Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Itsenäisesti suoritettu kurssi

Itsenäisesti opiskeltavan kurssin/opintojakson tavoitteet ovat samat kuin normaalisti suoritetun kurssin/opintojakson. Ensisijaisesti itsenäiset suoritukset etsitään verkkotarjottimen valikoimasta. Lukioiden yhteinen verkkotarjotin ja siihen liittyvät ohjeet ovat Wilmassa. Ilmoittautuminen verkkotarjottimen opintojaksoille tapahtuu oman opinto-ohjaajan kautta.

Jos verkkotarjottimen valikoimasta ei löydy sopivaa kurssia/opintojaksoa, lupa sen itsenäiseen opiskeluun haetaan Wilmassa olevalla lomakkeella. Opiskelija laatii opettajan antamien ohjeiden pohjalta itsenäisesti suoritettavan kurssin/opintojakson opiskelusuunnitelman, jonka opettaja hyväksyy. Suunnitelmassa määritellään kurssin/opintojakson suorittamisen menettelytavat ja aikataulu sekä selvitetään arviointikriteerit. Tärkeätä on, että opiskelija ymmärtää oman vastuunsa merkityksen kurssin/opintojakson itsenäisestä suorittamisesta.

Itsenäisesti opiskeltavaan kurssiin/opintojaksoon liittyvä koe suoritetaan sovittuna päivänä, esimerkiksi päättöperiodilla tai kahdesti vuodessa järjestettävässä tenttitilaisuudessa. Yleensä itsenäisesti opiskeltavaksi hyväksytään yksi kurssi/kahden opintopisteen verran opintoja ainetta kohti. Jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi/opintojakso, sitä ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. Koulukohtaisia kursseja/opintojaksoja ei voi pääsääntöisesti suorittaa itsenäisesti opiskelemalla. Kursseja/opintojaksoja voi suorittaa myös etä- ja verkko-opiskeluna.

Jos itsenäisten opintojen suorituksia ei ole tehty määräaikaan mennessä ja kurssia/opintojaksoa ei voida arvioida, katsotaan kurssi/opintojakso keskeytyneeksi (K).

Muualla suoritetut opinnot

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien/valinnaisten opintojaksojen hyväksilukeminen ei ole ongelmallista, mutta muiden kurssien/opintojaksojen kohdalla tämä pitää varmistaa etukäteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

On tärkeää, että hyväksilukemisesta neuvotellaan ajoissa opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa, mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia. Alla on lueteltu tarjontaa, jonka hyväksilukemisesta on sovittu koulutuksenjärjestäjien kesken.

KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kesäyliopisto tarjoavat lukiolaisille korkeakoulutasoisia opintoja. Opintotarjontalinkki on Wilmassa:

  • Tampereen yliopistoon ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksoille on elokuussa ja kevätlukukauden opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy joulukuussa.
  • Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa ennen opintojakson alkamista.
  • Tampereen kesäyliopiston syys- ja kevätlukukausien avoimeen yliopisto-opetukseen ja ammattikorkeakoulutasoisille kielikursseille ilmoittautuminen päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kesäajan yliopistotasoiseen opetukseen ja reaaliaineiden kertauskursseille ilmoittaudutaan huhti–toukokuussa.
  • Reaaliaineiden kesäkursseista maksat itse omavastuuosuuden. Muihin Korota-tarjottimen opintoihin voit saada maksuttoman opinto-oikeuden, mutta oma oppilaitoksesi maksaa opinnoistasi yliopistolle, ammattikorkeakoululle tai kesäyliopistolle.
  • Jos jätät saapumatta opintojaksolle ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään opintomaksu sinulta itseltäsi.
  • Kaikille Korota-tarjottimella oleville kursseille/opintojaksoille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella.
  • Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa abi- ja lukiolaiskursseja/opintojaksoja kesällä sekä kevään lukulomalla. Muista kuin Korota-tarjottimella olevista kursseista/opintojaksoista sinun täytyy itse maksaa koko kurssi/opintojaksomaksu, joka ilmenee kurssi/opintojaksokuvauksesta.