Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Suomi toisena kielenä (S2)

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnot (S2)

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän (S2) mukaan. Lukion S2-opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon ja suomalaisen kulttuurin tuntemuksen, jolla hän selviää jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Opintojaksot S201–S207 ovat pakollisia S2-oppimäärän opintoja. Opintojaksot S212 ja S213 ovat koulukohtaista valinnaisia S2-opintoja.

Suomea toisena kielenä opiskelleet abiturientit suorittavat äidinkielen ylioppilaskokeen sijasta suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen.

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Suomi toisena kielenä -opinnot on hyvä aloittaa opintojaksosta S212. Tämän jälkeen opintojaksot S201–S207 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Opintojakso S213 kannattaa suorittaa S2-opintojen loppuvaiheessa ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista.

Opintojaksojen arviointi:

S2-opinnoissa arviointia tehdään sekä opintojakson aikana että sen lopussa. Arviointiin vaikuttavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset, sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson lopussa tehtävä arviointi perustuu sen sisältämien opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen sekä työskentelyyn opintojakson aikana. Opinnoissa harjoitellaan myös vertais- ja itsearviointia.

Opintojaksojen vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
LOPS 2016
zS21 S21 zS21
zS22 S22 + S23
zS22
zS23 S24
zS23
zS24 S25
zS24
zS25 S26 + S27
zS25
zS26 S28 zS26
zS27 S29 zS27
zS28 S210 zS28
zS29 S211 zS29
zS210 S212 zS210

S213 zS2muu

S214 zS2muu

S215 zS2muu

S216 zS2muu

S217 zS2muuPakollinen kurssi S201 Tekstit ja vuorovaikutus

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET OPINNOT (syksyllä 2021 tai sen jälkeen S2-opinnot aloittaville opiskelijoille)


Pakollinen kurssi S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä esimerkiksi havainnoimalla kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä. Opiskelija harjoittelee erilaisten tekstien tuottamista ja oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana sekä kehittää tekstien ymmärtämisessä tarvittavia strategioita.

Oppimateriaali:

Loisto - käsikirja (SanomaPro)

Loisto 1 Suomi toisena kielenä digitehtäviä (SanomaPro)

Pakollinen opintojakso S22 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii arvioimaan omaa kielitaitoaan, erityisesti puhe- ja vuorovaikutustaitojaan, kehittää eri tieteenalojen kielten hallintaa sekä oppii laatimaan suunnitellun puhe-esityksen. Kurssilla syvennetään eri tekstilajien hallintaa, tutustutaan suomen kielen ominaispiirteisiin, kielen vaihteluun ja kielen kuvallisuuteen sekä harjoitellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja prosessikirjoittamista.

Oppimateriaali:

Loisto - käsikirja (SanomaPro)

Loisto 2 Suomi toisena kielenä digitehtäviä (SanomaPro)

Pakollinen opintojakso S23 Vuorovaikutus 1 (1 op)

Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana, syventää viestijäkuvaansa sekä oppii havainnoimaan vuorovaikutusta ja ryhmäviestinnän ilmiöitä.

Oppimateriaali:

Loisto - käsikirja (SanomaPro)

Loisto 3 Suomi toisena kielenä digitehtäviä (SanomaPro)

Pakollinen opintojakso S24 Kirjallisuus 1 (2 op)

Kurssin aikana opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perOpintojakson aikana perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden erittelyn taitoja sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija kehittää kirjallisten rakenteiden ja sanaston hallintaa lukemalla suomenkielistä kaunokirjallisuutta.

Oppimateriaali:

Loisto - käsikirja (SanomaPro)

Loisto 4 Suomi toisena kielenä digitehtäviä (SanomaPro)

Pakollinen opintojakso S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä argumentoinnin keinoja sekä oppii myös itse perustelemaan mielipiteitään yhä monipuolisemmin sekä kirjoittajana että puhujana.

Oppimateriaali:

Loisto - käsikirja (SanomaPro)

Loisto 5 Suomi toisena kielenä digitehtäviä (SanomaPro)

Pakollinen opintojakso S26 Kirjoittaminen (1 op)

Opintojakson aikana opiskelija rohkaistuu kirjoittajana, oppii hallitsemaan kirjoittamisprosessin vaiheet sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä. Tekstejä tuotetaan ja arvioidaan myös yhdessä muiden kanssa.

Oppimateriaali:

Loisto - käsikirja (SanomaPro)

Loisto 6 Suomi toisena kielenä digitehtäviä (SanomaPro)

Pakollinen opintojakso S27 Vuorovaikutus (1 op)

Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa harjoitellaan kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategioita, kirjoitetaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekstejä ja perehdytään ryhmäviestinnän ilmiöihin.

Oppimateriaali:

Loisto - käsikirja (SanomaPro)

Loisto 7 Suomi toisena kielenä digitehtäviä (SanomaPro)

Valinnaiset opinnot

Koulukohtainen valinnainen opintojakso S212 Suomen kielen perustaitojen vahvistaminen (2 op)

Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä esitystapaa sekä pyrkii itsearvioinnin kautta muodostamaan realistisen kuvan oman suomen kielen taitonsa vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. Opiskelija kertaa ja harjoittelee suomen kielen keskeisimpiä rakenteita sekä omaksuu lukio-opiskelussa tarvittavia opiskelustrategioita. Osa tämän opintojakson töistä ja tehtävistä voidaan hyväksilukea Tampereen aikuislukion opintojaksojen S21–S27 osasuorituksiksi.

Oppimateriaali: Opettajan kokoama oppimateriaali, joka jaetaan opiskelijoille Moodle-alustalla.

Koulukohtainen valinnainen opintojakso S213 Ylioppilaskokeeseen valmistautuminen (1 op)

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin, harjoittelee monipuolisesti ylioppilaskokeen tehtäviin vastaamista ja kehittää taitojaan saamansa palautteen avulla.

Oppimateriaali: Opettajan kokoama oppimateriaali, joka jaetaan opiskelijoille Moodle-alustalla.


VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET OPINNOT (opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet S2-opinnot ennen syksyä 2021 ja suorittaneet kurssit S201–S204 vanhan opetussuunnitelman mukaan)


Pakollinen opintojakso zS205 Teksti ja konteksti

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä sekä vakiinnuttaa tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan. Opintojen aikana tutustutaan tietokirjallisuuteen, verkkoteksteihin ja multimodaalisiin tekstilajeihin. Opiskelija harjoittelee eläytyvää kirjoittamista ja kirjoittamista kirjallisuuden pohjalta sekä laatii suullisen esityksen.

Oppimateriaali: Opettajan kokoama oppimateriaali, joka jaetaan opiskelijoille Moodle-alustalla.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zS206 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opintojaksolla opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja sen ilmiöitä. Opintojakson aikana luetaan suomalaista nykykirjallisuutta sekä kerrataan kielenhuoltoa ja harjoitellaan vaativia suomen kielen rakenteita. Samanaikaisesti tämän opintojakson kanssa suositellaan suoritettavaksi verkko-opintoina opintojakso S213 Ylioppilaskokeeseen valmistautuminen. Näin muodostuu opintokokonaisuus, jossa tehtäviä on mahdollista valita ja yhdistellä opiskelijan omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Oppimateriaali: Opettajan kokoama oppimateriaali, joka jaetaan opiskelijoille Moodle-alustalla