Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Yhteiskuntaoppi

YH1 Suomalainen yhteiskunta, pa, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Kurssilla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.

YH2 Taloustieto, pa, vuositaso 2–3

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, pa, vuositaso 3

Kurssilla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Kurssilla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa.

YH4 Kansalaisen lakitieto, sy, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Kurssilla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

YH5 Yrittäjyyskurssi, ksy vuositaso, 2–3

Nuorille tarjotaan mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Kurssilaiset tekevät vapaavalintaisen lopputyön oman kiinnostuksen kohteen mukaan.

YH6 Tulevaisuudentutkimus, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla pohditaan poikkitieteellisesti suomalaisen yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan
selviytymisstrategioita ja tulevaisuuden näköaloja tulevaisuudentutkimuksen menetelmin.
Opiskelija laatii kurssilla lähdemateriaaliin perustuvan vapaavalintaisen lopputyön. Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuotena.

YH7 Yhteiskuntaopin kertauskurssi, ksy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia.

YH8 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin yhteiskuntaopin keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi yhteiskuntatieteiden tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.