Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia

Pakollisia kursseja on kaksi (HI01 ja HI02), valtakunnallisia syventäviä neljä (HI03 - HI06).

Kurssi HI1 suositellaan suoritettavaksi ensin, muiden suoritusjärjestys on vapaa.

Kurssiarviointi:

Kurssiarvosana määräytyy ensisijaisesti kirjallisen kokeen perusteella, mutta arvosanaan vaikuttavat myös harrastuneisuus, tuntiaktiivisuus ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan arvosanoin 4-10. Koulukohtainen syventävä kurssi (HI7) arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Pakollinen kurssi HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssilla käsitellään historiaa esihistoriasta nykypäivään asti. Pääpainoalueina on taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset sekä ihmisen ja ympäristön suhde. Kurssin alueet ovat varhaiskulttuurit, antiikin ajan talous, keskiaika ja löytöretket, maailmankaupan synty, teollistuminen ja globaalin talouden synty.

Pakollinen kurssi HI02 Itsenäisen Suomen historia

Kurssilla analysoidaan Suomen historian valtiollisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kultturillisia muutoksia 1800-luvun lopulta nykyaikaan. Keskeisiä aihealueita ovat itsenäistyminen, sisällissota, talvi- ja jatkosota, kylmän sodan aika sekä aika Euroopan unionissa.

Syventäjä kurssi HI03 Kansainväliset suhteet

Kurssilla käsitellään sotien syitä ja maailmanpoliittisia muutoksia 1800-luvulta nykypäiviin. Keskeisiä aihealueita ovat imperialismi, ensimmäinen ja toinen maailmansota, kylmä sota ja nykyajan maailmanpolitiikka.

Syventävä kurssi HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssilla perehdytään eurooppalaisen kulttuurin, sivistyksen, ajattelun ja maailmankuvan kehittymiseen antiikin Kreikasta nykyaikaan asti. Keskeisiä sisältöjä ovat antiikin kulttuuri, keskiajan kristillinen kulttuuri, reformaatio ja valistus sekä 1800-luvun aatteellinen murros.

Syventävä kurssi HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssilla tutustutaan Suomen alueen kehitykseen esihistoriasta Suomen siirtymiseen Venäjän valtaan. Keskeisiä sisältöjä ovat Suomen esihistoria, ristiretkiaika ja siirtyminen Ruotsin valtaan, reformaation aika ja kustavilainen aika.

Syventävä kurssi HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla tutustutaan Euroopan ulkopuolisten alueiden kulttuureihin ja niiden historiaan sekä eurooppalaisten ja muiden kulttuurialueiden kohtaamisten ongelmiin. Kurssilla käsitellään myös eri kulttuurialueiden eroja.

Koulukohtainen syventävä kurssi HI07 Historian kertauskurssi

Kurssilla kerrataan historian kurssien keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan erityyppisiä reaalikokeen tehtäviä (dokumentit, tilastot, kartat, kuvat).


Yhteiskuntaoppi

Pakollisia kursseja on kaksi (YH01 ja YH02), valtakunnallisia syventäviä kaksi (YH03 ja YH04)

Kurssi YH1 suositellaan suoritettavaksi ensin, muiden suoritusjärjestys on vapaa.

Kurssiarviointi:

Kurssiarvosana määräytyy ensisijaisesti kirjallisen kokeen perusteella, mutta arvosanaan vaikuttavat myös harrastuneisuus, tuntiaktiivisuus ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen. Pakollinen kurssi ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Koulukohtainen syventävä kurssi (YH5) arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Pakollinen kurssi YH01 Suomalainen yhteiskunta

Kurssin sisällössä tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan, Suomen poliittiseen järjestelmään, kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kansalaisen mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnassa sekä hyvinvointivaltion perusteisiin.

Pakollinen kurssi YH02 Taloustieto

Kurssin sisällössä tutustutaan kansantalouden toimintaperiaatteisiin sekä syy- ja seuraussuhteisiin. Kurssilla käsitellään talouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtion näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämän vaihteluihin ja opitaan lukemaan talousuutisia sekä tulkitsemaan taloustilastoja ja -taulukoita.

Valtakunnallinen syventävä: YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssilla käsitellään Suomea osana Euroopan unionia ja globalisoituvaa maailmaa sekä Euroopan unionia ja sen toimintaperiaatteita. Kurssilla keskitytään turvallisuuspolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan ajankohtaisiin aiheisiin.

Valtakunnallinen syventävä: YH04 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla käsitellään Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteitä. Keskeisiä sisältöalueita ovat tuomioistuinlaitos, siviili-, rikos- työ- ja perheoikeus sekä kuluttajansuojalainsäädäntö. Tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan.

Koulukohtainen syventävä kurssi YH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin keskeiset sisällöt ja harjoitellaan erilaisten reaalikoetehtävien ratkaisemista (kuviot, käyrät, tilastot, taulukot).