Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Lentäviä lauseita 1

Ab imo pectore. Sydämen pohjasta.
Ab ovo usque ad mala. Munasta omeniiin (Alusta loppuun).
Ab urbe condita. Kaupungin (Rooman) perustamisesta.
Ad absurdum. Mielettömyyteen.
Ad bestias! Petojen eteen!
Ad hoc. Tätä varten.
Ad Kalendas Graecas. Kreikkalaiseen Kalendae-päivään mennessä (=Ei koskaan).
Ad libitum. Mielin määrin.
Agnus Dei. Jumalan karitsa.
Alma mater. Ruokkiva äiti (keskiajalta lähtien: yliopisto)
Alter ego. Toinen minä.
Anno Domini. Herran vuonna.
Annus horribilis. Kauhea vuosi.
A posteriori. Jälkikäteen.
A priori. Ennakolta.
Ars gratia artis. Taidetta taiteen vuoksi.
Audiatur et altera pars. Kuunneltakoon myös toista osapuolta.
Auri sacra fames. Kullan kirottu himo.
Ave (Caesar) imperator, morituri te salutant! Ole tervehditty, keisari, kuolemaan menevät tervehtivät sinua!
Ave Maria! Ole tervehditty, Maria!
Bene vixit, qui bene latuit. Hyvin on elänyt se, joka on elänyt salassa (julkisuudelta).
Casus belli. Sodan aiheuttava tapahtuma.
Caveat emptor! Varokoon ostaja!
Cave canem! Varo koiraa!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Muuten olen sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä.
Citius, altius, fortius! Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin!
Concordia res parvae crescunt. Yksimielisyydellä pienet asiat kasvavat.
Consummatum est. Se on täytetty.
Corruptissima re publica plurimae leges. Turmeltuneimmassa valtiossa on eniten lakeja.
Cuius regio, eius religio. Kenen maa, sen uskonto.
Cum grano salis. Suolarakeen kera (asiaa ei ole otettava täysin sananmukaisesti).
Cum tacent, clamant. Samalla kun he ovat vaiti, he huutavat.
Curriculum vitae. Elämänkerta.
De mortuis nihil nisi bene. Älköön kuolleista puhuttako muuta kuin hyvää.
Deus ex machina. Jumala koneesta.
Docendo discimus. Opettamalla opimme.
Donec eris felix, multos numerabis amicos. Niin kauan kuin olet onnellinen, sinulla on monta ystävää.
Dulce et decorum est pro patria mori. Suloista ja kunniakasta on kuolla isänmaan puolesta.
Ecce homo! Katso tässä ihminen!
Et tu, Brute! Sinäkin Brutukseni!
Ex abundantia cordis os loquitur! Sydämen kyllyydestä suu puhuu.
Exegi monumentum, aere perennius. Olen pystyttänyt vaskea kestävämmän monumentin.
Ex oriente lux. Idästä tulee valo.
Experto credite! Uskokaa kokenutta!
Faber est suae quisque fortunae. Jokainen on oman onnensa seppä.
Fluctuat nec mergitur. Kelluu, muttei uppoa.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. Iloitkaamme siis, niin kauan kuin olemme nuoria.
Gloria in excelsis Deo! Kunnia Jumalalle korkeuksissa!
Graeca sunt, non leguntur. Se on kreikkaa, joten sitä ei lueta.
Habemus papam. Meillä on paavi.
Hannibal ad portas. Hannibal on porttien edessä.
Hodie mihi, cras tibi. Tänään minulle, huomenna sinulle.
Homo sum: humani nil a me alienum puto. Olen ihminen enkä pidä mitään inhimillistä itselleni vieraana.
Horror vacui. Tyhjän kammo.
In hoc signo vinces. Tässä merkissä olet voittava.
In medias res. Suoraan asiaan.
Iucundi acti labores. Tehdyt työt ovat miellyttäviä.
Iurare in verba magistri. Vannoa opettajan sanoihin.
Lupus in fabula. Siinä paha missä mainitaan. (susi tarinassa)
Mens sana in corpore sano. Terve mieli terveessä ruumiissa.
Multum, non multa. Paljon, ei monenlaista.
Naturalia non sunt turpia. Luonnollisia asioita ei tarvitse hävetä.
Natura non facit saltus. Luonto ei tee hyppäyksiä.
Navigare necesse est, vivere non est necesse. Purjehtiminen on välttämätöntä, eläminen ei.
Ne quid nimis! Ei mitään liiaksi!
Ne sutor supra crepidam. Suutari pysyköön lestissään.
Nil sub sole novum. Ei mitään uutta auringon alla.
Noli me tangere! Älä koske minuun!
Nomen est omen. Nimi on enne.
Non omnis moriar. En kuole kokonaan.
Non scholae, sed vitae discimus. Emme opi koulua, vaan elämää varten.
Non sum, qualis eram. En ole enää entiseni.
Omnia vincit amor. Rakkaus voittaa kaiken.
Ora et labora! Rakasta ja tee työtä.
O sancta simplicitas! Voi pyhä yksinkertaisuus!
O tempora, o mores! Voi aikoja, voi tapoja!
Pacta sunt servanda. Sopimuksia on noudatettava.
Panem et circenses! Leipää ja sirkushuveja!
Pater noster. Isä meidän.
Pater patriae. Isänmaan isä.
Pax vobis! Rauha teille!
Pecunia non olet. Raha ei haise.
Plenus venter non studet libenter. Täysi vatsa ei opiskele mielellään.
Post nubila Phoebus. Sateen jälkeen paistaa aurinko.
Primus inter pares. Ensimmäinen vertaistensa joukossa.
Qualis artifex pereo! Millainen taiteilija minussa kuoleekaan!
Qualis rex, talis grex. Millainen kuningas, sellainen lauma.
Quod erat demonstrandum. Mikä oli todistettava.
Quod licet Iovi, non licet bovi. Mikä sopii Juppiterille, ei sovi härälle.
Quod scripsi, scripsi. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin.
Quot homines, tot sententia. Kuinka monta miestä, niin monta mielipidettä.
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Kuinka kauan, Catilina, oikeastaan käytät väärin meidän kärsivällisyyttämme?
Quo vadis, Domine? Minne menet, Herra?
Relata refero. Kerron kerrottua.
Rem tene, verba sequentur. Hallitse asiasi, sanat seuraavat perässä.
Requiescat in pace. Levätköön rauhassa.
Salus populi suprema lex esto! Kansan menestys olkoon korkein laki!
Sapienti sat. Viisaalle kylliksi.
Semper avarus eget. Ahne kärsii aina puutetta.
Silent leges inter arma. Lait vaikenevat aseiden keskellä.
Sit tibi terra levis! Olkoon maa sinun päälläsi keveä!
Stabat mater dolorosa. Seisoi äiti murheissansa.
Status quo. Vallitseva tilanne.
Tabula rasa. Puhdas taulu.
Timeo lectorem unius libri. Pelkään yhden kirjan lukijaa.
Urbi et orbi. Kaupungille (Roomalle) ja koko maanpiirille.
Urbs aeterna. Ikuinen kaupunki.
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Vaikka voimia puuttuu, tahto on kuitenkin kiitettävä.
Ut semen feceris, ita metes. Miten kylvät, niin niität.
Vae victis! Voi voitettuja!
Variatio delectat. Vaihtelu virkistää.
Varium et mutabile semper femina. Vaihteleva ja muuttuvainen on aina nainen.
Veni, vidi, vici. Tulin, näin, voitin.
Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat. Katsokoot konsulit, ettei valtio kärsi mitään vahinkoa.
Vivat, crescat, floreat! Eläköön, kasvakoon, kukoistakoon!