Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki alakoulun sekä yläkoulun oppilaat.
Oppilaskunta on oppilaiden oma yhteisö, joka pyrkii parantamaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia koulun sisällä. Oppilaiden keskuudesta valitaan vuosittain vaaleilla edustajisto, joka kokoontuu kuukausittain yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on käsitellä koulumme ajankohtaisia asioita ja edistää oppilaiden viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä.