Siirry sisältöön

Opiskelijakunta ja tutorit

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakunta on lukiolaisten edunvalvoja, joka toimii sääntöjensä mukaan ja jonka hallitus edustaa opiskelijoita heitä koskevista asioista päätettäessä.

Opiskelijakunnalle valitaan kevätlukukauden alussa vuodeksi kerrallaan hallitus, joka toimii aktiivisesti lukiolaisten opiskeluviihtyvyyden lisäämiseksi esim. järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä.

Toimintansa toteuttamiseksi opiskelijakunnalle on osoitettu oma tila. Tammerkosken lukion opettajienkokous nimeää opiskelijakunnan ohjaavat opettajat.

Yleistutorit

Ensimmäisen lukiovuoden keväällä halukkaat opiskelijat voivat ilmoittautua yleistutoreiksi valitsemalla kurssin OP3 kurssitarjottimelta. Tutor-kurssiin kuuluu osallistuminen Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämään koulutukseen.

Yleistutorien tehtävänä on olla tukemassa lukionsa aloittavien opiskelijoiden sopeutumista uuteen kouluun ja koulumuotoon. Jo kesällä tutorit ovat vastaanottamassa kouluun kirjautuvia uusia opiskelijoita ja opastavat heitä syksyä varten.

Syksyllä yleistutorit auttavat nimikkoryhmäänsä käytännön asioissa ja avustavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita työjärjestyksen laatimisessa ja kurssivalintojen tekemisessä.

Yleistutorit järjestävät tapahtumia, joiden tarkoituksena on tukea ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäytymistä. Tutorit esittelevät vierailijoille koulua ja kertovat lukio-opiskelusta.

Liikuntatutorit

Liikuntatutorit (LI18) ovat osa Tammerkosken Liikkuva opiskelu -toimintaa. Liikuntatutorit osallistuvat opiskelupäivän liikunnallistamiseen ja inaktiivisuuden vähentämiseen muun muassa järjestämällä erilaisia liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia. Liikuntatutorit koulutetaan tehtävään yhteistyössä Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa.

Digitutorit

Digitutorit tarjoavat apua ja opastusta lukiossa muiden opiskelijoiden tietokoneen ja sen ohjelmistojen käytössä. Digitutorit auttavat myös Abittiin liittyvissä teknisissä ongelmissa ja ovat mukana Abittitikkujen päivitystyössä.

KV-tutorit

KV-tutorit ovat mukana lukiomme kansainvälisessä toiminnassa.


Ohjausryhmän edustaja

Kukin ohjausryhmä valitsee lukuvuodeksi itselleen edustajan ja hänelle varahenkilön. Ohjausryhmän edustajan tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä ryhmän ja ryhmänohjaajan sekä muiden ryhmien välillä.