Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Arvostelu ja tulokset

Alustava arvostelu

Alustavan arvion kirjoitustuloksesta voit lukea 1–2 viikkoa kokeen jälkeen Wilmasta.

Tulokset

Omat tuloksesi löydät Wilmasta Lomakkeet -kohdasta. Puhelimitse tai sähköpostitse tietoja ei anneta. Uusien ylioppilaiden nimet julkaistaan paikallisessa lehdessä. Myös ylioppilastutkintolautakunta julkaisee Ulkoinen linkkivalmistuneiden nimet .

Jos et halua nimeäsi paikallisessa lehdessä julkaistavaksi, ilmoita siitä kirjallisesti lukiolle - sähköposti kansliaan riittää. Jos et halua nimeäsi julkaistavan valtakunnallisissakaan lehdissä, on sinun esitettävä tästä pyyntö kirjalli­sesti Ylioppilastutkintolautakunnalle hyvissä ajoin ennen tulosten valmis­tumista.

Arvosanat

L - laudatur

E - eximia cum laude approbatur

M - magna cum laude approbatur

C - cum laude approbatur

B - lubenter approbatur

A - approbatur

Arvosanojen edellyttämät pisteet vaihtelevat tutkintokerroittain, tarkista Ulkoinen linkkipisterajat lautakunnan sivuilta .

Koesuoritusten katsominen

Kokelaalla on oikeus saada kopio digitaalisesta koesuorituksestaan, kun tutkintokerran arvostelu on lopullinen. Kopio on maksullinen. Kokelas voi myös saada koesuorituksen nähtäväkseen ennalta sovittuna ajankohtana lautakunnan kansliassa. Näyttö on maksuton. Tilaus voidaan käsitellä vasta kun arvostelu on lopullinen, eli kevään tutkinnon osalta tilaukset voidaan käsitellä aikaisintaan 20.6. ja syksyn tutkinnon osalta 20.12. (Ulkoinen linkkihttps://www.ylioppilastutkinto.fi/asioi-verkossa/todistusten-ja-koesuoritusten-tilaukset )

Tarkistusarvostelu

Sinulla on mahdollisuus opettajan tai rehtorin välityksellä saada tietää suorituksesi arvostelua koskevat perusteet. Jos tästä huolimatta olet tyytymätön kokeen arvosteluun, voit hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus on tehtävä lukion apulaisrehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoosi. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee sekä nimesi, lukio, jossa olet kokeen suorittanut, osoiteesi ja pankkiyhteystietosi.

Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään tarkistusarvostelun suorittamisesta. Tällä hetkellä maksu on 50 €. Hakemuksen jättäessäsi esitä rehtorille tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun, jos tarkistus johtaa arvosanan korottamiseen.