Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opinto-ohjaus

OP1 Minä opiskelijana, pa, vuositaso 1–3

Kurssilla keskitytään lukio-opiskelun alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Kurssi toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 -kurssilla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin. OP1-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma alustava jatko-opintosuunnitelma.

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä, pa, vuositaso 1–3

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun. OP2-kurssin suoritettuaan opiskelijalla on päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma jatko-opinto- ja urasuunnitelma.

OP3 Työelämään tutustuminen, TET, ksy, vuositaso 1–3

Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa työelämästä ja eri ammateista mm. oman uravalinnan vahvistamiseksi. Opiskelija hankkii itse työpaikan ja halutessaan tutustumispaikan saman alan oppilaitokseen. Hän työskentelee kuusi tuntia päivässä viiden päivän ajan ja laatii TET -jaksosta raportin. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi koulun työajan ulkopuolella, esim. loma-aikoina tai lukio-opintojen loppuvaiheessa.

OP4 Tutkielma- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin opiskelun ja työelämän keskeisiin sisältöalueisiin omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi opiskelun ja työelämän tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.

OP5 LUE-kurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 1–3

LUE-kurssi on erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi. Tavoitteena on tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.