Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Biologia ja maantiede

Biologia

Pakollisia kursseja on kaksi (BI01 ja BI02), valtakunnallisia syventäviä kolme (BI03 - BI05) sekä koulukohtaisia syventäviä yksi (BI06).

Kurssien suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

BI01 ja BI02 voidaan suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Ennen kurssia BI03 olisi suositeltavaa suorittaa BI01. Ennen kurssia BI05 olisi hyvä suorittaa BI03. Biologian yo-reaalikokeeseen osallistuvien olisi hyvä suorittaa pakollisten kurssien lisäksi kaikki syventävät kurssit.

Kurssiarviointi:

Kurssiarvosana määräytyy kirjallisten kokeiden sekä kurssilla suoritettujen tehtävien perusteella. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit (BI01-BI05) arvioidaan arvosanoin 4-10. Koulukohtainen syventävä kurssi (BI06) arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Pakollinen kurssi BI01 Elämä ja evoluutio

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin, kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin ja eliökunnan ryhmittelyyn. Keskeisiä sisältöjä ovat solujen rakenne ja energiatalous, DNA ja geenien ilmeneminen, eliöiden elinkaari sekä evoluutio. Lisäksi tutustutaan biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa.

Pakollinen kurssi BI02 Ekologia ja ympäristö

Kurssilla käsitellään ekologian perusteita sekä ihmistoiminnasta aiheutuvien ympäristöongelmien taustaa, luonnetta ja mahdollisuuksia niiden torjumiseen. Keskeisiä aiheita ovat ekosysteemien rakenne ja toiminta, lahien väliset suhteet, luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Kurssilla tehdään pienehkö ekologiaan tai ympäristön tilaan liittyvä tutkimus.

Valtakunnallinen syventävä kurssi BI03 Solu ja perinnöllisyys

Kurssilla tutustutaan solujen rakenteeseen ja toimintaan sekä perinnöllisyyden perusteisiin, lainalaisuuksiin ja perimän merkitykseen evoluutiossa. Keskeisiä aiheita ovat mm. DNA:n ja RNA:n rakenne sekä toiminta, solujen lisääntyminen sekä erilaiset mutaatiotyypit.

Valtakunnallinen syventävä kurssi BI04 Ihmisen biologia

Kurssilla tutustutaan ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja koko elämänkaareen hedelmöitymisestä kuolemaan. Tutustumme miten ihmiselimistö toimii ja on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi BI05 Biologian sovellukset

Keskeisinä aiheina ovat mm. aitotumallisten solujen ja mikrobien rakenne sekä toiminta. Lisäksi käsitellään biotekniikan mahdollisuuksia maataloudessa, elintarvikkeiden valmistuksessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Kurssilla pohditaan geenitekniikan riskejä ja eettisiä ongelmia.

Koulukohtainen syventävä kurssi BI06 Biologian abikurssi

Kurssilla kerrataan biologian reaalikoetta varten keskeisiä sisältöjä, harjoitellaan soveltavia tehtäviä ja digitaaliseen kokeeseen vastaamista. Kurssin sisältö sovitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.


Maantiede

Uusi ops (LOPS 2016): pakollisia kursseja on kaksi (GE01 ja GE02), valtakunnallisia syventäviä kaksi (GE03 - GE04) sekä koulukohtaisia syventäviä yksi (GE05).

Kurssien suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

Kurssit GE01 ja GE02 voidaan suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Ennen kursseja GE03 ja GE04 olisi suositeltavaa suorittaa sekä GE01 että GE02, GE05 soveltuu parhaiten viimeiseksi maantieteen kurssiksi. Maantieteen yo-reaalikokeeseen osallistuvien olisi hyvä suorittaa pakollisen kurssin lisäksi kaikki syventävät kurssit.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu kirjallisiin kokeisiin ja kurssin aikana suoritettaviin tehtäviin. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan arvosanalla (4 - 10). Koulukohtainen syventävä kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Pakollinen kurssi GE01 Maailma muutoksessa

Kurssilla perehdytään muuttuvaan maailmaan ja sen alueellisiin ongelmiin. Kurssin aikana seurataan uutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja ongelmia. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat mm. maantieteelliset tutkimustaidot, geomedia, ilmastonmuutos ja muut alueelliset riskit sekä niiden ratkaisumahdollisuudet.

Pakollinen kurssi GE02 Sininen planeetta

Kurssilla tarkastellaan Maata ja sen luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ilma-, vesi-, kivi- ja eliökehässä. Lisäksi käsitellään luonnonilmiöiden syntyä, syitä, alueellista esiintymistä ja monenlaisia vaikutuksia ihmisten elämään. Kurssilla tulkitaan ja esitetään luonnon tietoa geomediaa hyväksi käyttäen. Keskeisiä aiheita ovat mm. Maan planetaariset liikkeet, ilmakehän ja vesikehän liikkeet sekä maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot.

Valtakunnallinen syventävä kurssi GE03 Yhteinen maailma

Kurssin aiheena on ihmismaantiede. Kurssilla tarkastellaan maapallon ihmisiä ja alueita. Ihmisen elämää tutkitaan suhteessa ympäröivään luontoon. Opiskelija saa perustietoja mm. maailman kulttuureista, väestöstä, elinkeinoista ja taloudesta.

Valtakunnallinen syventävä kurssi GE04 Geomedia - tutki, osallistu, vaikuta

Kurssilla tutustutaan geomediaan, mm. eri tyyppisiin karttoihin ja kaukokartoitukseen. Tällä kurssilla opitaan paikkatiedon perukäsitteitä ja harjoitellaan paikkatiedon työkalujen käyttöä. Kurssin aikana tehdään myös pienimuotoinen maantieteellinen projektityö.

Koulukohtainen syventävä kurssi GE05 Maantieteen abikurssi

Kurssilla kerrataan maantieteen reaalikoetta varten keskeisiä sisältöjä, harjoitellaan soveltavia tehtäviä ja digitaaliseen kokeeseen vastaamista. Kurssin sisältö sovitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.