Siirry sisältöön

IB-linja

IB on lyhenne sanoista International Baccalaureate, ja se tarkoittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa. IB-linjalla opiskellaan kansainväliseen ylioppilastutkintotodistukseen johtavaa opiskeluohjelmaa (IB Diploma Programme). IB-ohjelmaa opettavia kouluja on maailmalla reilu kolme tuhatta yli 150 eri maassa – Rellu on yksi niistä.

Ohjelman sisällöstä ja loppututkinnon järjestämisestä vastaa International Baccalaureate Organization (IB, Ulkoinen linkkihttps://www.ibo.org/ koinen linkk), jonka päämaja on Sveitsissä. Suomessa IB Diploma hyväksytään tasavertaisena kansallisen ylioppilastutkinnon kanssa eli se antaa Suomessa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen lisäksi IB-tutkinto antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin kaikkialla maailmassa.

Lisätietoja opinto-ohjaaja Seppo Linnanrannalta, opinto-ohjaaja Salla Luukkoselta tai IB-koordinaattori Tuija Laurilalta.

Yhdeksäsluokkalaisille on mahdollista päästä tutustumaan IB-linjaamme tarvittaessa myös sopimuksen mukaan, ota yhteyttä opinto-ohjaajiin.


IB-opinnot Rellussa

Varsinainen kansainvälinen IB-ohjelma on kaksivuotinen.
Ennen ohjelmaan siirtymistä suoritetaan vuoden kestävät valmistavat opinnot (preparatory year) suomalaisen lukion opetussuunnitelman mukaan, mutta pääosin englanniksi.
Valmistavan vuoden keväällä tehdään IB-ainevalinnat seuraavista aineryhmistä (suluissa Rellun IB-ainetarjonta):

ryhmä 1: paras kieli (suomi tai englanti)
ryhmä 2: toiseksi paras kieli (englanti, suomi, ranska tai espanja)
ryhmä 3: yksilö ja yhteiskunta (historia, psykologia tai taloustiede)
ryhmä 4: luonnontieteet (biologia, fysiikka tai kemia)
ryhmä 5: matematiikka
ryhmä 6: taideaineet tai vapaavalintaiset aineet (kuvataide tai toinen aine ryhmistä 2-4)

Seuraavat aineet opetetaan Rellussa samaan aikaan, eli opiskelijat voivat valita kustakin kolmesta aineyhdistemästä yhden aineen IB-ohjelmaansa:

1) taloustiede / kuvataide / espanja vieraana kielenä
2) fysiikka / psykologia / ranska vieraana kielenä
3) kemia / historia

IB-ohjelman yleissivistävän luonteen vuoksi matematiikka, äidinkieli ja englanti ovat pakollisia aineita. Ohjelmaan kuuluu lisäksi tiedon teorian opintoja sekä sosiaalista osallistumista ja yleistä aktiivisuutta korostava CAS-projekti. Yhdestä ryhmien 1-6 aineesta kirjoitetaan Extended Essay –tutkielma, ja kaikista ohjelmaan valituista aineista suoritetaan IB-ylioppilaskirjoitukset viimeisen lukiovuoden toukokuussa.

IB-ylioppilaskirjoitusten maksut ovat korkeammat kuin suomalaisten kirjoitusten (yhteensä n. 500€ - 600€), mutta toisaalta IB-opiskelijoiden kirja- ja muut materiaalikustannukset jäävät pienemmiksi kuin yleislukion opiskelijoilla.

Katso Ulkoinen linkkitästä OPH:n Opintopolku-sivuston video IB-opiskelusta!


IB-opintojen erityispiirteet

IB-opinnoissa keskitytään kahden vuoden ajan suhteellisen harvoihin oppiaineisiin, mikä mahdollistaa syvällisen paneutumisen opiskeltaviin asioihin. Opintoryhmät ja opettajat pysyvät yleensä samoina, joten opiskelu on luonteeltaan pitkäjänteisempää kuin kurssimuotoisessa lukiossa. Opintoryhmät ovat tiiviitä ja opettajien on helppo seurata ja tukea opiskelijoiden yksilöllistä edistymistä.

IB-opetussuunnitelman keskeinen tavoite on kehittää kriittistä ajattelua. Oppiainetasolla tätä toteutetaan esimerkiksi monenlaisin kirjallisin töin, joissa analysoidaan kunkin aineen sisältä nousevia kysymyksiä ja ongelmia. Samalla opiskelijoiden kirjallinen ilmaisu vahvistuu. IB-tutkinto antaakin erinomaiset lähtökohdat jatko-opintoihin. Tämä myös näkyy valmistuneiden hyvässä pääsykoe- ja opintomenestyksessä parhaissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa.


Kenelle IB sopii?

IB sopii sinulle, joka haluat kehittyä ja kansainvälistyä, et pelkää työtä ja haasteita ja vaadit opiskeluajallesi kunnon vastineen. IB edellyttää sinulta kykyä pitkäjänteiseen ja päämäärätietoiseen opiskeluun – siis hyvää itsekuria ja ennen kaikkea lujaa opiskelumotivaatiota. IB ei varmasti ole helpoin lukio-opintojen muoto, mutta ehkä palkitsevin. Tartu elämäsi tilaisuuteen ja hae Rellun IB-linjalle!


Miten IB:lle haetaan?

Oppilaiden valinta IB-linjalle tapahtuu yhteisvalinnan kautta. Mikäli päätät hakea Tampereen lyseon lukion IB-linjalle, toimi seuraavalla tavalla:

Osallistu sähköiseen yhteishakuun osoitteessa opintopolku.fi. Mikäli Sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta, esimerkiksi ulkomailla opiskelun takia, ota yhteyttä IB-koordinaattoriin tai rehtoriin.

HUOM! Yhteisvalintaan liittyen IB-linjan pääsykokeet on peruttu ja opiskelijavalinta IB-linjalla tapahtuu suoraan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Valintatuloksesta ilmoitetaan kaikille IB-linjalle ensisijaisesti hakeneille. Valmistavalle luokalle pyritään ottamaan noin 50 opiskelijaa.

Normaalisti opiskelijat hakeutuvat ensin valmistavan vuoden opintoihin ja jatkavat sen vuoden jälkeen varsinaiselle IB:lle. Jos kuitenkin tilanteesi on sellainen, että haluaisit hakeutua suoraan IB:lle, ole hyvä ja ota yhteyttä IB-koordinaattoriin. Tällaiset hakemukset käsitellään yksittäistapauksina.


IB:n matematiikan pääsykokeessa hallittavat asiat

Matematiikankoe perustuu peruskoulun oppimäärään. Kokeessa saattaa olla myös tehtäviä, joissa testataan opiskelijan matemaattista oivalluskykyä uuden asian avulla. Pääsykokeessa ei saa käyttää laskinta.

1) Potenssioppi
2) Ensimmäisen asteen yhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
3) Polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
4) Suora
5) Geometria ja avaruusgeometria
6) Trigonometria

Jos opiskelija pyrkii poikkeuksellisesti suoraan IB-linjalle, matematiikankokeessa tulee myös hallita valmistavan vuoden aikana opiskellut asiat.

Katso esimerkkejä vanhoista kokeista sivun oikeasta reunasta.

Lyseon lukion IB-guide


IB-koordinaattori
Tuija Laurila
puhelin +358408062909
sähköposti [email protected]

Opinto-ohjaaja
Salla Luukkonen
puhelin 040 502 2498
sähköposti [email protected]

Opinto-ohjaaja
Seppo Linnaranta
puhelin 040 716 5705
sähköposti [email protected]


This is an IB application form meant for students applying to Tampereen lyseon lukio from abroad.


Esimerkkejä IB:n pääsykokeista