Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Suomi toisena kielenä

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän (S2) mukaan.

Lukion S2-opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon ja suomalaisen kulttuurin tuntemuksen, jolla hän selviää jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Suomea toisena kielenä opiskelleet abiturientit suorittavat äidinkielen ylioppilaskokeen sijasta suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen. Pakollisia S2-kursseja on viisi (S201–S205) ja valtakunnallisia syventäviä kursseja yksi (S206).

Kurssien suoritusjärjestys:

Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

Kurssiarviointi:

Kursseilla arviointi on jatkuvaa, ja se perustuu aktiiviseen oppituntityöskentelyyn sekä kokeiden ja kirjoitelmien arvosanoihin. Kurssit arvioidaan arvosanoin (4-10). Opiskelijan suorittamista kursseista vähintään 2/3 on oltava hyväksytysti suoritettuja.

Pakollinen kurssi S201 Tekstit ja vuorovaikutus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii lukio-opinnoissa tarvittavan yleiskielisen esitystavan sekä kirjallisesti että suullisesti, vahvistaa suomen kielen perusrakenteiden hallintaa sekä harjaantuu käyttämään ja soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhaussa. Kurssilla tutustutaan mm. erilaisiin tekstilajeihin, yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksiin, kielen rekistereihin ja suomen kielen sananmuodostuskeinoihin sekä harjoitellaan verkkolukemista, lähdekritiikkiä ja lähteeseen viittaamista.

Pakollinen kurssi S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii arvioimaan omaa kielitaitoaan, erityisesti puhe- ja vuorovaikutustaitojaan, kehittää eri tieteenalojen kielten hallintaa sekä oppii laatimaan suunnitellun puhe-esityksen. Kurssilla syvennetään eri tekstilajien hallintaa, tutustutaan suomen kielen ominaispiirteisiin, kielen vaihteluun ja kielen kuvallisuuteen sekä harjoitellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja prosessikirjoittamista.

Pakollinen kurssi S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssin aikana opiskelija saa yleiskuvan suomalaisesta kirjallisuudesta ja harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan. Kurssilla havainnoidaan kielen kuvallisuutta ja tekstuaalisia keinoja kirjallisuudessa sekä tutustutaan johonkin suomalaisen kirjallisuuden keskeiseen teokseen.

Pakollinen kurssi S204 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssin aikana opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin. Kurssilla tutustutaan kantaa ottaviin teksteihin, vaikuttamisen kielellisiin ja visuaalisiin keinoihin, argumentoinnin keinoihin ja retorisiin keinoihin sekä sananvapauteen, sensuuriin ja tekijänoikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Tarkastellaan mm. verbien nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita.

Pakollinen kurssi S205 Teksti ja konteksti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä sekä vakiinnuttaa tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan. Kurssin aikana tutustutaan tietokirjallisuuteen (etenkin essee), verkkoteksteihin ja multimodaalisiin tekstilajeihin. Opiskelija harjoittelee eläytyvää kirjoittamista ja kirjoittamista kirjallisuuden pohjalta sekä laatii suullisen esityksen.

Valtakunnallinen syventävä kurssi S206 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja ilmiöitä, tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin sekä harjaantuu arvioimaan niiden merkitystä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, kerrataan kielenhuoltoa ja harjoitellaan vaativia suomen kielen rakenteita sekä luetaan suomalaista nykykirjallisuutta, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä kokonaisteos. Tämä kurssi valmentaa S2-ylioppilaskokeeseen.