Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia

Pakollisia opintojaksoja on kaksi (HI1 ja HI2/zHI02), valtakunnallisia syventäviä neljä (zHI03 - zHI06).

Opintojakso HI1 suositellaan suoritettavaksi ensin, muiden suoritusjärjestys on vapaa.

Opintojaksojen arviointi:

Arvosana määräytyy ensisijaisesti kirjallisen kokeen perusteella, mutta arvosanaan vaikuttavat myös harrastuneisuus, tuntiaktiivisuus ja opintoihin liittyvien tehtävien suorittaminen. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan arvosanoin 4-10. Koulukohtainen syventävä opintojakso (HI7) arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen pakollinen opintojakso HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2op)

Opintojaksolla käsitellään historiaa esihistoriasta nykypäivään asti. Pääpainoalueina on taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset sekä ihmisen ja ympäristön suhde. Opintojen alueet ovat varhaiskulttuurit, antiikin ajan talous, keskiaika ja löytöretket, maailmankaupan synty, teollistuminen ja globaalin talouden synty.

Valtakunnallinen pakollinen opintojakso HI2/zHI02 Itsenäisen Suomen historia (2op)

Opintojaksolla analysoidaan Suomen historian valtiollisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kultturillisia muutoksia 1800-luvun lopulta nykyaikaan. Keskeisiä aihealueita ovat itsenäistyminen, sisällissota, talvi- ja jatkosota, kylmän sodan aika sekä aika Euroopan unionissa.

Syventäjä opintojakso zHI03 Kansainväliset suhteet

Opintojaksolla käsitellään sotien syitä ja maailmanpoliittisia muutoksia 1800-luvulta nykypäiviin. Keskeisiä aihealueita ovat imperialismi, ensimmäinen ja toinen maailmansota, kylmä sota ja nykyajan maailmanpolitiikka.

Syventävä opintojakso zHI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Opintojaksolla perehdytään eurooppalaisen kulttuurin, sivistyksen, ajattelun ja maailmankuvan kehittymiseen antiikin Kreikasta nykyaikaan asti. Keskeisiä sisältöjä ovat antiikin kulttuuri, keskiajan kristillinen kulttuuri, reformaatio ja valistus sekä 1800-luvun aatteellinen murros.

Syventävä opintojakso zHI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Opintojaksolla tutustutaan Suomen alueen kehitykseen esihistoriasta Suomen siirtymiseen Venäjän valtaan. Keskeisiä sisältöjä ovat Suomen esihistoria, ristiretkiaika ja siirtyminen Ruotsin valtaan, reformaation aika ja kustavilainen aika.

Syventävä opintojakso zHI06 Maailman kulttuurit kohtaavat

Opintojaksolla tutustutaan Euroopan ulkopuolisten alueiden kulttuureihin ja niiden historiaan sekä eurooppalaisten ja muiden kulttuurialueiden kohtaamisten ongelmiin. Opintojaksolla käsitellään myös eri kulttuurialueiden eroja.

Koulukohtainen syventävä opintojakso zHI07 Historian kertauskurssi

Opintojaksolla kerrataan historian opintojen keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan erityyppisiä reaalikokeen tehtäviä (dokumentit, tilastot, kartat, kuvat).


Historia ja yhteiskuntaoppi, opetussuunitelmien vastaavuudet
HISTORIA LOPS 2016
HISTORIA LOPS 2021
YHTEISKUNTAOPPI
LOPS 2016
YHTEISKUNTAOPPI
LOPS 2021
zHI01
HI1 zYH01YH1
zHI02 HI2 zYH02YH2
zHI03 HI3 zYH03YH3
zHI04 HI4 zYH04YH4
zHI05 HI5 zYH05YH5
zHI06 HI6 -
-
zHI07 HI7 - -

Yhteiskuntaoppi

Pakollisia opintojaksoja on kaksi (YH1 ja YH2/zYH02), valtakunnallisia syventäviä kaksi (zYH03 ja zYH04)

Opintojakso YH1 suositellaan suoritettavaksi ensin, muiden suoritusjärjestys on vapaa.

Opintojaksojen arviointi:

Arvosana määräytyy ensisijaisesti kirjallisen kokeen perusteella, mutta arvosanaan vaikuttavat myös harrastuneisuus, tuntiaktiivisuus ja opintoihin liittyvien tehtävien suorittaminen. Pakollinen opintojakso ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Koulukohtainen syventävä opintojakso (zYH05) arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Pakollinen opintojakso YH1 Suomalainen yhteiskunta (2op)

Opintojakson sisällössä tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan, Suomen poliittiseen järjestelmään, kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kansalaisen mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnassa sekä hyvinvointivaltion perusteisiin.

Pakollinen opintojakso YH2/zYH02 Taloustieto (2op)

Opintojakson sisällössä tutustutaan kansantalouden toimintaperiaatteisiin sekä syy- ja seuraussuhteisiin. Opintojaksolla käsitellään talouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtion näkökulmasta. Opintojaksolla tutustutaan talouselämän vaihteluihin ja opitaan lukemaan talousuutisia sekä tulkitsemaan taloustilastoja ja -taulukoita.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zYH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Opintojaksolla käsitellään Suomea osana Euroopan unionia ja globalisoituvaa maailmaa sekä Euroopan unionia ja sen toimintaperiaatteita. Opintojaksolla keskitytään turvallisuuspolitiikkaan ja kansainvälisen politiikan ajankohtaisiin aiheisiin.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zYH04 Kansalaisen lakitieto

Opintojaksolla käsitellään Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteitä. Keskeisiä sisältöalueita ovat tuomioistuinlaitos, siviili-, rikos- työ- ja perheoikeus sekä kuluttajansuojalainsäädäntö. Tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan.

Koulukohtainen syventävä opintojakso zYH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Opintojaksolla kerrataan yhteiskuntaopin keskeiset sisällöt ja harjoitellaan erilaisten reaalikoetehtävien ratkaisemista (kuviot, käyrät, tilastot, taulukot).