Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Fysiikka

FY1 + FY2 Fysiikka, energia ja yhteiskunta (pa, 2 op, 1. vuositaso)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä. Opiskelija perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä ja saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta. Arviointiin voidaan liittää esimerkiksi opintojaksolla tehdystä työstä kirjoitettu tutkimusraportti ja opintojakson aikana käydyt ryhmäkeskustelut tai –esitykset.

FY3 Energia ja lämpö (va, 2 op, 1. vuositaso)

Opintojakson tavoitteena on syventää ymmärrystä energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä sekä tutustua termodynamiikan käsitteisiin. Opintojakso antaa valmiuksia osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Opintojakson aikana voidaan teettää esimerkiksi jokin kokeellinen työ, ryhmätyö, erilaisia palautustehtäviä tai useampia laajempia tehtäviä.

FY4 Voima ja liike (va, 2 op, 1. vuositaso)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Opintojaksolla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja ja törmäyksiä.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (va, 2 op)

Opintojaksolla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan mekaanisten aaltojen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY6 Sähkö (va, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (va, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (va, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY9 Fysiikan kokonaiskuva (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on luoda kokonaiskuva fysiikasta. Opintojakso yhdistää fysiikan eri osa-alueiden sisällöt mielekkääksi kokonaisuudeksi. Opintojaksolla syvennetään fysiikan osaamista ja harjoitellaan ylioppilaskokeeseen vastaamista. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY10 Kokeellinen fysiikka (ko, 2 op)

Opintojakso syventää ja täydentää muiden fysiikan opintojaksojen asioita. Opintojaksolla tutkitaan kokeellisesti fysiikan ilmiöitä eri osa-alueilta. Tavoitteena on oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan kokeellisia tutkimuksia. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY11 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti fysiikan tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY12 Johdatus fysiikkaan (lu, 1 op, 1. vuositaso)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet fysiikan syventäville opinnoille, perehtyy fysikaalisten mittausten tekemiseen ja niiden raportoimiseen. Opiskelija parantaa valmiuksiaan ratkaista fysiikan matemaattiseen mallintamiseen liittyviä ongelmia ja harjaantuu käyttämään matematiikan apuvälineitä luonnontieteeseen liittyvissä ongelmissa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY13 Fysiikan syventävä: Lämpö (lu, 1 op, 1. vuositaso)

Opintojakso on valtakunnallisen FY3:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään lämpöopista ja parantaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat lämpölaajeneminen, kaasulait ja energian muuntuminen muodosta toiseen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY14 Fysiikan syventävä: Mekaniikka (lu, 1 op, 1. vuositaso)

Opintojakso on valtakunnallisen FY4:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään mekaniikasta ja vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat Newtonin lait, liikkeen tutkiminen ja liikemäärä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY15 Fysiikan syventävä: Aallot ja gravitaatio (lu, 1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen FY5:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään mekaniikasta ja aaltoliikkeestä ja vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat mekaniikka ja ääni. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY16 Fysiikan syventävä: Sähkö (lu, 1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen FY6:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään sähköopista ja vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat sähköstatiikka, virtapiirit ja elektroniikan komponentit. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY17 Fysiikan syventävä: Sähkömagnetismi (lu, 1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen FY7:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään sähkömagnetismista ja vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat valo ja sähkömagneettinen induktio. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY18 Tähtitiede (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot koko maailmankaikkeuden rakenteesta, tuntee maailmankaikkeuden historian sekä tutustuu tutkimusmenetelmiin ja havaintovälineisiin, joilla avaruudesta saadaan uutta tietoa. Keskeisiä sisältöjä ovat Aurinkokunta ja tähdet, Linnunradan rakenne, galaksit, tähtienvälinen avaruus, maailmankaikkeuden rakenne, maailmankaikkeuden synty ja kehitys, planeettojen synty, tähtien energiatalous ja alkuaineiden synty. Opintojaksolla voidaan vierailla tähtitornilla. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY19 Geofysiikka (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan maapallon rakennetta ja toimintaa sekä maapallon eri osien välisiä vuorovaikutuksia geofysikaalisesta näkökulmasta. Opiskelija syventää luonnonmaantieteen tietojaan fysikaalisen mallintamisen ja geokemian keinoilla sekä täydentää fysiikan tietoja havainnoimalla, miten fysikaaliset perusilmiöt ilmenevät luonnossa. Opintojaksolla pyritään tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY20 Elektroniikka (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan sähköopissa rakentamalla elektronisia laitteita. Opiskelija tutustuu elektroniikan peruskomponentteihin, -kytkentöihin ja sähköturvallisuuteen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY21 Fysiikan jatko-opintovalmiudet (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija laajentaa osaamistaan lukion fysiikan oppimäärän ulkopuolelle ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksiaan. Keskeisiä sisältöjä ovat vinot törmäykset, kalteva taso, muuttuva ympyräliike, linssit ja peilit sekä vaihtovirta. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan numerolla.

FY22 Fysiikan matemaattiset menetelmät (lu, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija parantaa valmiuksiaan korkeakoulutason fysiikan opiskeluun ja oppii soveltamaan matematiikkaa fysiikan ongelmissa. Keskeisiä sisältöjä ovat vektorilaskenta, derivaatta ja integraali, differentiaaliyhtälöt sekä kompleksiluvut. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY23 Luonnontieteen tutkielma (lu, 2-4 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia ja osaa yhdistellä biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja. Opintojaksolla tehdään luonnontieteellinen tutkimus. Opintojakson laajuus sovitaan opettajan kanssa. Arviointi perustuu tutkimustyöhön pohjautuvaan tutkielmaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY24 Luonnontiede tänään TUNI1 (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija pystyy seuraamaan ja ymmärtämään tiedeuutisointia luonnontieteen näkökulmasta, ymmärtää luonnontieteen merkityksen teknologian kehittymisessä ja jokapäiväisessä elämässä sekä saa tietoa, missä ympäristöissä ja tehtävissä luonnontieteen asiantuntijat työskentelevät. Opintojaksolla tutustutaan eri aihepiireihin alan asiantuntijoiden opastuksella. Opintojaksolla kuunnellaan asiantuntijoiden pitämiä luentoja, keskustellaan luentojen teemoista ja tehdään kuhunkin aiheeseen liittyviä tehtäviä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY25 Fysiikan mittausmenetelmät TAMK (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää näkemystään fysiikan mittaamisesta, kehittää valmiuksiaan fysiikan harjoitustöiden tekemiseen ja työselostusten laatimiseen jatko-opintoja varten. Keskeisiä sisältöjä ovat mittausmenetelmät ja virhetarkastelu. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.