Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kielet

Lukiossa alkeista alkaa ns. lyhyt kieli eli B3-oppimäärä.
Aikuislukiossa on mahdollisuus opiskella seuraavia B3-kieliä:

  • italia IAB3,
  • espanja EAB3,
  • ranska RAB3,
  • saksa SAB3 ja
  • venäjä VEB3.

Näistä espanjaa, ranskaa ja venäjää on mahdollista opiskella kurssit 1 - 6 tai kurssit 7 - 8(9) lukuvuoden aikana. Italiasta ja saksasta opiskellaan kurssit 1 - 3 lukuvuoden aikana ja jatkavat kurssit 4 - 6 seuraavana lukuvuonna.

On mahdollista opiskella myös useampaa B3-kieltä.

Lukiossa alkeista alkavaa lyhyttä englantia eli englannin B3-oppimäärää ENB3 ei opeteta.

Perusopetuksessa alkaneet kielet eli A-, B1- ja B2-oppimäärät

A-kielen opiskelu on aloitettu perusopetuksen 3. tai 5. luokalla. Tampereen aikuislukiossa opetetaan A-kielenä englantia ENA.

B1-kielen opiskelu on aloitettu perusopetuksen 7. luokalla. Tampereen aikuislukion B1-kieli on ruotsi RUB.

B2-kielen opiskelu on aloitettu perusopetuksen 8. luokalla. Oppimäärää ei opeteta aikuislukiossa, vaan opinnot jatkuvat B3-kielen 3. kurssilta.

Kielten kurssikoodit

Kurssikoodi muodostuu kielen tunnuksesta ja kurssinumerosta. Esim ENA03 on pitkän englannin 3. kurssi ja EAB303 on lyhyen espanjan 3. kurssi.

Vanhan opetussuunnitelman kurssikoodit on merkitty z-kirjaimella.

Englanti

Englanti A- oppimäärä

Pakollisia kursseja on kuusi (ENA01 - ENA06), valtakunnallisiä syventäviä kaksi (ENA07 ja ENA08) ja koulukohtaisia syventäviä kuusi (ENA09 - ENA15).

Mahdollisuus käyttää digikirjaa kursseilla ENA01 - ENA06 ja ENA07 - ENA12.

Kurssien suoritusjärjestys:

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Koulukohtaisten syventävien kurssien suoritusjärjestys käy ilmi ao. kurssin kuvauksesta.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen oppituntityöskentelyyn, kurssien loppukoearvosanoihin ja mahdollisiin muihin kursseihin kuuluviin suorituksiin. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit (1-8) arvioidaan arvosanoin 4-10. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Kirjasarjan materiaalit: Ulkoinen linkkiInsights: opiskelijan materiaalit

Pakollinen kurssi ENA01 Englannin kieli ja maailmani

Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssin aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista ja niihin liittyviä suullisen viestinnän harjoituksia.

Rakenteet: Aktiivin aikamuodot, ehtovirkkeet, liitekysymykset.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

Pakollinen kurssi ENA02 Ihminen verkostoissa

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssin aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista ja niihin liittyviä suullisen viestinnän harjoituksia.

Rakenteet: Sanajärjestys, muodolliset subjektit it ja there, persoonapronominit, passiivi, ajan ja paikan prepositiot.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

Pakollinen kurssi ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan ja harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssin aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Substantiivit, artikkelit, genetiivi.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

Pakollinen kurssi ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssin aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Vaillinaiset apuverbit, indefiniittipronominit, relatiivipronominit, kansallisuussanat, keskeisimmät konjunktiot ja sidesanat.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

Pakollinen kurssi ENA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssin aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Infinitiivi ja ing-muoto, paljoussanat, lukusanat ja ajan ilmaukset, sananmuodostusoppia.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

Pakollinen kurssi ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana, tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä sekä käsitellään erilaisia talouden ilmiöitä.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssin aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Adjektiivit ja adverbit, epäsuora kerronta, lauseenvastikkeet, adjektiivi/substantiivi/verbi + prepositio.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

Valtakunnallinen syventävä kurssi ENA07 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä kestävän elämäntavan näkökulmasta.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssin aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Konjunktiot ja sidossanat, pilkun ja ison alkukirjaimen käyttö, apuverbien erityistapauksia, prepositioilmauksia.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.

Valtakunnallinen syventävä kurssi ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään suullisen kielen tuottamisen ja puhutun kielen ymmärtämisen taitoja. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä.

Arviointi: Numeroarviointi, joka perustuu kurssin aikaisiin näyttöihin.

Loppukoe: Kurssin lopuksi voi osallistua vapaaehtoiseen Opetushallituksen tuottamaan suulliseen kielitaidon kokeeseen, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.

Koulukohtainen syventävä kurssi ENA09 Abikurssi

Kurssilla voidaan lukio-opintojen lopussa varmentaa niitä kielitaidon osa-alueita, jotka vielä kaipaavat harjoitusta ennen ylioppilaskirjoituksia.

Suoritusjärjestyksestä: Kurssi suositellaan opiskeltavaksi valtakunnallisien syventävien kurssien jälkeen, ylioppilastutkinnon A-englannin kokeeseen valmistauduttaessa.

Sisältö: Kielitaidon kaikkien osa-alueiden syventämistä ja vahvistamista (kuullunymmärtäminen, luetunymmärtäminen, kirjallinen ilmaisu, rakenteiden hallinta). Ylioppilaskirjoituksien koeosioita yms.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Koulukohtainen syventävä kurssi ENA10 Johdantokurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille lukion A-englannin opinnot aloittaville opiskelijoille. Se on erityisen tärkeä niille A-englannin lukio-opinnot aloittaville, joilla edellisistä kieliopinnoista on jo aikaa tai joiden peruskoulun englannin hallinta ei ole erityisen hyvä. Kurssi perehdyttää lukion opiskelutapoihin.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Suoritusjärjestyksestä: Kurssi suositellaan opiskeltavaksi ennen ensimmäistä pakollista kurssia.

Rakenteet: Kieliopin peruskäsitteistö, aktiivin aikamuodot, kysymys- ja kieltolauseen muodostaminen.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Koulukohtainen syventävä kurssi ENA11 Kielitaitoa vahvistava kurssi 1

Suoritusjärjestyksestä: Kurssi suositellaan opiskeltavaksi kolmannen pakollisen kurssin jälkeen.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssien ENA02 ja ENA03 aihealueisiin liittyviä tekstejä

Rakenteet: Kurssien ENA01-ENA03 rakenneasioiden kertaamista ja syventämistä.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Tällä kurssilla varsinaiset aikuislukion opiskelijat voivat korottaa kurssien ENA01, ENA02 tai ENA03 arvosanaa, jolloin arviointi kuten em. kursseilla.

Koulukohtainen syventävä kurssi ENA12 Kielitaitoa vahvistava kurssi 2

Suoritusjärjestyksestä: Kurssi suositellaan opiskeltavaksi pakollisten kurssin jälkeen.

Kurssilla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Kurssien ENA04, ENA05 ja ENA06 aihealueisiin liittyviä tekstejä

Rakenteet: Kurssien ENA04-ENA06 rakenneasioiden kertaamista ja syventämistä.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Tällä kurssilla varsinaiset aikuislukion opiskelijat voivat korottaa kurssien ENA04, ENA05 tai ENA06 arvosanaa, jolloin arviointi kuten em. kursseilla.

Koulukohtainen syventävä kurssi ENA14 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Suoritusjärjestyksestä: Kurssi suositellaan opiskeltavaksi kuudennen pakollisen kurssin jälkeen.

Keskeisten rakenneasioiden kertausta ja syventämistä (epäsuora kerronta, infinitiivi ja –ing-muoto, relatiivipronominit, indefiniittipronominit, artikkelit, adjektiivit, adverbit)

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Koulukohtainen syventävä kurssi ENA15 Kieliopin tukikurssi

Kielioppiasioiden kertaamista opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

Suoritusjärjestyksestä: Opiskelijan tarpeiden mukaisesti missä opintojen vaiheessa tahansa.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Ruotsi

Pakollisia kursseja on viisi (RUB01,RUB02, RUB03,RUB04, RUB05), valtakunnallisia syventäviä kaksi (RUB06 ja RUB07) sekä koulukohtaisia syventäviä viisi (RUB10, RUB11, RUB08).

Kurssien suoritusjärjestys koskee tutkinto-opiskelijoita:

Suositellaan että pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Valtakunnallisten syventävien kurssien ja koulukohtaisten syventävien kurssien suoritusjärjestys käy ilmi ao. kurssin kuvauksesta.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen oppituntityöskentelyyn ja kurssien loppukoearvosanoihin. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit (1-7) arvioidaan arvosanoin (4-10). Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S), paitsi RUB11.

Pakollinen kurssi RUB01 Minun ruotsini

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanastoa ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä opiskelu, harrastukset, asuminen, perhe, Ruotsi ja ruotsalaisuus. Kurssilla painotetaan keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kieliopista opiskellaan päälauseen sanajärjestys, substantiivien taivutus ja käyttö, adjektiivien taivutus ja käyttö, verbien aikamuodot ja taivutus, tavallisimmat prepositiot.

Pakollinen kurssi RUB02 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista. Aihepiireinä ystävyys, pukeutuminen, terveet elämäntavat, Norja ja norjalaisuus. Kieliopista käsitellään lukusanat, persoonapronominit, alistuskonjunktioilla alkavat sivulauseet, adjektiivien vertailu ja käskymuoto.

Pakollinen kurssi RUB03 Kulttuuri ja mediat

Aihepiireinä kotimaa sekä suomen- että ruotsinkielisestä näkökulmasta. Kieliopista käsitellään relatiivilauseet ja epäsuorat kysymyslauseet, pronominioppi, prepositioita.

Pakollinen kurssi RUB04 Monenlaiset elinympäristömme

Aihepiireinä erilaiset elämänkatsomukset ja suhde kuluttamiseen, Islanti.Myös yo-kuullunymmärtämisharjoituksia sekä yo-kirjoitustehtäviä. Kielioppi: verbioppia ja prepositiot ajanilmauksissa

Pakollinen kurssi RUB05 Opiskelu-ja työelämää ruotsiksi

Aihepiirinä tulevaisuuden suunnitelmat. Yo-kuullunymmärtämisharjoituksia ja yo-tason kirjoitustehtäviä.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RUB06 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssin tavoite on harjoittaa erilaisia puheviestinnän tilanteita ja suullisen kielen käyttöä. Kurssin aihepiirit liittyvät ajankohtaisiin pohjoismaisiin tapahtumiin ja käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Kurssi tukee ylioppilaskirjoitusten kommunikatiivisia osioita sekä kuullunymmärtämis- ja kirjallisissa kokeissa. Kurssin arvosana määräytyy jatkuvan näytön että pakollisen valtakunnallisen kielitaidon kokeen perusteella. Valtakunnallisesta suullisen kielitaidon kokeesta saa erillisen todistuksen.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RUB07 Kestävä elämäntapa

Kurssin tavoitteena on kehittää tekstinlukutaitoja entistä vaativimpien tekstien avulla. Valmistaudutaan ylioppilaskokeisiin harjoittelemalla sen eri tehtävätyyppejä. Kurssin aiheet ovat yhteiskunnalliset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssi tukee ylioppilaskirjoituksia.

Tällä kurssilla voi korottaa kurssia RUB04.

Koulukohtainen syventävä kurssi RUB08 Abikurssi

Tämä kurssi on erittäin suositeltava abeille, koska kurssilla perehdytään yo-kokeen eri osa-alueisiin. Kurssilla kerrataan myös ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja harjoitellaan kirjoittamista, kuullun ja luetun ymmärtämistä. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Tällä kurssilla voi korottaa kurssia RUB05.

Koulukohtainen syventävä kurssi RUB10 Ruotsin Johdantokurssi

Kurssilla kerrataan kattavasti ruotsin keskeistä sanastoa, rakenteita ja harjoitellaan paljon suullista ilmaisua ja reagointia puheeseen arkipäivän tilanteissa. Kurssi suositellaan opiskeltavaksi ennen ensimmäistä pakollista kurssia tai myöhemminkin kertaavana kurssina.

Tukiopetuskurssi RUB11

Kurssilla vahvistetaan aiemmin opittua, lähinnä perusasteen kielioppia. Tuetaan opiskelijan oppimisstrategioita.

Espanja

Espanja B3-kieli

Pakollisia kursseja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (EAB31 - EAB38) ja koulukohtaisia syventäviä kursseja yksi (EAB311).

Kurssien suoritusjärjestys:

Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä kurssi EAB311 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen syventävä kurssi EAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen/ Buenos días, mucho gusto

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

Valtakunnallinen syventävä kurssi EAB302 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, liikenne- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Valtakunnallinen syventävä kurssi EAB303 Elämän tärkeitä asioita

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

Valtakunnallinen syventävä kurssi EAB304 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

Valtakunnallinen syventävä kurssi EAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Valtakunnallinen syventävä kurssi EAB306 Kulttuuri ja mediat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

Valtakunnallinen syventävä kurssi EAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään. Aloitamme tutustumisen yo-tehtäviin erilaisin harjoituksin.

Valtakunnallinen syventävä kurssi EAB38 Yhteinen maapallomme / Nuestro mundo

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Lisäharjoituksena käytämme aihepiiriä käsitteleviä yo-tehtäviä.

Koulukohtainen syventävä kurssi EAB311 Abikurssi

Yo-tutkintoon valmentava kurssi, jolla harjoitellaan ja vahvistetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tutustumme uusimpiin yo-tehtäviin.

Italia

Italia B3-kieli

Pakollisia kursseja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (IAB31 - IAB38) ja koulukohtaisia syventäviä kursseja yksi (IAB311).

Kurssien suoritusjärjestys:

Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä kurssi IAB311 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen syventävä kurssi IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua

Tervehtiminen ja hyvästeleminen, esittäytyminen, kahvila, asiointitilanteita, tapaamisen ehdottaminen, kellonajat, ravintolassa asioiminen. Rakenteet: persoonapronominit, perussanajärjestys, kysymyssanoja, artikkelit, monikko, säännöllisten verbien preesens, preesensin epäsäännöllisiä verbejä, questo, quello, prepositioita, adjektiivien taivutus, määränilmauksia, ääntäminen.

Valtakunnallinen syventävä kurssi IAB32 Näin asiat hoituvat

Kaupungilla liikkuminen, kaupungin kuvaileminen, tapaamisesta sopiminen, vapaa-aika, hotellissa asioiminen, ruokakaupassa asioiminen. Rakenteet: preesensin epäsäännöllisiä verbejä, isc-verbit, c’è/ci sono -rakenne, si-passiivi, mi piace/mi piacciono –rakenne, persoonapronominit prepositioiden kanssa, adverbeja, prepositioita, omistussanat, objektipronominit ja ne, partitiivinen artikkeli, määränilmauksia.

Valtakunnallinen syventävä kurssi IAB33 Vapaa-aika ja harrastukset

Junamatkustus, perhe, lomanvietto, menneet tapahtumat, arkirutiinit, vaatekaupassa asioiminen. Rakenteet: preesensin epäsäännöllisiä verbejä, datiivipronominit, ci vuole/ci vogliono –rakenne, omistussanat ja artikkelin käyttö, perfekti, ajanilmauksia, indefiniittipronomineja, cija ne, refleksiiviverbit, adverbejä, adjektiivin paikka, buono, quello ja bello, adjektiivien ja adverbien vertailu, datiiviverbejä, pronominin paikka.

Valtakunnallinen syventävä kurssi IAB34 Meillä ja muualla

Ruoanlaitto, reseptit, retket, kaupungit ja nähtävyydet, toiveet, neuvot, ehdotukset, elämäntavat ja ruokatottumukset, talvilomailu, menneet tapahtumat. Rakenteet: pääverbin viimeinen kirjain perfektissä, relatiivipronomineja, prepositioita, konditionaali, lisää vertailumuodoista, kestopreesens, perfektin apuverbin valinta, imperfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, ajanilmauksia, avere ja objektipronominit.

Valtakunnallinen syventävä kurssi IAB35 Ennen ja nyt

Arkipäivän sattumukset, lomanvietto ennen ja nyt, tavat ja tottumukset ennen ja nyt, kulttuurieroja, Suomesta kertominen, koulun käyntiä ja koulumuistoja, terveys, hyvinvointi ja lääkärissä asioiminen, kehottaminen ja neuvominen. Rakenteet: lisää perfektin apuverbin valinnasta, kestoimperfekti, lisää perfektin ja imperfektin käytöstä, pluskvamperfekti, datiiviverbejä perfektissä, prepositioita, käskymuoto, indefiniittipronomineja, pronominit verbin perusmuodon yhteydessä.

Valtakunnallinen syventävä kurssi IAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Ihmisten kuvaileminen, tulevaisuuden suunnitelmat ja toiveet, asuminen, työelämä, omat näkemykset ja mielipiteet. Futuuri, yhdistetyt pronominit ja yhteenveto pronominien paikasta, passiivisia ilmaisuja, prepositioita,

Valtakunnallinen syventävä kurssi IAB37 Kulttuuri

Kaupungit ja niiden ongelmat, esineet, puhelinkäyttäytyminen, viestintäteknologia, kirjallisuus, italialainen perhe ja suku sekä musiikki ja elokuvat. Liittokonditionaali, yksinkertainen perfekti, liittofutuuri, aikamuotojen sopusointu, konjunktiivin perfekti ja imperfekti sekä konjunktiivin käyttö, passiivi, refleksiiviverbien si-passiivi, gerundi lauseenvastikkeena. Saadaan tuntumaa ylioppilastutkinnon italian kokeeseen.

Valtakunnallinen syventävä kurssi IAB38 Yhteinen maapallomme

Juhlaperinteet, ympäristöongelmat ja luonnonsuojelu, tunteita ja ihmissuhteita, maantiedettä ja paikkojen kuvaileminen. Konjunktiivin pluskvamperfekti, lisää konjunktiivin käytöstä, ehtolauseet, lauseenvastikkeita, epäsuora esitys, aikamuotojen sopusointu. Harjoitellaan yo-kokeen eri osioita.

Koulukohtainen syventävä kurssi IAB311: Abikurssi

Ylioppilastutkinnon valmentava kurssi. Harjoitellaan ja vahvistetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tutustutaan uusimpiin yo-tehtäviin. Kirjoitelmia.

Ranska

Ranska B3-kieli

Pakollisia kursseja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (RAB31 - RAB38) ja koulukohtaisia syventäviä kursseja yksi (RAB311).

Kurssien suoritusjärjestys:

Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä kurssi RAB311 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen syventävä kurssi RAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Opimme ranskan kielen oikean ääntämisen ja intonaation. Harjoittelemme viestimistä arjen tutuissa puhetilanteissa. Tutustumme kielen perusrakenteisiin. Kurssin pääpaino on puhevalmiuden kehittämisessä.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RAB302 Matkalla maailmassa

Vahvistamme edelleen puhevalmiutta erilaisten helpohkojen tilanneharjoitusten avulla sekä jatkamme ääntämisen opettelua. Laajennamme kielen perusrakenteiden tuntemusta ja teemme pienimuotoisia kirjallisia viestintätehtäviä.

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RAB303 Elämän tärkeitä asioita

Opettelemme reagoimaan tavallisissa kielenkäyttötilanteissa ja kertomaan omaan elämänpiiriin liittyvistä asioista hyödyntäen kieliopin tuttuja ja uusia rakenteita; kehitämme aihepiirin sanaston hallintaa. Vahvistamme edelleen puhevalmiutta.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RAB304 Monenlaista elämää

Suomalaisesta näkökulmasta tarkastelemme ranskankielisen maailman kulttuuriperinnettä ja teemme vertailuja eri maiden kesken. Opimme kommunikoimaan myös menneessä aikamuodossa erilaisten suullisten ja kirjallisten viestintätehtävien avulla.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

Opimme jo vaativahkoa, yhteiskuntaelämään liittyvää sanastoa tutustumalla ajankohtaisiin asioihin ja niiden ilmenemismuotoihin ranskalaisessa kulttuurissa. Tutustumme erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoittelemme keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohdimme myös digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Kertaamme aikaisempien kurssien rakenteita ja syvennämme verbien tapa- ja aikaluokkien hallintaa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RAB306 Kulttuuri ja mediat

Käsittelemme oman valinnan mukaan kulttuurisesti kiinnostavia ja ajankohtaisia asioita samalla, kun perehdymme ranskalaiseen populaari- ja korkeakulttuuriin. Keskitymme luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjoitelmien harjoittelemiseen. Kertaamme ja syvennämme kieliopin rakenteita.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Opettelemme kertomaan omista tulevaisuudensuunnitelmista ja tutustumme ranskalaiseen koulujärjestelmään. Harjoittelemme myös jo vaikeahkon tekstin lukemisen ymmärtämistä sekä opimme hyödyntämään aihepiirien erikoissanastoa. Vahvistamme edelleen suullista kielitaitoa. Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen.

Valtakunnallinen syventävä kurssi RAB308 Yhteinen maapallomme

Otamme kantaa yhteiskuntaa ja aikaa peilaaviin ilmiöihin. Aihepiiriin voi sisältyä myös tekstejä maapallomme nykytilasta ja tulevaisuudesta. Harjoittelemme erilaisten vaikeahkojen tekstien ymmärtämistä, omaa kirjallista tuottamista sekä kuullun ymmärtämistä. Kertaamme laajasti rakenteita erilaisten harjoitusten avulla.

Koulukohtainen syventävä kurssi RAB311 Abikurssi

Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Kertaamme ranskan keskeiset rakenteet ja harjoitelemmejoittamista ja puheen ja luetun ymmärtämistä tutustumalla uusimpiin yo–kokeisiin.

Saksa

Saksa B3-kieli

Pakollisia kursseja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (SAB301 - SAB308) ja koulukohtaisia syventäviä kursseja yksi (SAB3011).

Kurssien suoritusjärjestys:

Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä kurssi SAB311 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen syventävä kurssi SAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Tutustutaan saksan kielen äänteisiin, opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä. Opitaan esittäytymään, kertomaan itsestä sekä kysymään vastaavia asioita puhekumppanilta. Aihepiirejä ovat perhe, ulkonäkö, harrastukset, vapaa-aika, sää, ostaminen ja koulunkäynti. Kielioppiasioista opiskellaan verbin preesenstaivutus, modaaliapuverbit, käskymuoto, artikkelit, akkusatiivi, omistuspronominit, lukusanat ja päälauseen sanajärjestys.

Valtakunnallinen syventävä kurssi SAB302 Matkalla maailmaan

Kurssin aihepiirit liittyvät jokapäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin kuten matkailu, lipunosto, tien neuvominen, ostosten tekeminen. Kielioppiasioista opiskellaan datiivi, olla-verbin imperfekti (hatte ja war), perfekti ja sivulauseen sanajärjestys. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Valtakunnallinen syventävä kurssi SAB303 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla opitaan kertomaan omista kiinnostuksen kohteista sekä harrastuksista. Kerrataan ja laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Valtakunnallinen syventävä kurssi SAB304 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Valtakunnallinen syventävä kurssi SAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Valtakunnallinen syventävä kurssi SAB306 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai ‑alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista.

Valtakunnallinen syventävä kurssi SAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmiin.

Valtakunnallinen syventävä kurssi SAB308 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Koulukohtainen syventävä kurssi SAB3011 Abikurssi

Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Harjoitellaan ja vahvistetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tutustutaan uusimpiin yo-koetehtäviin. Kirjoitustehtäviä.

Venäjä

Venäjä B3-kieli

Pakollisia kursseja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (VEB31 - VEB38) ja koulukohtaisia syventäviä kursseja yksi (VEB311).

B2-venäjän opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan kurssilta VEB33.

Kurssien suoritusjärjestys:

Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä kurssi VEB311 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen syventävä kurssi VEB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan venäjän kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen suhdetta opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Kurssin aikana totutellaan venäjän kielen ääntämiseen ja intonaatioon sekä opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä aakkosia. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia sekä kertomaan perustietoja itsestä ja läheisistä.

Valtakunnallinen syventävä kurssi VEB302 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opitaan asioimaan kaupungilla, hotellissa ja kahviloissa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi VEB303 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla jatketaan vuorovaikutustaitojen harjoittelua eri viestintäkanavia käyttäen. Puheen tuottamista ja venäjänkielisen sanaston hallintaa kehitetään harjoituksissa, jotka liittyvät sanastoltaan vapaa-aikaan, harrastuksiin ja matkustamiseen. Kieli sidotaan tilanteeseen ja ympäristöön venäjänkielisessä kulttuurissa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi VEB304 Monenlaista elämää

Kurssin teemoja ovat eri kansallisuudet ja kulttuurit, venäläinen juhlakulttuuri ja vuorovaikutus ihmisten välillä sekä luonto. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.

Valtakunnallinen syventävä kurssi VEB305 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla käsitellään ihmiselämään ja hyvinvointiin liittyviä asioita sekä pohditaan teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Harjoitellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa tilanteissa sekä oman mielipiteen muotoilemista.

Valtakunnallinen syventävä kurssi VEB306 Kulttuuri ja mediat

Tutustutaan venäjänkielisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta näkökulmasta. Tutustumme venäläiseen nykymusiikkiin ja -kirjallisuuteen sekä opimme ostamaan lippuja erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Kerrataan hotelli- ja matkustussanastoa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi VEB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään. Kurssilla painotetaan luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjoittamisen harjoittelua.

Valtakunnallinen syventävä kurssi VEB308 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiirit liittyvät luontoon, politiikkaan, erilaisiin asumisympäristöihin ja kestävään kehitykseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja tuottamista sekä kuullun ymmärtämistä ja rakenteiden monipuolista harjoittelua.

Koulukohtainen syventävä kurssi VEB3011 Abikurssi

Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi. Kurssilla kerrataan venäjän keskeisiä rakenteita, harjoitellaan kirjoittamista ja puheen ja luetun ymmärtämistä tutustumalla uusimpiin yo-kokeisiin.