Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Laajennettu oppivelvollisuus

Laajennettu oppivelvollisuus koskee niitä 9-luokkalaisia, jotka päättävät peruskoulun vuonna 2021 tai sen jälkeen.

Oppivelvollisilla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan lukiokoulutukseen. Opiskelija saa käyttöönsä lukio-opinnossa tarvittavat oppimateriaalit ja -välineet, mukaan lukien opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävän tietokoneen.

Jos opiskelija suorittaa koulutusta oppivelvollisuuslain 16 §:n perusteella maksuttomana, hän ei voi saada oppimateriaalilisää.

Lukiokoulutus on maksutonta oppivelvollisilla opiskelijoilla sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai kun hän on suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

Oppivelvollisen nuoren huoltajan on huolehdittava, että opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden. Tämä tarkoittaa, että huoltajan on seurattava opiskelijan poissaoloja ja opintojen etenemistä.

Lukiolaisen tietokone

Tampereen kaupungin lukiot luovuttavat maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille lainaan opiskeluajaksi kannettavat tietokoneet.

Tietokoneet jaetaan opiskelijoille lainakäyttöön ensimmäisinä koulupäivinä. Tietokoneen haltuun saaminen edellyttää alaikäiseltä opiskelijalta huoltajan suostumuksen täyttämistä etukäteen. Huoltaja antaa suostumuksensa Wilmassa tähän tarkoitukseen laaditulla suostumuslomakkeella. Tietokoneen luovutuksen jälkeen opiskelija kuittaa vielä Wilma-lomakkeella ottaneensa yksilöidyn tietokoneen haltuunsa.

Jos opiskelija ei ole oikeutettu maksuttomaan oppivelvollisuuteen tai hän haluaa käyttää opiskeluun omaa tietokonettaan, sen tulee täyttää Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus lukiolaisen tietokoneesta. Lisätietoa tästä ohjeistuksesta: Ulkoinen linkkiLukiolaisen tietokoneen hankintaohje Lisäksi on otettava huomioon, että kaikkien opiskeluun tarvittavien lisenssien ja sovellusten jakaminen omille tietokoneille ei välttämättä onnistu maksutta, vaikka niihin olisi oikeutettukin. Tällöin opiskelija maksaa kustannukset itse.

Opiskelijoiden tulee noudattaa seuraavia käyttösääntöjä:

Oppimateriaalit

Maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tarjotaan käyttöön lukio-opinnoissa tarvittavat digitaaliset oppimateriaalit ja sovellukset. Oppimateriaalit ja opintojaksoilla tarvittavat sovellukset aktivoidaan käyttöön periodien ensimmäisillä oppitunneilla opettajan ohjauksessa.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, koulumatkojen pituus ja niiden määrä.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen niin, että koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa.

Jos opiskelija kulkee koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa, hän voi saada koulumatkatukea. Täysimääräiseen tukeen opiskelijalla on oikeus, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos koulumatkatukeen oikeuttavia matkapäiviä on 10 – 14 päivää kuukaudessa, tuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi.

Jos opiskelija ei ole oikeutettu koulumatkatukeen, hän vastaa koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista kaikissa tapauksissa itse.

Lisätietoja koulumatkatuesta voit lukea Kelan sivuilta.

Oppivelvollisuuden suorittamisen ohjaus ja valvonta

Oppivelvollisuuden suorittamista ohjaavat ja valvovat omalta osaltaan oppivelvollisen huoltajat, oppilaitos jossa oppivelvollinen on kirjoilla ja lopulta myös asuinkunta.

Huoltajan vastuu

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden. Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistukseen.

Mahdollisissa oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyöntitapauksissa opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai asuinkunta voi tehdä ilmoituksen poliisille. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi myös tehdä asiasta lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä.

Oppilaitoksen vastuu

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyy koulutuksen järjestäjälle.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa oppilaitoksesta tai alalta toiselle, koulutuksen järjestäjät ohjaavat ja tukevat opiskelijaa siihen saakka, kunnes hän on aloittanut uudet opinnot.

Tarvittaessa opiskelija ohjataan lisäksi sellaisten palvelujen piiriin, jotka antavat tukea ja mahdollistavat opintojen jatkamisen. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut tai nuorisotoimen palvelut.

Asuinkunnan vastuu

Asuinkunnan tehtävänä on koulutuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella ohjata myös niitä oppivelvollisia, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa.


Tampereen kaupungin sivulta löydät lisätietoja yhdeksäsluokkalaisten jatko-opinnoista.

Kysymyksiä ja vastauksia yhdeksäsluokkalaisille

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille on koottu tietopaketti oppivelvollisuuden laajentamisesta sekä kysymyksiä ja vastauksia aiheesta.

Ulkoinen linkkiOppivelvollisuuden laajentaminen Ulkoinen linkkiKysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)