Esiopetus

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsen itsetuntoa, tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden saman ikäisten lasten kanssa.

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s §).

Kunnan järjestämän lakisääteisen esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä toiminta on maksullista.

Eskarilaisia opetuksessa

Ilmoittautuminen syksyllä 2018 käynnistyvään esiopetukseen

Toimintavuonna 2018–2019 esiopetusta järjestetään 2012 syntyneille lapsille. Tampereella esiopetus alkaa 9. elokuuta 2018 kello 9.00.

Lisätietoa ja apua ilmoittautumiseen saat päiväkotien johtajilta ja Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalvelusta (kts. yhteystiedot sivun alaosasta).

Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti kaupungin ylläpitämissä kouluissa sekä päiväkodeissa. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan.

Esiopetusta järjestävät myös yksityiset koulut ja päiväkodit. Yksityiseen esiopetukseen haetaan suoraan ko. yksikköön. Tämän lisäksi jokaisesta lapsesta täytyy täyttää myös ylläoleva kunnan sähköinen ilmoittautumislomake.

Tampereella keväällä 2018 esiopetuksen aloittavien ilmoittautuminen

Tampereelle kevään 2018 aikana muuttavien esiopetusikäisten lasten (2011 syntyneet) huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen ottamalla yhteyden Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalveluun. Yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta.


Esiopetusta täydentävä toiminta

Huoltaja voi valita lapselleen esiopetusta täydentäväksi toiminnaksi joko päiväkodeissa järjestettävän osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tai koulujen tiloissa pidettävän Eppu-kerhotoiminnan. Valinta tulee ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilökunta kuljettaa tarvittaessa lapsen toimipisteestä toiseen.

Esiopetuspaikka päiväkodissa

Päiväkodeissa järjestettävä täydentävä toiminta on osa-aikaista varhaiskasvatusta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen palveluvaihtoehdot ovat:

  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito enintään 5 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito yli 5 h/pv

Hinnat määräytyvät perhekoon ja tulojen mukaan.

Esiopetuspaikka koululla

Kouluilla järjestettävä esiopetusta täydentävä toiminta on kerhotoimintaa (Eppu-kerhot). Toiminta-aika on klo 7.00–17.00.

Kerhotoiminnan palveluvaihtoehdot ovat:

  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 1–3 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 3–4,5 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 4,5–6 h/pv

Kerhotoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu.

Kuva: Eskareita jumppasalissa

Opetussuunnitelma

Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta Tampereella on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen esiopetussuunnitelma. Tampereen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen toimintasuunnitelmille.

Opetussuunnitelma antaa perustan kaikelle koulun ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyölle. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä koulussa ja esiopetuksessa opitaan ja miten siellä työskennellään.


Työ- ja loma-ajat


Esioppilaan koulukuljetus

Tulevien esioppilaiden koulumatkaetuuksia haetaan 8.–23.1.2018, mikäli huoltajat jo tietävät, että matkaetuudenperusteet täyttyvät. Matkaetuutta voi kuitenkin hakea joustavasti muunakin aikana.

Sähköinen hakulinkki avautuu tammikuussa 2018.

Kyniä purkeissa

Lisätietoa esiopetuksesta

Lisätietoa esiopetuksesta saa päiväkotien johtajilta.

Mikäli teillä on kysyttävää ilmoittautumisesta, lisätietoja antaa:

Kasvatus- ja opetuspalvelut asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00–15.30

33101 Tampere

Kasvatus- ja opetuspalveluissa esiopetuksen sisällöistä ja velvoittavuudesta antaa lisätietoa:

Erikoissuunnittelija
Sari Salomaa-Niemi
puhelin 050 345 1168
sähköposti [email protected]

Kaakon palvelualue
Palvelupäällikkö
Ulla Siltanen
puhelin 050 463 7881
sähköposti [email protected]

Läntinen palvelualue
Palvelupäällikkö
Kirsi Lahtinen
puhelin 040 806 4941
sähköposti [email protected]

Koillinen palvelualue
Palvelupäällikkö
Pia Mikkola
puhelin 050 468 2922
sähköposti [email protected]

Keskustan palvelualue
Palvelupäällikkö
Elli Rasimus
puhelin 050 523 7386
sähköposti [email protected]

Eteläinen palvelualue
Palvelupäällikkö
Tanja Moisala
puhelin 040 485 6275
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/esiopetus