Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opiskelu

Opiskeluilmapiiri

Oppitunneilla vallitsee keskusteleva ja motivoitunut ilmapiiri, jossa opiskelija otetaan yksilönä huomioon. Opiskelijoita ohjataan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, toisaalta osaltaan myös koko työyhteisöstä. Heitä rohkaistaan yrittämään parhaansa ja oppimaan sekä onnistumisistaan että epäonnistumisistaan. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö. Opiskelijoita kuullaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä koulun arjessa. Oppilaskunta on vahvasti mukana lukion kehittämisessä.


Kielten opiskelu

Lukiomme kielitarjonta

Vieraiden kielten tarjonta on lukiossamme laaja. Koska useimmat opiskelijoistamme valitsevat vieraiden kielten kursseja, ne myös yleensä toteutuvat. Perinteitä kunnioittaen tarjoamme mahdollisuuden opiskella latinan kieltä.

• A1-kieli: englanti, saksa ja venäjä
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kieli: latina, saksa ja ranska
• B3-kieli: latina, saksa, ranska, espanja ja venäjä

Lisäksi tarjoamme italian kielen kursseja.

Saksan kielen kielidiplomi

Lukiomme on saanut Saksan liittotasavallan opetusministeriöltä virallisen luvan järjestää saksan kielidiplomikokeita, joiden läpäisy antaa oikeuden hakea korkeakouluopintoihin saksankielisissä maissa. Annamme myös kielidiplomiin valmentavaa opetusta.


Opintojaksojen merkinnät

Lukion oppimäärä koostuu opintojaksoista. Tampereen klassillisen lukion opintojaksojen laajuus vaihtelee 1 opintopisteestä 8 opintopisteeseen. Suurin osa opintojaksoista on 2 opintopisteen laajuisia (entinen kurssi). Opintojaksot jaetaan niiden sisältöjen mukaan pakollisiin (pa), valinnaisiin (va), koulukohtaisiin opintojaksoihin (ko) ja koulukohtaisiin luonnontiedelinjan opintojaksoihin (lu). Pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen sisältöjä opetetaan jokaisessa lukiossa.