Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Koulun henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] ellei henkilön nimen yhteydessä ole toisin mainittu.

Koulukuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja toimii osana koulun oppilashuoltoa.

Voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos sinua esim. huolestuttaa:

  • kaverisuhteet
  • käyttäytyminen
  • mieliala
  • perhetilanne
  • poissaolot

Kuraattorin asiakkaaksi pääsee:

  • itse hakeutumalla
  • huoltajan pyynnöstä
  • koulun työntekijän (esim. opettaja, terveydenhoitaja, psykologi) ohjaamana
  • yhteistyötahon ohjaamana
  • kuraattorin kutsusta

Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä koulun muiden aikuisten ja esim. lastensuojelun kanssa. Kuraattori ohjaa tarvittaessa oppilaan ja perheen muun tuen/hoidon piiriin.

Tesoman ja Kalkunvuoren koulutalot
Koulukuraattori
Tiina Haverila
puhelin 040 702 1466

Ikurin koulutalo
Koulukuraattori
Karoliina Tarkiainen
puhelin 040 762 9122

Kalkun koulutalo
Koulukuraattori
Eija Laitinen
puhelin 040 828 9294

Kouluterveydenhuolto

Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä.

Kun oppilas on sairas, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin ensisijaisesti opettajalta. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa tai äkillisissä sairastapauksissa, ota yhteys terveyspalveluiden neuvontaan (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023). Vapaa-aikana tapahtuneissa tapaturmissa ota yhteys päivystävään lääkäriin, terveysaseman omalääkäriin tai sairaanhoitajaan.

Terveystarkastukset tehdään joka vuosi. Myös kesällä tarkastetaan oppilaita.

Tarkastukset sisältävät kasvuun ja kehitykseen sekä fyysiseen terveyteen liittyviä tutkimuksia. Tarkastuksissa keskustellaan ikätason mukaisesti terveyden edistämiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Tarkastuksen tukena käytetään THL:n esitietolomakkeita.

Lisätietoa terveystarkastuksista

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa. Oppilashuoltoryhmä pyrkii ennaltaehkäisevään työhön tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään mahdollisia koulutyöhön liittyviä ongelmatilanteita ja otetaan yhteyttä koteihin.

Tesoman koulutalo, luokat 1-5
Terveydenhoitaja
Seija Handroos
puhelin 040 800 4124

Tesoman koulutalo, luokat 6-9
Terveydenhoitaja
Kristiina Rautava
puhelin 0408016923

Ikurin ja Kalkunvuoren koulutalot
Terveydenhoitaja
Miira Heikkinen
puhelin 044 486 3869

Kalkun koulutalo
Terveydenhoitaja
Katri Jakku
puhelin 040 800 4618

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus on 7. luokalla alkava uusi oppiaine, jonka sisältöjä käydään läpi opinto-ohjaajan johdolla. Opinto-ohjaukseen kuuluu luokkatunteja, pienryhmäohjausta ja henkilökohtaista ohjausta sekä työelämään tutustumista.

Sisältöalueina ovat oppilaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat, työelämätuntemuksen lisääminen, oppimaan oppiminen ja jatko-opintoihin ja elämän uralle ohjaaminen.

7. luokalla keskityt yläkoulun opiskeluun liittyviin asioihin kuten opiskelutapoihin ja valinnaisaineiden valintaan. 8. luokalla tutustut ammatteihin ja työelämään ja 9. luokalla jatko-opintomahdollisuuksiin ja niiden valintaan.

Itsetuntemuksesi lisääntyy kun kartoitat kykyjäsi, kiinnostuksen kohteitasi, vahvuuksiasi ja kehittymismahdollisuuksiasi kunkin luokkatason sisältöalueisiin liittyen.

Opinto-ohjaaja (luokat 7D, 7G, 7H, 7I, 8D, 8F, 8H, 9B, 9D, 9G)
Timo Karjalainen
puhelin 040 505 6399

Opinto-ohjaaja (luokat 7A, 7B, 7C, 7F, 8A, 8B, 8C, 8G, 9C, 9E, 9J)
Päivi Kovero
puhelin 0400 279553

Opinto-ohjaaja (luokat 7-8E, 8E, 9A, 9F)
Asta Ikonen