Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Musiikki

MU1 Intro – kaikki soimaan (pa, 2 op, 1. vuositaso)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää omaa musiikillista identiteettiään, kehittää monipuolisesti musisointitaitojaan ja rohkaistuu käyttämään musiikkia ilmaisunsa välineenä. Opiskelija oppii käyttämään musiikkiteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja tutustuu musiikin vaikuttavuuteen yksilön elämässä ja yhteiskunnassa.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU2 Syke – soiva ilmaisu (pa, 2 op)

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemissaan musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan. Opintojaksolla perehdytään suomalaisiin ja opiskelijoiden omiin musiikkikulttuureihin ja analysoidaan niiden piirteitä ja merkityksiä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla uudenlaisia musiikillisen ilmaisun tapoja.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU3 Genre – globaali uteliaisuus (va, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa ja suhtautuu uteliaasti itselleen uusiin musiikin lajeihin. Opintojaksolla perehdytään eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin monipuolisesti esimerkiksi musisoimalla ja kuuntelemalla. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä, ja tiedostaa kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU4 Demo – luovasti yhdessä (va, 2 op)

Opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä

prosessissa ja hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin, mediaan ja yhteiskuntaan. Keskeisinä työtapoina opintojaksolla voivat olla musiikkiprojektin toteuttaminen, omien musiikillisten ideoiden työstäminen, vierailut, luennot tai tiedon hankinta ja prosessointi.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU5 Kitaransoitto (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia akustisen kitaran soittoa, lisätä soittotaidon sujuvuutta ja monipuolisuutta. Keskeisiä sisältöjä ovat sointuotteet, tabulatuurisoitto ja kompit. Valitaan sopivia harjoituskappaleita ja opetellaan soittamaan niitä yhdessä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MU6 Bändisoitto 1 (ko, 2 op)

MU7 Bändisoitto 2 (ko, 2 op)

MU8 Bändisoitto 3 (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on opiskelijan henkilökohtaisten musiikillisten taitojen kehittyminen sekä luova ja rohkea toimijuus musiikin parissa ryhmässä. Opintojaksolla toimitaan aktiivisesti yhdessä toisten kanssa ja otetaan selkeä vastuu omasta osuudesta. Opintojaksolla muodostetaan bändikokoonpanoja, jotka harjoittelevat valitsemiaan cover-kappaleita tai omia sävellyksiä. Mahdollisuuksien mukaan pidetään kurssin päätöskonsertti. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MU9 Kuoro 1 (ko, 1 op)

MU11 Kuoro 2 (ko, 1 op)

MU12 Kuoro 3 (ko, 1 op)

MU13 Kuoro 4 (ko, 1 op)

MU14 Kuoro 5 (ko, 1 op)

MU15 Kuoro 6 (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan äänenkäyttöä ja esittämisvalmiuksia sekä yhteistoiminnallisia taitoja yhdessä toisten laulajien kanssa. Kuorossa valmistellaan esityksiä koulun juhliin ja tarvittaessa myös muihin tilaisuuksiin. Arviointi perustuu yhteisiin esiintymisiin ja annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MU16 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti musiikkitieteeseen liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.