Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Latina

LAB301 (sy), LAB209 (ksy) Ikkunat auki antiikkiin, vuositaso 1

Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkökulmasta. Perehdytään latinan kielen vaiheisiin.

LAB302 (sy), LAB210 (ksy) Antiikin elämää, vuositaso 1

Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa.

LAB303 (sy), LAB211 (ksy) Tietoa, taitoa ja taruperintöä, vuositaso 1

Tutustutaan roomalaisten harrastuksiin, roomalaisnuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä antiikin kreikkalais-roomalaiseen tarustoon.

LAB304, LAB201 Rooman historian vaiheita, sy, vuositaso 2

Tutustutaan pääpiirteittäin Rooman varhaishistoriaan ja siihen liittyviin taruihin, Rooman historian käännekohtiin ja Rooman kehittymiseen maailmanvallaksi.

LAB305, LAB202 Merkittäviä roomalaisia, sy, vuositaso 2

Tutustutaan joihinkin Rooman historian kannalta merkittäviin henkilöihin.

LAB306, LAB203 Kulttuuriperintömme, sy, vuositaso 2

Tutustutaan antiikin kulttuurin eri alueisiin ja tarkastellaan niiden merkitystä kulttuuriperinnössämme.

LAB307 (sy, vuositaso 3), LAB204 (sy, vuositaso 2) Viestejä menneisyydestä

Tarkastellaan antiikin kirjallisuuteen liittyviä tekstejä viestinnän näkökulmasta. Tutkitaan, mitä tekstit voivat kertoa roomalaisten elämästä ja suhtautumisesta elämän eri ilmiöihin.

LAB308 (sy vuositaso 3), LAB205 (sy vuositaso 2–3) Latinaa kautta vuosisatojen

Tutkitaan muokattujen tekstien ja helppojen autenttisten tekstinäytteiden avulla, miten latinaa on käytetty eri aikoina myöhäisantiikista meidän päiviimme asti.

LAB310 Klassinen kreikka

Klassisen kreikan kurssilla opiskelijat pyrkivät vertailemaan antiikin kulttuurin erilaisia ilmiöitä nykyajan kulttuurin ilmiöihin sekä tarkastelemaan, miten antiikin kreikkalainen kulttuuri on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä nykyisiin kulttuureihin. Keskeisenä oppimistavoitteena on tutustua kreikan kielen kirjaimiin sekä klassisen kreikan kieliopin perusteisiin. Lisäksi tarkastellaan kreikan kielen vaikutusta nykykieliin, erityisesti eri tieteenalojen sanastoihin.

LAB206 Epiikkaa ja lyriikkaa, sy, vuositaso 2–3

Tutustutaan eeppiseen ja/tai lyyriseen runouteen ja runoilijoihin.

LAB207 Retoriikkaa ja filosofiaa, sy, vuositaso 2–3

Tutustutaan antiikin puhetaitoon ja filosofiaan lähinnä henkilöhistorian ja kirjallisen tuotannon näkökulmasta.

LAB208 Latina keskiajalla ja nykyaikana, sy, vuositaso 2–3

Tutustutaan keskiajan latinan erityispiirteisiin keskiaikaisten tekstien välityksellä. Tutustutaan myös nykyajan yleismaailmalliseen latiniteettiin, esimerkiksi lääketieteen sekä eläin- ja kasvitieteen latinaan.