Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Lukion suoritusaika

Lukio suoritetaan tavallisesti kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pidennyksestä tulee keskustella opinto-ohjaajan kanssa ja täyttää lomake, jonka allekirjoittavat opiskelija, huoltaja (alle 18-vuotiaan kohdalla), opinto-ohjaaja ja rehtori. Perusteita opiskeluajan pidennykselle ovat esim. vaativa urheiluvalmennus, laajat kurssivalinnat, esim. pitkä matematiikka ja useita kieliä/ luonnontieteitä ja oppimisvaikeudet. Suunnitelma opiskeluajan pidennyksestä tulee tehdä viimeistään 2. vuoden keväällä.


Lukion oppimäärä ja tuntijako

Koko lukioajan vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, joista valtakunnallisia syventäviä kursseja on oltava vähintään 10. Pakollisia kursseja on suoritettava 47-51 kurssia opinto-ohjelmasta (matematiikan taso) riippuen.

Lukion oppiaineet jaetaan kursseihin. Lukion kurssit ovat joko valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä tai koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia kursseja. Ainekohtaiset kurssien määrät ilmenevät tuntijaosta.


Opiskelusuunnitelma ja lukujärjestys

Ensimmäisenä vuonna opinto-ohjauksen tunneilla opiskelija laatii alustavan opiskelusuunnitelman koko lukioajalle. Opiskelusuunnitelmaa voi täydentää ja muokata opintojen kuluessa. Opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat avustavat opintojen suunnittelussa.

Opiskelija valitsee haluamansa kurssit jaksoittain kurssitarjottimelta Wilmassa. Lukujärjestys muodostuu automaattisesti valintojen pohjalta ja näkyy Wilmassa opiskelijan työjärjestys –lehdellä.

Kolmen vuoden lukio-opinnot edellyttävät opiskeltavan n. 6 kurssia/jakso. Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään kolmen kurssin suorittamista joka jaksossa ja vähintään 20 kurssin suorittamista lukuvuodessa.

Opinto-ohjelman merkittävistä muutoksista (esim. matematiikan/vieraan kielen tason vaihtaminen) tulee keskustella aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Lukuvuoden aikana voidaan koulun kurssitarjottimeen joutua tekemään muutoksia ryhmien poisjäännin tai uusien perustamisen vuoksi. Kaikkia syventäviä tai soveltavia kursseja ei voida toteuttaa joka vuosi. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan Wilmassa.


Opintojen ohjaus

Lukio-opintojen alkuvaiheessa ohjaus keskittyy lukion eri käytänteiden ja toimintakulttuurin tuntemiseen, lukio-opinnoissa vaadittavien taitojen harjaannuttamiseen ja lukio-opiskelijaksi kasvamiseen.

Opintojen edetessä ohjauksessa painottuu lukio-opintojen suunnitelmallinen eteenpäin vieminen ja ylioppilastutkintoon valmistautuminen.

Opintojen loppuvaiheessa keskitytään lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon vaatimien suoritusten saamiseen sekä tutustutaan lukion jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Opinto-ohjaajat antavat luokka-, pienryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta ja auttavat opiskelijaa lukio-opintojen ja jatko-opintojen suunnittelussa ja eteenpäin viemisessä. Sammon keskuslukiossa on kolme päätoimista opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaajien vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta, mutta pidempää henkilökohtaista ohjausta varten on hyvä varata aika. Ajan voi varata Wilma-viestillä tai käymällä opinto-ohjaajan luona.

Ryhmänohjaajat ovat ohjausryhmänsä lähiohjaajia ja toimivat ensisijaisena yhdyshenkilönä kodin ja koulun välillä. Ryhmänohjaajat pitävät ryhmänohjaustuokiot torstaisin klo 10.55-11.15. Tuokioissa käsitellään ajankohtaisia kouluun ja opiskeluun liittyviä aiheita sekä keskustellaan ryhmää koskevista asioista. Opiskelijan läsnäolo on niissä pakollinen.

Aineenopettajat antavat ohjausta omaan oppiaineeseensa liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät Wilmasta ja kohdasta Yhteystiedot.