Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opinto-ohjaus

OP1 Minä opiskelijana (pa, 2 op)

Opintojaksolla keskitytään lukion alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Opintojakso toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 –opintojaksolla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin.

OP1-opintojakson suoritettuaan opiskelija on tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon sisältyy

• opiskelusuunnitelma lukioajalle

• alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma

• alustava jatko-opinto- ja urasuunnitelma

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (pa, 2 op)

Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun.

OP2- opintojakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. Siihen sisältyy

• opiskelusuunnitelma lukioajalle

• päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma

• päivitetty jatko-opinto- ja urasuunnitelma

OP3 Opintokamu (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on tarjota vinkkejä ja oivalluksia opiskelun tueksi ja oman hyvinvoinnin parantamiseksi. Opiskelija pohtii omia opiskelutottumuksiaan sekä hyvinvointiinsa liittyviä kysymyksiä. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

OP4 Työelämään tutustuminen (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua työelämään niin, että hankitaan tietoa työelämästä eri näkökulmista. Opiskelija etsii tutustumispaikan itse. Tutustumisjakson tulee kestää vähintään 30 tuntia ja opiskelija kirjoittaa siitä raportin. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

OP5 Jännitystä vähentämään (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan itsetuntemusta ryhmässä harjoitusten ja keskusteluiden avulla sekä pohtia yhdessä keinoja jännityksen lieventämiseksi. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.