Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Osallistumisoikeus

Ylioppilastutkintoon saa osallistumisoikeuden lukio-opintojen tai ammatillisten opintojen perusteella.

Lukio-opintojen perusteella ilmoittautuvat opiskelijat (kokelaslaji 01)

Voit osallistua jonkin aineen kokeeseen, kun olet opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistasi vähintään oppiaineen pakolliset kurssit. Sellaisen reaaliaineen kokeeseen, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, voit osallistua opiskeltuasi kaksi aineen lukiokurssia. Hyvään tulokseen pääseminen reaalissakin vaatii laajempia opintoja. Vieraan kielen lyhyen oppimää­rän kokeeseen osallistuminen on sallittua jo, kun on opiskellut kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Ammatillisen tutkinnon tai ammatilliset opinnot suorittaneet (kokelaslaji 03) tai lukion oppimäärää ja ammatillista tutkintoa suorittavat (kokelaslaji 10)

Jos olet suorittanut vähintään kaksi- ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon, voit osallistua ylioppilastutkintoon ilman lisäsuorituksia. Tutkinnon ollessa kesken edellytetään kuitenkin vähintään puolentoista vuoden laajuisia ammatillisia opintoja ennen tutkintoon osallistumista.

Jos olet suorittanut kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon, vaaditaan lisäksi, että olet suorittanut vähintään kaksi pakollista kurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin aiot osallistua. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa. Lautakunta määrää vaadittavat lisäopinnot hakemuksen perusteella. Ota yhetys opinto-ohjaajaan hyvissä ajoin!

Mikäli kaksivuotinen ammatillinen tutkintosi on kuitenkin vanha opistotasoinen tutkinto, ei osallistumisoikeutta tarvitse hakea eikä myöskään lisäopintoja suorittaa.

Kokeen uusija ja tutkinnon täydentäjä (kokelaslajit 04, 05, 06, 07 tai 08)

Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran (kokelaslaji 05). Hyväksytyn kokeen uusimisella ei ole aikarajaa.

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana (kokelaslaji 04). Jos siis jaat tutkinnon suorittamisen kolmeen kertaan ja reputtat viimeisellä kerralla, saat vielä kolme kertaa lisää tutkintoaikaa, joten pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi kestää kuusi tutkintokertaa.

Jos sinut on hylätty pakollisessa, vaativamman tason kokeessa, saathylättyä koetta uusiessasi osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen edellyttäen, että jostakin muusta pakollisesta aineesta on suoritat vaativamman tason kokeen.

Jos olet ilmoittautunut vähintään neljään pakolliseen kokeeseen ja tullut hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa, voit osallistua tutkintoon vain hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijana. Et siis voi täydentää tutkintoasi uusilla aineilla, ennen kuin olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti.

Hylätyksi katsotaan myös koe, johon kokelas on jäänyt saapumatta ilman erityisen painavaa syytä tai jota kokelas ei ole jättänyt arvosteltavaksi.

Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu (ks. Kompensointi oppaan lopusta), kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa (kokelaslaji 07). Myös hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa (kokelaslaji 08).

Ylioppilastutkinnon suorittaneella on oikeus täydentää tutkintoaan kokeilla, joita hän ei ole aikaisemmin suorittanut (kokelaslaji 06). Tutkintoa voi täydentää myös saman oppiaineen eritasoisella kokeella. Tutkinnon täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu. Aikarajaa ei ole.

Tutkinnon uudestaan aloittavat (kokelaslaji 02X)

Tutkinnon voi aloittaa uudestaan, jos se on keskeytynyt tai tutkintoa ei ole suoritettu määräajassa.

Erillisen kokeen suorittaja (kokelaslaji 09)

Erillisiä kokeita suorittava saa erillisen todistuksen mutta ei ylioppilastutkintotodistusta. Esimerkiksi aineopiskelija voi suorittaa erilisen kokeen. Erillisiä kokeita voi suorittaa missä aineessa tahansa.