Siirry sisältöön

Lukio-opinnot

Opetussuunnitelma

Lukio-opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt esitetään opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle sekä koulun arvioinnille ja kehittämistyölle. Se tukee opettajan työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään.

Opetushallituksen esittämien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman.

Tampereen seudulla koulutuksen järjestäjät ovat yhteistyössä laatineet seudullisen lukioiden opetussuunnitelman, jonka pohjalta eri koulutuksen järjestäjien lukiot ovat laatineet omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa.

Opetushallitus päätti voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten 27.10.2015. Seutukunnallinen opetussuunnitelma hyväksyttiin Osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 9.6.2016 ja se otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen.

Abit heittävät karkkeja penkkariajelulla kuorma-autosta.
Penkkariajelut juhlistavat abiturienttien eli lukio-opintonsa päättävien alkavaa lukulomaa ennen ylioppilaskirjoituksia.

Opiskelu lukiossa

Lukion oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kurssikirjoja ja muita oppimateriaaleja, erikoisohjelmia, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn. Tieto- ja vuorovaikutustekniikan käytön tavoitteena on oppia taitoja, joita nuori tarvitsee myös jatko-opinnoissa ja työelämässä.
Ylioppilastutkinto muuttuu digitaaliseksi niin, että keväälä 2019 kaikki ylioppilastutkintoaineet suoritetaan digitaalisesti.

Opiskelijat käyttävät opiskelussa omia kannettavia tietokoneita. Koneen täytyy olla mukana oppitunneilla.

Tampereen kaupungin lukioissa on käytössä Wilma www-liittymä. Wilmaa käytetään lukuisiin kouluarjen päivittäisiin asioihin. Opiskelijat mm. katsovat Wilmasta läksyt, koepäivät ja työjärjestyksen sekä tekevät kurssivalintoja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat käyttävät Wilmaa mm. arviointiin, poissaolojen merkitsemiseen sekä yhteydenpitoon huoltajien kanssa. Huoltajille Wilma on käytännön työkalu nuorensa koulunkäynnin seuraamiseen sekä yhteydenpitoon opettajien kanssa.


Katso myös