Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opiskelun käytännön asiat

Päivittäinen aikataulu

Sammon keskuslukiossa on opetustuokion pituus 75 minuuttia. Yhtä kurssia opiskellaan samalla koodilla 3 x 75 min viikossa. Kukin opiskelija näkee oman työjärjestyksensä Wilmasta.

Ruokailussa käydään kolmessa vuorossa. Tästä syystä päivän 3. oppitunti pidetään eri vuosikursseille eri aikaan.

Urheilulukiolaisten aamutreenit pidetään

a) kolmena aamuna (ti, ke, pe) koodeilla 1 ja 7 tai

b) koodien 1 ja 2 aikaan

Torstaisin pidetään ryhmänohjaustuokio klo 10:55 – 11:15 omissa ryhmänohjausluokissa. Torstain toinen oppitunti pidetään jo klo 9:40 – 10:55. Päättöviikoilla ei pidetä ryhmänohjausta.

Kurssin aloitus

Wilman työjärjestyksestä näet aina jakson alkaessa valitsemasi kurssit, opettajat ja luokkatilat. Opiskelijan tulee hyvissä ajoin ennen jakson alkua korjattava kurssivalintojaan, mikäli siihen on tarvetta. Säilyttääkseen osallistumisoikeutensa kurssiin jokaisen opiskelijan on oltava läsnä alkavan kurssin ensimmäisellä tunnilla. Pakottavan esteen sattuessa on tieto osallistumisesta toimitettava opettajalle etukäteen.

Opettaja ei voi ottaa ryhmään uutta opiskelijaa luettelon ulkopuolelta, joten kurssivalintojen täytyy olla ajan tasalla. Aloitustunnilla suunnitellaan kurssin opiskelu ja selvitetään arvioinnin perusteet.

Tietokone ja oppimateriaalit

Lukion oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Opiskelijat käyttävät oppitunneilla omia kannettavia tietokoneita. Lisätiedot tietokoneesta löydät kohdasta Tietokoneet ja ohjelmat.

Lukiolainen hankkii itse kursseille oppimateriaalit (kirjat, ohjelmistot jne). Perinteisiä kirjoja voi hankkia aivan hyvin käytettynäkin. Monilla kursseilla käytetään digitaalisia kirjoja, joita voi ostaa useimmiten joko 6 kk tai 48 kk lisenssillä.

Ulkoinen linkkiSamken oppimateriaalilista lukuvuodelle 2020-2021.

Päättöviikko

Jokaisen jakson viimeiset seitsemän työpäivää muodostavat päättöviikon, jonka aikana työskennellään päivittäin klo 8:15 – 14:45. Yhteen työpäivään on sijoitettu vain yhden koodin oppitunteja. Opettaja ilmoittaa tarkemmin päivän keston ja alkamisajan. Kokeen ja oppituntien tilalla voi päättöviikon päivänä olla myös muuta kurssiin kuuluvaa ohjelmaa; vierailuja, esityksiä yms.

Päättöviikon ensimmäinen päivä on varattu koodeille 1 ja 8, toinen koodille 2, kolmas koodille 3, neljäs koodille 4, viides koodille 5, kuudes koodille 6 ja viimeinen koodille 7. Päättöviikon aikataulun näet myös Wilman työjärjestyksestä.

Poissaolot

Lukiolain 25 §:ssä todetaan, että "opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta". Lukiossa on lakisääteisesti läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Laki perustuu ajatukseen, että lukion menestyksellinen suorittaminen edellyttää säännöllistä opiskelussa mukanaoloa.

Läsnäolo kurssin oppitunneilla on edellytyksenä kurssin suorittamiselle ja kurssin arvioinnille. Poissaolojen vuoksi kurssin arvosana voi huonontua tai suorittaminen voidaan keskeyttää.

Jokainen poissaolotunti on selvitettävä opettajalle välittömästi poissaolon jälkeen. Poissaolo oppitunneilta selvitetään Wilman kautta. Alle 18-vuotiaan kohdalla selvityksen antaa huoltaja. Selvittämättömät poissaolot katsotaan aina luvattomiksi poissaoloiksi.

Opiskelija, joka on pitkään poissa koulusta eikä ilmoita siihen pätevää syytä, katsotaan eronneeksi koulusta.

Opiskelijan joutuessa sairauden vuoksi olemaan poissa koulusta enemmän kuin kolme koulupäivää, ilmoitetaan asiasta ryhmänohjaajalle.

Poissaolo kokeesta

Jos opiskelija joutuu sairauden tms. syyn vuoksi olemaan poissa koepäivänä, ilmoitetaan selvitys samana aamuna tai edellisenä päivänä kyseisen aineen opettajalle Wilmassa, jotta oikeus osallistua kokeeseen tai uusintakokeeseen säilyy.

Jos opiskelija on ilmoittautunut uusintakokeeseen eikä saavu paikalle, hän menettää oikeutensa uusintaan, jollei välittömästi selvitä hyväksyttävää syytä poissaoloonsa.

Tilapäinen vapautus koulunkäynnistä (Poissaololupa)

Yksittäisen tunnin poissaolosta ilmoitetaan opettajalle etukäteen. Poissaoloselvitykseksi riittää myös esim. Terveydenhoitajan todistus vastaanotolla käynnistä.

Opiskelija voi tarvitessa anoa vapaata koulusta hyväksyttävän syyn vuoksi. Poissaoloa anotaan Wilman lomakkeella etukäteen. Hakemus osoitetaan:

◾Ryhmänohjaajalle, jos poissaolo on 1-5 koulupäivää

◾Urheilukoordinaattorille, jos urheilulukiolaisen urheilupoissaolo on 1-5 koulupäivää

◾Rehtorille, jos poissaolo on yli 5 koulupäivän mittainen

Tilapäistä vapautusta ei myönnetä automaattisesti. Siihen on oltava hyvät perusteet. Mahdollisesta kielteisestä päätöksestä ei voi valittaa.

Opiskelija voi myös anoa opintojen tilapäistä keskeyttämistä esim. vaihto-oppilasvuoden takia.

Itsenäinen suoritus

Opiskelija voi suorittaa kurssin tai sen osan itsenäisesti osallistumatta opetukseen. Itsenäisesti suoritettavasta kurssista on tehtävä kirjallinen anomus kurssin opettajalle ennen kurssin suorittamista. Luvan itsenäiseen suorittamiseen myöntää rehtori. Opiskelijan tulee sitä ennen neuvotella kyseisen aineen opettajan kanssa. Opiskelija laatii opettajan antamien ohjeiden pohjalta itsenäisesti suoritettavan kurssin opiskelusuunnitelman, jonka opettaja hyväksyy. Suunnitelmassa määritellään kurssin suorittamisen menettelytavat ja aikataulu. Itsenäisestä kurssisuorituksesta on aina saatava hyväksytty arvosana, jotta se voidaan laskea mukaan kurssikertymään.

Itsenäistä suoritusta haetaan Wilman lomakkeella.

Muualla suoritetut opinnot

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hyväksi lukeminen ei ole ongelmallisia, mutta muiden kurssien kohdalla tämä kannattaa varmistaa etukäteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

On tärkeää, että hyväksi lukemisesta neuvotellaan ajoissa opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa, mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia. Alla on lueteltu tarjontaa, jonka hyväksi lukemisesta on sovittu koulutuksenjärjestäjien kesken.

Muiden Tampereen kaupungin lukioiden (Hatanpään lukio, Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio) tarjonnan löydät Wilmasta. Kaikki lukiot Teknillistä lukiota lukuun ottamatta noudattavat samoja jaksorajoja ja osin samoja tuntikaaviota, joten välimatkoja lukuun ottamatta yhteen-sovittaminen on luontevaa. Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta.

◾Aikuislukion tarjonnan löydät aikuislukion kotisivuilta Ulkoinen linkkiwww.aikuislukio.tampere.fi . Kursseille pitää ilmoittautua ennen kurssin alkamista Wilman kautta.

◾Maakunnalliselta verkkokurssitarjottimelta Ulkoinen linkkiwww.seututarjotin.fi voit valita pirkanmaalaisten lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tarjoamia lukio- ja ammatillisia kursseja. Kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella. Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

◾KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kesäyliopisto tarjoavat lukiolaisille korkeakoulutasoisia opintoja: Ulkoinen linkkihttp://korota.blogit.tampere.fi/ .

◾Tampereen yliopiston opintojaksoille ilmoittaudutaan opetusperiodeittain, joita on lukuvuoden aikana neljä.

◾Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa ennen opintojakson alkamista.

◾Tampereen kesäyliopiston syys- ja kevätlukukausien avoimeen yliopisto-opetukseen ja ammattikorkeakoulutasoisille kielikursseille ilmoittautuminen päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kesäajan yliopistotasoiseen opetukseen ja reaaliaineiden kertauskursseille ilmoittaudutaan huhti–toukokuussa.

◾Reaaliaineiden kesäkursseista maksat itse omavastuuosuuden. Muihin Korota-tarjottimen opintoihin voit saada maksuttoman opinto-oikeuden, mutta oma oppilaitoksesi maksaa opinnoistasi yliopistolle, ammattikorkeakoululle tai kesäyliopistolle.

Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään opintomaksu sinulta itseltäsi.

◾Kaikille tarjottimella oleville kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella.

◾Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

◾Tampereen kesäyliopisto (Ulkoinen linkkiwww.tampereenkesayliopisto.fi ) tarjoaa abi- ja lukiolaiskursseja kesällä sekä kevään lukulomalla. Muista kuin Korota-tarjottimella olevista kursseista sinun täytyy itse maksaa koko kurssimaksu, joka ilmenee kurssikuvauksesta.