Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Latina

LAB31 Ikkunat auki antiikkiin (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• pystyy kertomaan itsestään perusasioita latinaksi

• tutustuu kielen keskeisiin piirteisiin

• tutustuu antiikin kulttuuriin ja latinan kieleen nykyajan näkökulmasta

• ymmärtää latinan kielen aseman Euroopan kielten joukossa ja erityisesti romaanisissa kielissä.

Keskeiset sisällöt

• Rooman valtakunnan latinan kielen vaiheet pääpiirteittäin

• antiikin ja nykypäivän Italiaa ja roomalaisia

LAB32 Antiikin elämää (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää kielitietoisuuttaan ja oppii käyttämään kieliopillisia käsitteitä

• oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja lisää muoto-opin osaamistaan

• tutustuu pääpiirteittäin elämään antiikin aikaisessa kaupungissa.

Keskeiset sisällöt

• yksityinen ja julkinen elämä antiikissa

• työnteko antiikissa

• orjuus

LAB33/LAB21 Tietoa, taitoa ja taruperintöä (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• laajentaa lauseopin osaamistaan

• harjaantuu lukemaan ja suomentamaan fiktiivisiä tekstejä.

Keskeiset sisällöt

• antiikin vapaa-aika

• antiikin roomalaisnuorten kasvatus ja koulunkäynti

• antiikin kreikkalais-roomalainen jumaltarusto ja faabelit

LAB34/LAB22 Rooman historian vaiheita (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää muoto- ja lauseopin tuntemustaan

• tutustuu pääpiirteittäin Rooman historiaan

• tutustuu etruskeihin.

Keskeiset sisällöt

• Rooman varhaishistoria ja siihen liittyvät tarut

• Rooman historian käännekohdat

• Rooman kehittyminen maailmanvallaksi

• roomalainen aikakäsitys

LAB35/LAB23 Merkittäviä roomalaisia (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• täydentää lauseopin osaamistaan

• hallitsee keskeisen muoto-opin

• syventää tietämystään roomalaisesta yhteiskunnasta

• tutustuu runomitoista heksametriin.

Keskeiset sisällöt

• Rooman historian merkkihenkilöitä

• roomalaiset hyveet

LAB36/LAB24 Kulttuuriperintömme (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• vahvistaa tietämystään sijamuotojen käytöstä lauseessa

• monipuolistaa käsitystään antiikista periytyvästä kulttuurista

• tutustuu lyyrisiin runomittoihin.

Keskeiset sisällöt

• antiikin kulttuurin eri alueet ja niiden merkitys kulttuuriperinnössämme

• antiikin tieteet ja taiteet

LAB37/LAB25 Viestejä menneisyydestä (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• hioo lauseopin (syntaksin) taitojaan

• tarkastelee elämän suuria kysymyksiä antiikin näkökulmasta autenttisten tekstikatkelmien pohjalta.

Keskeiset sisällöt

• tekstit avaimena menneisyyden arkeen

• antiikin roomalaisten elämä ja suhtautuminen elämän eri ilmiöihin

LAB38/LAB26 Latinaa kautta vuosisatojen (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• tutkii muokattuja tekstejä ja helppoja autenttisia tekstinäytteitä

• nauttii latinan kielen moninaisuudesta kautta vuosisatojen ja ymmärtää latinan kielen arvon monenlaisen viestinnän välineenä.

Keskeiset sisällöt

• latinan kielen käyttöalueet myöhäisantiikista nykypäivään

• kristillinen ja humanistinen latina

• latinan lausuminen eri maissa

• Suomen latiniteetti

LAB27 Epiikkaa ja lyriikkaa (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu analysoimaan tekstejä kieliopillisesti ja sisällöllisesti

• vahvistaa taitojaan autenttisten tekstien lukemisessa

• syventää osaamistaan runomitoista ja runoille tyypillisestä kielestä.

Keskeiset sisällöt

• epiikan ja lyriikan mestareita ja heidän tuotantoaan

LAB28 Retoriikkaa ja filosofiaa (va, 2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu analysoimaan tekstejä kieliopillisesti ja sisällöllisesti

• vahvistaa taitojaan autenttisten tekstien lukemisessa

• tutustuu antiikin puhetaitoon ja filosofiaan.

Keskeiset sisällöt

• antiikin puhujia ja filosofeja heidän henkilöhistoriansa ja kirjallisen tuotantonsa valossa

Koulukohtaiset opintojaksot

LAB29 Ikkunat auki antiikkiin (ko, 2 op)

Sama kuin valtakunnallinen LAB31. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LAB210 Antiikin elämää (ko, 2 op)

Sama kuin valtakunnallinen LAB32. Kertaava opintojakso B2-kielen opiskelijoille. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LAB39/LAB211 Klassinen kreikka (ko, 2 op)

Tavoitteena on vertailla antiikin kulttuurin erilaisia ilmiöitä nykyajan kulttuurin ilmiöihin sekä tarkastella, miten antiikin kreikkalainen kulttuuri on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä nykyisiin kulttuureihin. Keskeisinä sisältöinä on tutustua kreikan kielen kirjaimiin sekä klassisen kreikan kieliopin perusteisiin. Lisäksi tarkastellaan kreikan kielen vaikutusta nykykieliin, erityisesti eri tieteenalojen sanastoihin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LAB310/LAB212/ HI9 Antiikista uuden ajan alkuun: tutkimuksen uudet tuulet 1 (ko, 1 op)

LAB311/LAB213/ HI10 Antiikista uuden ajan alkuun: tutkimuksen uudet tuulet 2 (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksen uusimpiin virtauksiin ja tutustuu yliopiston tutkijoiden työhön. Historiaa ja latinaa yhdistävän opintojakson työskentelytapa on vierailijaluennot, jotka toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opintojaksolle osallistuvalta opiskelijalta ei edellytetä latinan kielen opintoja. Arviointi perustuu läsnäoloon luennoilla (1 op). Opiskelija voi lisäksi halutessaan tehdä luentopäiväkirjan (1 op). Opintojakso on sama kuin HI9/HI10. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LAB312/LAB214 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin latinan tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.