua, retkiolosuhteissa toimimista sekä luonnon ja oman elimistön tarkkailua. Kurssiin kuuluu teoriaopetusta ja 1-2 vrk kestävä vaellusretki.

zBI08 Biologian kertauskurssi (½ kurssi)

Kurssilla kerrataan biologian valtakunnallisten kurssien sisältöjä ja harjoitellaan vastaamaan ylioppilaskoetehtäviin. Kurssi on tarkoitettu biologian ylioppilaskokeeseen valmistautuville.

Ennen tätä kurssia on suoritettava vähintään BI1 ja BI2, mieluiten BI 1-5.