Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opinto-opas aloittavat

Opiskelu lukiossa

Lukion tuntijako sisältää paljon valinnaisuutta ja opiskeluaika on joustava.  

Lukio-opinnot koostuvat pakollisista opintojaksoista valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista koulukohtaisista valinnaisista ja temaattisista opinnoista 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista kuin pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Yleisin lukion suorittamisaika on kolme vuotta. Tällöin jokaisessa periodissa opiskellaan keskimäärin 6 opintojaksoa. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää opiskeluajan pidennyksen. 


Opintopistesuositus/lukuvuosi

Opiskeluaika Lukiovuosi Lukiovuosi Lukiovuosi
3 vuotta
60-66 60-66 30-36
3,5 vuotta
48-50 48-50 48-50
4 vuotta
40-44 40-44 40-44

Uudet opiskelijat jaetaan viiteen ohjausryhmään: 21A, 21B, 21C, 21D ja 21E. IB-opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään: 21KA ja 21KB. Varsinaiset eri aineiden opetusryhmät muodostuvat opiskelijoiden valintojen perusteella.  

Opintotarjottimelle pääset omasta Wilmastasi Kurssitarjotin-välilehdeltä "Kurssitarjottimelle"-painikkeella. Opiskelija voi muuttaa tulevien periodien valintojaan viimeistään kaksi viikkoa ennen ko. periodin alkua, jonka jälkeen opintotarjotin sulkeutuu. Lukiomme tarjoaa laajan yksilöllisen valinnaisuuden, mutta emme voi taata hyppytunnittomia jaksoja. Hyppytunnit ovat hyvää opiskelu- ja lepoaikaa. Lukion ensimmäiset periodit opiskellaan valmiiksi tehdyn lukujärjestyksen mukaisesti, yleensä oman ohjausryhmän kanssa. Opintojaksoja voi suorittaa myös muissa Tampereen lukioissa, itsenäisesti tai verkkokursseina. 


Opintojaksovalinnat

Opintojaksovalintojen tarkistus viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavan periodin alkua:

1. periodin valinnat viimeistään 4.6.2021
2. periodin valinnat viimeistään 17.9.2021
3. periodin valinnat viimeistään 16.11.2021
4. periodin valinnat viimeistään 25.1.2022
5. periodin valinnat viimeistään 24.3.2022
Lukuvuosi 2022—2023: 1. periodin valinnat viim. 3.6.2022

Eri periodien valinnat tulee siis tarkistaa hyvissä ajoin, sillä runsaat muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia opintotarjottimeen: voi syntyä lisää rinnakkaisryhmiä, jokin opintojakso ei toteudu tai opintojakso siirtyy toiseen periodiin. 


Oppiaineen tason vaihto tai A-kielen muutos

Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Mikäli opiskelija on tyytymätön näin saamaansa kurssin arvosanaan, hänellä on mahdollisuus osallistua kerran lisäkuulusteluun osoittaakseen osaamistasonsa kyseisessä kurssissa.

Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan edellyttää lisänäyttöjä ja harkita arviointi uudelleen siirrettäessä arvosanoja edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Oppiaineen tason vaihdosta tai A-kielen pois jättämisestä opinto-ohjelmasta on hyvä keskustella opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa.


Matematiikan tason vaihto

Oppimäärän vaihtamisesta on hyvä keskustella opinto-ohjaajan, aineen opettajan ja huoltajan kanssa. Vaihtoa varten opinto-ohjaaja täyttää tasonvaihtolomakkeen Wilmassa.

Kun matematiikan oppimäärä vaihdetaan pitkästä lyhyeen, suoritettuja opintoja luetaan hyväksi seuraavalla tavalla:

Pitkän oppimäärän moduuli Lyhyen oppimäärän moduuli
MAA2 MAB2
MAA3 MAB3
MAA6 MAB8
MAA8 MAB5
MAA9 MAB7

Äidinkieli (suomen kieli ja kirjallisuus) ja suomi toisena kielenä

Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen S2-kokeena vain, jos hänen äidinkielensä väestörekisterissä ei ole suomi (ruotsi tai saame) ja hän on suorittanut äidinkielen ja kirjallisuuden S2-oppimäärän.

Päätös ÄI/S2-opinnoista tulisi tehdä mahdollisimman ajoissa, sillä puolet äidinkielen/S2-oppimäärästä suoritetaan yleensä ensimmäisen lukiovuoden aikana.

Suomen kieli ja kirjallisuus - oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kurssin arvosanaksi.